Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Local Electron-Sample Interaction During Scanning Electron Microscopy on Organic and Metallic Objects
Kaspar, Pavel
To ascertain how high energy of an electron is needed to acquire a sufficient data yield from organic and metallic sample, a Monte Carlo algorithm is used to compare the behaviour of electrons after contact with the material. Primary electron trajectory, elastic and inelastic scattering and secondary electron generation are described in this paper.
Alternative Methods for the Analysis of Structural Changes in Muscle Tissue
Kaspar, Pavel ; Hrabovský, Miroslav (oponent) ; Adam, Vojtěch (oponent) ; Grmela, Lubomír (vedoucí práce)
In this dissertation the topic of structural change analysis of muscle tissue and the methodical approach to this measurement is explored. Even though a considerable number of detection methods for the evaluation of specific changes in muscles exist, especially in the meat intended for consumption, the vast majority focuses only on a single process within the tissue and requires complicated approach and expensive instruments. The topic of this work is therefore not finding more precise and specific means of analysis, than the already existing ones, but rather to select an alternative approach to the given problematic. Part of the explored approach is also the endeavor to find a way to bypass the technological requirements while staying as close to the informational value of the high end methods as possible. To this end an informational base of theoretical knowledge and the experience in experimental approaches in the field of physics, optics and biological tissues and processes is required. The three main approaches described in this work are based on the acquired information throughout the research of the topic and understanding of the basic workings of muscle tissue. The methods created for this thesis make use of photons in the transmission and reflection measurement setup. By observing the changes in absorption, dispersion and polarization of the light after the interaction with muscle tissue sample the other optical parameters are evaluated, including the refractive index and optical anisotropy. The identification of changes in optical parameters together with the Monte Carlo simulation allows for distinction between fresh, aged, dried, frozen and thawed, and refrozen and thawed samples.
Komparace zdaňování právnických osob v České republice a ve Francii
Hrad, Zdeněk ; Kašpar, Pavel (oponent) ; Brychta, Karel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku daně z příjmů právnických osob. Porovnává zdanění korporací v České republice a ve Francii. Práce obsahuje informace, postupy a návrhy k optimalizaci daňové povinnosti poplatníka. Výpočet daňové povinnosti poplatníka z pohledu obou států je demonstrován na konkrétním praktickém příkladu.
Transformace svodů EKG
Kaspar, Pavel ; Vítek, Martin (oponent) ; Hrubeš, Jan (vedoucí práce)
Transformace EKG svodů Smyslem této práce je seznámit se se způsoby transformace EKG svodů, realizovat Dowerovu transformaci a vyhodnotit její efektivitu. Následně v prostředí MATLAB navrhnout a realizovat vlastní verzi dopředné a zpětné transformace standardních EKG svodů za účelem komprese a ověřit její funkčnost pomocí signálů z databáze CSE.
Podnikatelský záměr rozvoje firmy
Holinková, Lenka ; Kašpar, Pavel (oponent) ; Šimberová, Iveta (vedoucí práce)
Tato diplomová práce předkládá podnikatelský plán pro rozvoj obchodní společnosti. Na základě důkladné analýzy externích a interních faktorů, které podnik zásadně ovlivňují, předkládám návrh koncepčních změn v oblasti organizační struktury, motivace zaměstnanců a v řízení prodeje, jejichž cílem je růst tržního podílu a zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Tato diplomová práce bude sloužit managementu podniku jako realizační dokument pro uskutečnění navrhovaných změn.
Zpracování signálů z moderních mikroskopů pro lokální charakterizaci materiálů
Kaspar, Pavel ; Sadovský, Petr (oponent) ; Tománek, Pavel (vedoucí práce)
Zpracování signálů z moderních mikroskopů pro lokální charakterizaci materiálů Pro pokrok vyhodnocování obrazů sejmutých mikroskopy je zpracování obrazů stále důležitější. Tato práce se zabývá detekcí a odstraněním artefaktů z obrazů získaných pomocí elektronové mikroskopie, přesněji pomocí elektronové mikroskopie na nízkých energiích (LEEM). Dále nabízí další postup ve zpracování takovýchto obrazů pomocí hranové detekce a její teoretické využití. Tyto postupy jsou zpracovány v programovacím jazyce MatLAB.

Viz též: podobná jména autorů
16 KAŠPAR, Petr
1 Kaspar, P.
4 Kašpar, Pavel
1 Kašpar, Peter
16 Kašpar, Petr
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.