Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Současný tisk polské národnostní menšiny na území ČR
Pernis, Tomáš ; Křeček, Jan (vedoucí práce) ; Wolák, Radim (oponent)
Autor v diplomové práci zpracoval téma současného tisku polské národnostní menšiny v ČR pohledem mediálních studií. Práce popisuje současnou strukturu polskojazyčného tisku v České republice. Část práce tvoří obsahová analýza periodik Głos Ludu (Hlas lidu) a Zwrot (Obrat). Tato periodika sehrávají v procesu emancipace a kulturním životě polské menšiny důležitou roli, čímž představují velmi specifický segment českého mediálního prostředí. Práce se snaží odpovědět na otázku, jaká konkrétní specifika to jsou. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Slovenské národní povstání v roce 1944 a jeho zobrazení v dobovém českém tisku
Pernis, Tomáš ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Autor v bakalářské práci zpracoval Slovenské národní povstání v roce 1944 z pohledu vybraného legálního českého tisku. Práce porovnává tehdejší interpretaci v protektorátním tisku s dnešním historiografickým pohledem na událost. Materiál vychází z deníků Venkov, Národní práce, České slovo (resp. Večerní České slovo) a měsíčníku Přítomnost. Práce tak navíc přibližuje fungování protektorátních médií ve druhé polovině okupace a odhaluje jejich propagandistický charakter.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.