National Repository of Grey Literature 10 records found  Search took 0.01 seconds. 
Annotated Translation: Mirovye religii: istorija i sovremennosť (Michail Jurjevič Zelenkov, Moskva 2003, s. 111-130)
Krausová, Aneta ; Rubáš, Stanislav (advisor) ; Oganesjanová, Danuše (referee)
The bachelor thesis is divided into two parts. The translation of the chapters in Zelenkov's book The World's Religions: Past and Presen makes the first part up, the second one is represented by expert commentary of the translation, which consists of five sections - analysis of the original text, approach to translation,translation method, problems of translation and translation shifts taxonomy.
Jana Štroblová as a Translator and Exegete of Marina Tsvetaeva
Krausová, Aneta ; Rubáš, Stanislav (advisor) ; Oganesjanová, Danuše (referee)
This master thesis is devoted to Jana Stroblova, the Czech poet, novelist and translator from Russian language. The thesis is aimed at several goals: 1) to summarize and unite the known facts about life of this author and try to capture her personality, 2) to describe the relationship of Jana Stroblova to the Russian poet Marina Tsvetaeva, as the vast part of Stroblova's translations is dedicated to her, 3) to establish the similarities between the personalities of Stroblova and Tsvetaeva as well as to find the parallels in their poems, and, afterwards, to clarify the reasons that led Stroblova to decision to translate Tsvetaeva, 4) to summarize the reflections of Stroblova's translations while emphasizing the translations of Tsvetaeva's work and to use these reflections to define Stroblova's translation methodology, 5) to confront the findings of the thesis with opinions of Jana Stroblova during an interview with her. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Data on Quantities, Qualities, Treatment and Disposal Practices of MSW Incineration Residues in the Czech Republic.
Šyc, Michal ; Krausová, Aneta ; Kameníková, Petra ; Samusevich, Oleg
To assess the resource recovery potential of BA in the Czech Republic, it was necessary to obtain the information about its material composition. We analysed in total 6 samples from all three WtE plants in the Czech Republic. It was found that raw BA contains 10–23 % of glass, 2–5 % of ceramics, 10–16 % of magnetic fraction, 6–11 % of ferrous scrap, and around 1.3–2.8 % of non-ferrous metals. Lower glass or NFe content was found in WtE plant co-incinerating commercial waste. The contents of individual components were also studied with respect to the granulometry. Most of the glass was found in size fractions between 6 and 20 mm. Ceramics and porcelain were mainly found in particles over 15 mm. The content of ferrous scrap increased with increasing particle size. Nonferrous metals were nearly equally spread into all size fractions.
Fulltext: Download fulltextPDF
The significance of subsidies in the municipality development (Bobnice, Hořátev, Kovanice, Krchleby)
Krausová, Aneta ; Kocmánková Menšíková, Lucie (advisor) ; Petr, Petr (referee)
The main aim of the thesis was to determine the significance of the subsidies for development of the municipality in Kovanice and surrounding municipalities (Bobnice, Hořátev, Krchleby). This thesis was primarily dealing with economy of villages Bobnice, Hořátev, Kovanice and Krchleby. Further, their indebtedness, which was caused by self-financing of large projects for which the subsidy was later received. The theoretical part is based on the studying of scientific literature (czech and foreign) sources and resources related to this issue. In this section there are defined the basic facts of regional development, compared two programming periods (2007-2013 and 2014-2020) and explained the issue of municipal financing and structure of municipal budgets. In a secondary analysis, it was found that the efforts of municipalities for their own development implemented by subsidies leads to their indebtedness. Indebtedness of villages grew most in the period 2008 - 2010, when there was a significant increase in the volume of investments co-financed from the regional and national resources. In the empirical part is described implementation the individual interviews with four mayors. They agree that if the community does not have enough money in the municipal budget, then the loan is inevitable alternative for the realization of projects that help in development of the municipality and its attractiveness. On the other hand, they add that the repayment of principal and interest on the loan, the village development reaches a plateau.
Characterization of Bottom Ash from Waste-to-Energy Plants.
Krausová, Aneta ; Šyc, Michal ; Pavlas, M. ; Šomplák, R. ; Kameníková, Petra
Struska ze spaloven komunálních odpadů obsahuje řadu cenných materiálů, zejména železné a neželezné kovy, které mohou být využity jako druhotná surovina. Minerální zbytek, po vytěžení cenných složek, je dále vhodné využít jako náhradu přírodních surovin ve stavebním průmyslu. V České republice je linka pro získávání neželezných kovů instalována na spalovně SAKO Brno, ostatní dvě spalovny separují pouze železný šrot. Pro posouzení využitelnosti a při rozhodovávání o aplikaci vhodné technologie pro úpravu strusky je nezbytná znalost jejích fyzikálních vlastností a materiálového složení, které je značně variabilní a závislé na složení spalovaného odpadu. Analýzou strusky z českých spaloven bylo stanoveno následující materiálové složení: 10–24 % sklo, 2–4 % keramika a porcelán, 12–17 % magnetická frakce, 1,1–4,5 železný šrot, 1,3 a 2,4 % neželezné kovy, 40–70 % reziduální frakce s částicemi pod 2 mm. Obsahy jednotlivých složek byly studovány s ohledem na granulometrii. Dále byly sledovány změny složení v závislosti na charakteru svozové oblasti spaloven a na základě získaných výsledků byl nastíněn ekonomický potenciál získávání kovů.
