Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Towards a combining of remote sensing and in situ evapotranspiration measurements
Fischer, Milan ; Jurečka, František ; Anderson, M. ; Hain, C. ; Pozníková, Gabriela ; Hlavinka, Petr ; Orság, Matěj ; Lukas, V. ; Žalud, Z. ; Trnka, Miroslav
This study provides preliminary results from combining in situ Bowen ratio energy balance (BREB) and\nevapotranspiration (ET) measurements techniques with physically based remote sensing ET estimates determined\nby the Atmosphere-Land Exchange Inverse (ALEXI) model. Evapotranspiration measurements\nand ALEXI estimates were analysed in an agricultural area close to Polkovice, Czech Republic during 2015,\nwhen a drought spell and intensive heatwaves appeared in the country. The BREB system was monitoring a\nwinter wheat (Triticum aestivum L.) field (~26 ha) while the ALEXI pixel (~5 km resolution) covered a wide\nrange of crops, including mainly winter wheat, spring barley, and winter rape. The study results showed that,\nalthough the applied methods work at different spatial scales (field vs. landscape), their combination can provide\nfurther insights into ET at both scales. For instance, such approach can be used to identify whether a specific\necosystem investigated in situ contributes to cooling or warming of the landscape.
Application of multispectral remote sensing indices for sensing indices for estimating crop yields at field level
Jurečka, František ; Lukas, Vojtěch ; Hlavinka, Petr ; Semerádová, Daniela ; Fischer, Milan ; Žalud, Zdeněk ; Trnka, Miroslav
Remote sensing can be used for yield estimation prior to harvest and can replace or complement classical\nways of estimating crop yields. This study was undertaken in Polkovice, located in the Czech Republic’s\nHaná region. For 2015 and 2016, two data sets of satellite imagery were used: the Moderate Resolution\nImaging Spectroradiometer and the Landsat 8. Vegetation indices from satellites were compared with crop\nyields at the level of land blocks. Winter wheat and spring barley yield data, representing crops planted\nover the analysed period, were used for the comparison. The results of the index–yield comparison showed\nthat vegetation indices from remote sensing data provide reliable information for yield estimation prior to\nharvest. Indices are also able to evaluate the spatial variability of a crop within the field. The results showed\nthat remote sensing data need to have detailed spatial resolution in order to provide reasonable information\nabout yield at such a detailed level.
Pojetí otcovství v ženských lifestylových časopisech pro odlišné cílové skupiny definované výší příjmů ženy
Lukáš, Vojtěch ; Vochocová, Lenka (vedoucí práce) ; Bednařík, Petr (oponent)
V této diplomové práci se pokoušíme zjistit, jak jsou v námi vybraných lifestylových časopisech reprezentováni muži v rolích otců. Záměrně jsme vybrali tituly, které jsou určeny pro ženy z různých socioekonomických skupin. Jako zástupci titulů pro ženy z vyšších socioekonomických skupin byly vybrány tituly Elle, Harper's Bazaar, Cosmopolitan a Marianne. Z titulů pro ženy z nižších socioekonomických skupin byly vybrány tituly Vlasta, Chvilka pro tebe, Žena a život a Překvapení. Ve všech titulech byly nalezeny články, které ve svém obsahu zmiňovaly muže v roli otce a popisovaly ho. Z každého článku byla na základě otevřeného kódování vytvářena hesla, která byla následně shlukována v kategoriích. Vzniklé kategorie následně posloužily jako výchozí nástroj k hodnocení reprezentace otce tak, jak byl popisován v různých časopisech. Od konkrétních titulů jsme následně přešli na celé skupiny časopisů, které byly určené pro stejné socioekonomické skupiny žen. Nalezené rozdíly a shody v popisech otce se nakonec projevovaly nejen v rámci porovnání mezi celými skupinami, ale také v rámci skupin samotných. Přesto se v naší práci podařilo především dokázat, že mezi popisem otce v časopisech pro různé socioekonomické skupiny žen se vyskytují výrazné rozdíly.
Analýza marketingových kampaní produktu Českých drah SC Pendolino od jeho uvedení na trh v roce 2005
Lukáš, Vojtěch ; Halada, Jan (oponent) ; Köppl, Daniel (vedoucí práce)
Bakalářská práce na téma "Analýza marketingových kampaní produktu Českých drah SC Pendolino od jeho uvedení na trh v roce 2005", podává informace o tom, jak byl vlak Pendolino uveden na koleje v České republice. Jaké kampaně k tomuto účelu proběhly a jak byl prezentován i nadále, až do roku 2009. Tato práce představuje komunikační kanály a hodnotí kreativní výstupy, které kampaně doprovázely. K hodnocení je využito sémiotické analýzy. Bakalářská práce tedy představuje konkrétní kroky, kterými byl tento produkt představen veřejnosti.
Bilanční hodnocení dostupných vodních zdrojů a vláhových potřeb v rámci vymezených "závlahových okrsků"
Trnka, Miroslav ; Hlavinka, Petr ; Balek, Jan ; Semerádová, Daniela ; Dubrovský, Martin ; Štěpánek, Petr ; Vizina, A. ; Hanel, M. ; Žalud, Z. ; Lukas, V. ; Dumbrovský, M. ; Růžek, P. ; Daňhelka, J. ; Chuchma, F. ; Novák, P. ; Novotný, I. ; Pavlík, F.
