National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.00 seconds. 
Use of Climatic Conditions and Meteorological Information for the Optimization Thermal Cross-Country Flights
Kubátová, Martina ; Daněk, Vladimír (referee) ; Krška, Karel (advisor)
This bachelor’s thesis deals with the meteorological conditions of soaring flights. It desribes the basic concepts such as thermal convection, clouds, the effects of orography, storm activity. trailing wave.
Use of Climatic Conditions and Meteorological Information for the Optimization Thermal Cross-Country Flights
Kubátová, Martina ; Daněk, Vladimír (referee) ; Krška, Karel (advisor)
This bachelor’s thesis deals with the meteorological conditions of soaring flights. It desribes the basic concepts such as thermal convection, clouds, the effects of orography, storm activity. trailing wave.
State employment policy in the Czech Republic
Kubatová, Martina ; Langhamrová, Jitka (advisor) ; Svoboda, Libor (referee)
In the thesis we deal with the analysis of the development of the implementation active employment policy for the last 21 years. We are trying to make a short summary of this development in individual years and the subsequent evaluation of active employment policy. We also verify the effectiveness of this policy and its instruments during the period of economic growth and recession by statistical indicators of the number of jobs created, the number of candidates included into the working process, expenditures on this policy and employment rate. We are aware of some the potential distortion, because we use only for statistical data and do not take into account the social and psychological phenomena that affect effect of the active policy. Thesis also analyse fluctuation of the development of annual and quarterly employment rate in the Czech Republic. To correctly understand the current employment development is first necessary to look into its history and to highlight its past and present problems, because without this knowledge it is not possible for the Czech government to effectively respond for ganges in this indicator using the tools of the active employment policy. Development of quarterly employment rate is interesting with its seasonal periodicity, which brings regularly recurring fluctuations in a period of less than one year. We perform the analysis of quarterly time series of the employment rate using Box-Jenkins methodology and try to predict what the employment situation in the next five quarters. Then we recalculate forecast into years and try to estimate the final value of the employment rate for the year 2013 and the value for the year 2014.
The diplomatic material of guilds at Havlíčkův Brod area until 1850.
KUBÁTOVÁ, Martina
The main task of this thesis is to summarize the diplomatics material of guild corporations at Havlíčkův Brod area into integrated form. Bacause of broad topic, the selection was only focused on the textile craft occurring in this region and especially in deeds. In the introducion the work presents history of the guilds from their beginning to the final downfall - focusing on textile production. It summarizes the genaral situation of the surviving monuments. The edition which is created from deeds issued by these corporations and also by publishers for mentioned guilds - this is the main core of the thesis. The deeds are arranged chronologically according particular guilds and towns. They are completed by diplomatic analysis of internal and external signs and by the final study, which summarizes all the research.
Strategic Analysis of a Company
Kubátová, Martina ; Lešetický, Ondřej (advisor) ; Novotný, Miroslav (referee)
The main aim of the graduation theses is to work up the strategic analysis in given company which is currently entering market in health service area. In theoretical part there are introduced methods and tools which are used when processing the strategic analysis. In practical part there are those methods applied in particular company. The output of the theses is identification of weaknesses, strenghtnesses, threats and opportunities (swot analysis).
Population trends after World War II in the Czech republic
Kubatová, Martina ; Svoboda, Libor (advisor) ; Tuček, Jan (referee)
This thesis deals with the development of basic demographic structure of Czech population after World War II to the present. The period is divided into three stages of population development. The first stage of the years 1945 - 1969 includes the post-war development in our country, a period an enthusiastic of building and subsequent periods of stagnation and decline at the end of the sixties. The next stage of years 1970 - 1989 describes the demographic waves in the seventies and negative features of population development, which peaked at the end of the eighties. Last stage of years 1990 - 2010 focuses on the beginning of restoration of democracy in Czech society and the current development of the Czech population. Part of this thesis is also focused on development of economic activity of Czech population in the years 1945 - 2010. Economic activity is divided into two parts. The first part assesses the development of economic activity in a period of almost forty years of socialism in the Czech Republic. The second part describes the development of economic activity after 1989.
Valuation of the company XXX , Ltd.
Kubátová, Martina ; Jurečka, Jan (advisor) ; Plánička, Pavel (referee)
The main goal of my thesis is to find market value for the company XXX, Ltd.. on the date 1st January, 2010. The valuation is a result of several steps. The financial analysis , strategic analysis, forecasting of important indexes of value and creating the financial scheme. For the final valuation there is used the method called DCF Equity.
Vliv růstu počtu obyvatel na rozpočet obce Černilov
Kubátová, Martina ; Nitschová, Lucie (advisor)
Hlavním cílem je analyzovat vliv růstu počtu obyvatel na hospodaření obce v letech 2001 ? 2006. Dále stanovit, zda růst či pokles výdajů obce nějak souvisí s růstem počtu obyvatel. Provedla jsem analýzu růstu počtu obyvatel v jednotlivých letech, jak z hlediska přirozeného přírůstku, tak stěhováni. Následně jsem analyzovala data ze závěrečných účtů obce. Příjmy a výdaje jsem rozdělila do tématických skupin a konfrontací s údaji o počtu obyvatel jsem vyvodila konečné závěry. Vzhledem k poměrně malému růstu počtu obyvatel a ke změnám, které proběhly ve financování a organizaci, se nepotvrdil předpokládaný zásadní vliv růstu počtu obyvatel na rozpočet obce Černilov.
Kvalita a efektivnost služeb poskytovaných úřadem práce
Kubátová, Martina ; Krbová, Jana (advisor)
Cílem této práce je zhodnotit kvalitu služeb poskytovaných úřady práce a navrhnout opatření a doporučení, která by mohla pomoci k jejímu zlepšení. Teoreticko metodologická část této práce se bude zabývat především problematikou nezaměstnanosti a vším co je s ní spojeno. Především pak úřady práce, které hrají v celé práci klíčovou roli. Text uvede výzkumné metody, které jsou používány při hodnocení kvality služeb, a posléze vybere tu nejvhodnější. Další část práce se bude věnovat samotnému výzkumu, který pomůže odhalit současný stav služeb, které poskytuje úřad práce v Příbrami. Bude zde uveden postup, podle kterého bude celý výzkum probíhat. V závěru tato práce navrhne doporučení, která by mohla vést ke zlepšení kvality služeb poskytovaných úřady práce.

See also: similar author names
4 KUBATOVÁ, Marie
15 KUBATOVÁ, Michaela
3 KUBÁTOVÁ, Marcela
9 KUBÁTOVÁ, Martina
15 KUBÁTOVÁ, Michaela
4 Kubatová, Marie
9 Kubatová, Martina
2 Kubátová, Magdalena
3 Kubátová, Marcela
3 Kubátová, Markéta
15 Kubátová, Michaela
1 Kubátová, Miroslava
2 Kubátová, Monika
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.