Fulltext: Download fulltextPDF
Characterization of Bottom Ash from Czech Waste-to-Energy Plants.
Krausová, Aneta
Our study summarizes the composition of bottom ash from two WtE plants in the Czech Republic. Bottom ash with particle size over 2 mm was characterized by combination of manual and mechanical analyses (e.g. magnetic separation, sieving, grinding, etc.). Bottom ash with particle size under 2 mm was analysed using scanning electron microscopy, to find its composition and to determine the form of comprised metals.
Fulltext: Download fulltextPDF
Analysis of Bottom Ash from Municipal Solid Waste Incineration Plants
Krausová, Aneta ; Šyc, Michal ; Kameníková, Petra ; Zach, Boleslav ; Pohořelý, Michael ; Svoboda, Karel ; Punčochář, Miroslav
Struska ze spalování komunálních odpadu obsahuje radu materiálu, které mohou být dále využity jako druhotné suroviny, zejména železné a neželezné kovy, nekteré vzácné kovy a kovy vzácných zemin nebo napríklad sklo. Minerální frakce je po vytežení cenných surovin, vhodnou náhradou prírodních materiálu ve stavebním prumyslu. Významným benefitem, pri zpracování strusky, je pro provozovatele spaloven také redukce poplatku za skládkování. Řada spaloven v Evropě je vybavena separačními linkami pro získávání železných a neželezných kovu. V České republice je linka pro získávání neželezných kovů instalována na spalovne SAKO Brno, ostatní dvě spalovny separují pouze snadno dostupný objemný železný šrot. Pro posouzení využitelnosti a při rozhodovávání o aplikaci vhodné technologie pro úpravu strusky je nezbytná znalost jejích fyzikálních vlastností a materiálového složení, které je značně variabilní a závislé na složení spalovaného odpadu. Analýzou strusky z českých spaloven bylo stanoveno materiálové složení.
Fulltext: Download fulltextPDF
Characterization of MSWI Bottom Ash and Assessment of Resource Recovery Potential
Šyc, Michal ; Kameníková, Petra ; Krausová, Aneta ; Zach, Boleslav ; Pohořelý, Michael ; Svoboda, Karel ; Punčochář, Miroslav
Bottom ash from municipal solid waste incineration contains valuable components that can be recycled as secondary materials, such as ferrous and non-ferrous metals, rare earth elements, glass etc. Metal-free mineral fraction is reusable in construction industry. The composition of bottom ash is highly dependent on the composition of incinerated waste but in average can be around 5–13 % ferrous metals, 2–5 % non-ferrous metals, 15–30 % glass and ceramics, 1–5 % unburned organics and 50–70 % mineral fraction. Several incineration plants in Europe are equipped with advanced systems for metals recovery, mostly based on magnetic separation of ferrous metals and separation of non-ferrous metals usually by eddy-current separators. To study the possibilities of bottom ash treatment in the Czech Republic it is necessary to obtain data about the bottom ash composition and evaluate the potential of resource recovery.
Fulltext: Download fulltextPDF
Financial benchmarking of two agriculture companies
KRAUSOVÁ, Aneta
The thesis is focused on the financial benchmarking of two agricultural enterprises. This financial benchmarking is part of corporate financial management. The aim was to identify the causes of disparities in development and the status of financial situation of the two compared enterprises (based on the results of the financial analysis for the years 2009-2013).
Analyses of internal company environment
KRAUSOVÁ, Aneta
The subject-matter of this Bachelor thesis is the analysis of the internal environment of two agricultural companies in the Central Bohemian Region. It aims at comparing the results of analyses conducted, finding strengths and weaknesses and proposing measures for further operation and development. The thesis includes a mutual comparison of the results of individual analyses of these companies with business companies of the Central Bohemian Region.

See also: similar author names
7 KRAUSOVÁ, Alena
10 KRAUSOVÁ, Aneta
1 Krausová, Adéla
7 Krausová, Alena
2 Krausová, Andrea
1 Krausová, Anežka
1 Krausová, Anita
1 Krausová, Anna
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.