Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Odbory v občanském sektoru
Slechanová, Zuzana ; Mansfeldová, Zdenka (vedoucí práce) ; Deverová, Lenka (oponent)
V této diplomové práci se zabývám postavením odborů v občanském sektoru. Diplomová práce má poskytnout čtenáři přehled o problematice odborových organizací, seznámit jej s různými pohledy, teoriemi a souvislostmi. První kapitola práce je úvodní, navazuje druhá kapitola, která je zaměřena na vysvětlení základních pojmů - sociální partnerství, sociální dialog a jeho struktura, tripartita, odbory a kolektivní smlouvy. Třetí kapitola se pokouší zmapovat vývoj odborových organizací od dob habsburské monarchie po současnost, s důrazem na úlohu odborových organizací v transformačním období. Čtvrtá kapitola popisuje intermediární systém neboli systém reprezentace zájmů, jeho strukturu, etapy, různé modely a teorii korporativismu. Pátá kapitola se zabývá postavením odborových organizací v rámci trhu, státu a občanského sektoru. Šestá kapitola se zaměřuje na srovnání odborových organizací s vybranými členskými zeměmi Evropské unie konkrétně s Rakouskem a Slovenskem.
Communication Patterns and Effective Channels of Communication
Guasti, Petra ; Mansfeldová, Zdenka ; Hronešová, J. ; Gawrecká, Daniela ; Vamberová, Pavla ; Lacina, Tomáš ; Turhan, U. ; Tedeschi, A. ; De Gramatica, M. ; Shim, W. ; Williams, J.
This deliverable combines qualitative and quantitative survey methods to provide an analysis of communication channels and patterns between policy makers, stakeholders (i.e. companies), and citizens in the areas of security and risk in regards to three specific areas – air transport, public transport, and critical national infrastructure in ten countries. Analysis focuses on the trade-offs among security, privacy, health and personal dignity.
Discourses and Justification of Security and Risk
Mansfeldová, Zdenka ; Guasti, Petra ; Gawrecká, Daniela ; Vamberová, Pavla ; Lacina, Tomáš ; Hronešová, J. ; Tedeschi, A.
This deliverable presents a comparative analysis of discourses and justifications of security and risk in newspapers in ten countries both within EU (Germany, Italy, Great Britain, Spain, the Czech Republic, Slovakia, Poland) and outside of the EU (Mexico, the USA) as well as in four security expert blogs. Deliverable analyses channels and patterns of communication and risk prevention for specific target groups.
Vliv změn světa práce na kvalitu života
Paleček, Miloš ; Dvořáková, Zuzana ; Mansfeldová, Zdenka
Postižení trendů vývoje kvality pracovního života a „ceny zdraví“ v ČR (empirická šetření). Návrh vhodných nástrojů a možností k pozitivnímu ovlivňování všech aktérů v oblasti pracovního života.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Government's policy towards national minorities in Slovakia
Smetanková, Daša ; Reschová, Jana (vedoucí práce) ; Mansfeldová, Zdenka (oponent) ; Čáky, Milan (oponent)
Dizertačná práca sa venuje politike vlády voči národnostným menšinám na Slovensku po roku 1993. Zaoberá sa vládnou politikou voči dvom najpočetnejším menšinám na Slovensku -- Rómom a Maďarom, a to predovšetkým v dvoch kľúčových oblastiach: kultúre a školstve. Jej cieľom je zhodnotiť Dizertační práce se věnuje politice vlády vůči národnostním menšinám na Slovensku po roce 1993. Zabývá se vládní politikou vůči dvěma nejpočetnějším menšinám na Slovensku (Maďarům a Romům), a to především ve dvou klíčových oblastech: kultuře a školství. Jejím cílem je zhodnotit vývoj menšinové politiky na Slovensku, zhodnotit jednotlivé faktory, které ovlivňovaly její změnu a zároveň porovnat přístup jednotlivých vládních koalic k těmto dvěma menšinám. Sledována je kontinuita menšinové politiky pod vlivem jednotlivých externích a interních faktorů. Je sledován vliv tří mezinárodních organizací: Rady Evropy, Evropské unie a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě; a Maďarska. Zkoumaným interním faktorem je vliv koaličních modelů. S těmito faktory úzce souvisí i třetí zkoumaná otázka a to potencionální vliv tzv. trojstranného vztahu Maďarska, Slovenska (slovenské vlády) a maďarské menšiny na Slovensku -- triadic nexus, jak ho charakterizoval Rogers Brubaker, na vývoj vládní politiky vůči Romům. Menšinová politika se pod vlivem těchto faktorů mění a vyvíjí, je však kontinuální.
Komentář k článku Gérarda Grunberga a Hanse-Dietera Klingemanna: Vývoj volební účasti v Evropě od roku 1989
Mansfeldová, Zdenka
Pokles volební účasti při volbách do národních parlamentů a ve volbách do Evropského parlamentu je významným fenomenem, zejména v období rozšíření EU. Příspěvek hodnotí existující výklady tohoto jevu a poukazuje na jejich slabá místa.
Způsoby a efektivnost zprostředkování zájmů mezi jedinci, sociálními skupinami a státem
Mansfeldová, Zdenka ; Kroupa, A. ; Hála, J. ; Linek, Lukáš ; Rakušanová, Petra ; Vyšín, M. ; Trnka, D. ; Seidlová, Adéla ; Kunc, S. ; Brokl, Lubomír
Studie je zaměřena na analýzu existujících institucionálních struktur zprostředkování zájmů mezi jedinci, sociálními skupinami a společností, analýzu existujících forem zprostředkování a jejich efektivnosti. Proces zprostředkování zájmů je zkoumán z hlediska sfér, v nichž se odehrává, procesů, jimiž se uskutečňuje, a aktérů těchto procesů.
Obsahová analýza volebních programů českých politických stran
Mansfeldová, Zdenka
Příspěvek se věnuje obsahové analýze volebních programů českých politických stran, které se dostaly do parlamentu v dosud konaných patero volbách, počínaje rokem 1990. Volební programy byly analyzovány a kódovány podle mezinárodní metodiky, vyvinuté Manifesto Research Group při European Consortium for Political Research (ECPR).
Political Parties in Central Europe: Review of Current Research and Identification of Future Projects
Mansfeldová, Zdenka ; Paul, L.
The article presents an overview of the development and current state of research on political parties in Central and Eastern Europe and the level of integration so far achieved within the broader European political research community. Following this short overview the authors identify "blank spaces" in research on political parties in Central Europe and relevant topics for future research projects.
Relationship of the Chamber of Deputies and Senat
Mansfeldová, Zdenka
Sborník obsahuje celkem 5 příspěvků přednesených na stejnojmenném semináři konaném výzkumným týmem Politická sociologie Sociologického ústavu AV ČR v květnu 2001 v Senátu. Tým se již delší dobu provádí šetření v Parlamentu pomocí standardizovaných rozhovorů a v posledním z nich byla zařazena i tématika vztahu obou komor. Cílem bylo seznámit širší veřejnost s výsledky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.