Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Významné faktory ovlivňující volbu partnera v období dospívání
Pacáková, Michaela ; Šulová, Lenka (vedoucí práce) ; Morávková, Kateřina (oponent)
V období dospívání dochází ke značnému sociálnímu vývoji. Proměn doznávají vztahy s rodiči i vztahy s vrstevníky a dochází k utváření prvních partnerských vztahů. Ty se zpravidla tvoří v rámci kontextu vrstevnické skupiny, v jejímž prostředí se vztah formuje a dále vyvíjí. Partnerské vztahy jsou v dospívání značně variabilní, co se týče věku, ve kterém poprvé vznikají, v délce trvání i prožívané míře intimity a závazku. Nejbližší sociální okruh dospívajícího má značný podíl při volbě partnera. V rodinném prostředí se tvoří citová vazba dospívajícího na rodičích, která v navazování jeho dalších vztahů hraje významnou roli. Bytí v romantickém vztahu ovlivňuje jedincovo sociální postavení, jelikož se v rámci vrstevnické skupiny zvyšuje jeho status. Při volbě partnera též hrají neopomenutelnou roli představy a preference samotného adolescenta ohledně charakteristik svého potenciálního partnera. V části návrhu výzkumu je předložen projekt kvalitativního charakteru. Aspiruje na vytvoření zakotvené teorie preferencí českých adolescentů ohledně jejich ideálního a současného partnera a proměně těchto preferencí v závislosti na věku a získaných zkušenostech. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.