Předmětem této zprávy je zpracování výsledků výzkumu zadaného v rámci smluvní spolupráce Ústavu výzkumu globální změny (zpracovatel) a Státního pozemkového úřadu (zadavatel), který byl zpracován ve spolupráci s dalšími výzkumnými partnery. Zpráva se zabývá bilančním hodnocením dostupných vodních zdrojů a vláhových potřeb v rámci vymezených "závlahových okrsků" České republiky s ohledem na probíhající klimatické změny.
Crop yield estimation in the field level using vegetation indicies
Jurečka, František ; Hlavinka, Petr ; Lukas, Vojtěch ; Trnka, Miroslav ; Žalud, Zdeněk
Remote sensing can be very useful tool for agriculture management. In this study, remote sensing methods were applied for yield estimation in the field level. There were compared remote sensing data together with yield data obtained from the field. The study area is located in Polkovice in Olomoucký region and a crop planted there in the year 2016 was spring barley as one of most important crops grown in the region. The study area in Polkovice is located at lower elevations with intensive crop production and is climatologically warmer and drier than other areas of the Czech Republic. Year 2016 was the first year when the harvest device has been used for yield analysis in this study area. The output of this method is the yield map displaying the amount of crop harvested in the particular place in the field. The yield data from the field were then compared with remote sensing data in the form of vegetation indices. Two of them were used for comparison – Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and a two-band Enhanced Vegetation Index (EVI2). These indices have been often used for yield estimation in different studies but mostly in larger scales. This study investigates use of NDVI and EVI2 at more detailed scale while using various remote sensing methods. Comparisons show that remote sensing data can provide accurate estimation and can be used for yield forecasting or supplement traditional ways of yield estimation. Results of the study show that yield-index correlations are stronger for satellite data than for the drone data. NDVI showed slightly stronger correlations than EVI2. Strongest correlations between vegetation indices and yields were found for NDVI from Sentinel 2.
Odhad výnosů zemědělských plodin na základě družicového monitoringu
Lukas, V. ; Trnka, Miroslav ; Semerádová, Daniela ; Rajdl, Kamil ; Balek, Jan ; Štěpánek, Petr ; Zahradníček, Pavel ; Hlavinka, Petr ; Žalud, Zdeněk
Znalost výnosů plodin před dosažením sklizně je významná nejen pro plánování aktivit na úrovni zemědělských podniků, ale také z národohospodářského pohledu pro zabezpečení produkce potravin. Cílem studie bylo ověřit vývoj modelu odhadu výnosů významných plodin (pšenice ozimé, ječmene jarního a řepky ozimé) z výsledků vegetačních indexů NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) a EVI2 (Enhanced Vegetation Index) ze senzoru MODIS v podobě 16 denních kompozitů za období 2000 – 2014. Za vybrané území 14 okresů České republiky, které představují regiony s vyšší intenzitou zemědělské produkce a rozdílnými pedo-klimatickými podmínkami. Přesnost predikčního modelu byl testována zejména v ročnících se silným výskytem sucha a nízkou úrovní výnosu (2000, 2003, 2006 a 2012). Stabilnější výsledky byly dosaženy ve výnosově nejproduktivnějších okresech, jako jsou Olomouc a Přerov, zatímco u výše položených území byl model značně ovlivněn nižším podílem sledovaných plodin na úkor pícnin. Ve většině případů byla vyšší přesnost stanovení výnosu dosažena pomocí vegetačního indexu EVI2 a postupným průměrováním hodnot kompozitů v průběhu vegetačního období plodin.
Remotely sensed NDVI as a support tool for agricultural drouhgt assessment
Hlavinka, Petr ; Semerádová, Daniela ; Trnka, Miroslav ; Lukas, V. ; Bohovic, R. ; Balek, J. ; Wardlow, B. ; Hayes, M. ; Tseagaye, T. ; Žalud, Zdeněk
Th e main aim of the submitted study was to introduce how the remotely sensed NDVI (Normalized Diff erence Vegetation Index) could be used for agricultural drought assessment within the Czech Republic. Th e relationship between NDVI values and observed yields of spring barley and winter wheat was analyzed for selected districts. Moreover the ability of NDVI (at district level in the form of seasonal greenness – SG) to explain the water balance or drought occurrence and severity was tested. For this purpose a data mining technique was used. A relative form of the Palmer Drought Severity Index (rPDSI) was used as a dependent variable to indicate drought occurrence. A Standardized Precipitation Index (SPI), percentage of average SG (PASG), Start of Season Anomaly (SOSA) and district identifi cation were used as independent variables. MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) observations from the Terra satellite were used as a source of NDVI. Th e situation within 6 selected districts (Olomouc, Přerov, Znojmo, Břeclav, Žďár nad Sázavou and Havlíčkův Brod) during the period from 2000 to 2012 was analyzed. Promising results were achieved, so practical use of this approach (e.g. for spatial and temporal assessment of drought stress within the vegetation) could be expected.

Viz též: podobná jména autorů
4 Lukas, Vojtěch
4 Lukáš, Vojtěch
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.