National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.00 seconds. 
Local Electron-Sample Interaction During Scanning Electron Microscopy on Organic and Metallic Objects
Kaspar, Pavel
To ascertain how high energy of an electron is needed to acquire a sufficient data yield from organic and metallic sample, a Monte Carlo algorithm is used to compare the behaviour of electrons after contact with the material. Primary electron trajectory, elastic and inelastic scattering and secondary electron generation are described in this paper.
Alternative Methods for the Analysis of Structural Changes in Muscle Tissue
Kaspar, Pavel ; Hrabovský, Miroslav (referee) ; Adam, Vojtěch (referee) ; Grmela, Lubomír (advisor)
Tato disertační práce se zabývá tématikou analýzy strukturálních změn ve svalové tkáni a metodikou optického měření. I přesto, že existuje nezanedbatelné množství metod pro detekci konkrétních změn ve svalovině, především pak v konzumním mase, drtivá většina z nich se zaměřuje na jeden konkrétní proces a vyžaduje komplikované postupy a drahé přístroje. Předmětem prezentovaného výzkumu není tedy nalézt metody přesnější a specifičtější, než jsou ty již exitující, ale raději zvolit alternativní přístup k problematice. Součástí je pak i snaha najít možnosti jak obejít technologické nároky moderních postupů a přitom se přiblížit co nejvíce jejich informačnímu přínosu. Za tímto účelem je potřeba mít dostatečné teoretické znalosti a experimentální zkušenosti především v oboru fyziky, optiky a postupů měření, ale také široké povědomí o problematice biologických tkání a procesů v nich probíhajících. Na základě získaných informací a pochopení pochodů ve svalové tkáni jsou navrhnuty a testovány tři rozdílné přístupy. Vytvořené metody pracují s fotony v transmisním i reflexním uspořádání. Pomocí pozorování změn absorpce, rozptylu a polarizace světla po interakci se vzorkem svalové tkáně jsou posouzeny jeho další optické vlastnosti především index lomu a optická anizotropie. Identifikace změn optických vlastností vzorků za různých podmínek umožňuje společně se simulací Monte Carlo posoudit rozdíly mezi vzorky čerstvými, starými, sušenými a jednou či dvakrát zmraženými a rozmraženými.
Taxation of Legal Entities in the Czech Republic and France - a Comparison
Hrad, Zdeněk ; Kašpar, Pavel (referee) ; Brychta, Karel (advisor)
The Bachelor’s Thesis focuses on taxation of corporations. It compares taxation of corporations in the Czech Republic and in The France Republic. The thesis contains informations, methods and suggestions about optimization of tax liability. Calculation of tax liability is illustrated on the factual example.
Transformation of ECG leads
Kaspar, Pavel ; Vítek, Martin (referee) ; Hrubeš, Jan (advisor)
Transformation of ECG The aim of this work is to get acquainted with the means of transformation of ECG, and to execute Dower transform and evaluate it’s efficiency. Then, to design and realize a new way of forward and reverse transformation of ECG in MATLAB program for the purpose of data compression, and to evaluate its functionality with signals from CSE database.
Business Plan of the Company Development
Holinková, Lenka ; Kašpar, Pavel (referee) ; Šimberová, Iveta (advisor)
This thesis presents a business plan for development of trading company. Based on thorough analysis of significant external and internal factors I present the draft of conceptual changes in areas: organizational structure, employee motivation, sales management. Target of changes are increase market share and increase competitiveness. This thesis will serve management as implementation document for the realization of the proposed changes.
Processing of modern microscope signals for local material characterization
Kaspar, Pavel ; Sadovský, Petr (referee) ; Tománek, Pavel (advisor)
Signal processing from modern microscopes for local characteristics of materials Image processing is more and more important for the advancement of image evaluation taken from microscopes. This thesis engages the problem of artefact detection and removal from images taken by electron microscope, more accurately by low energy electron microscopy (LEEM). It then offers a possible course of processing such images by edge detection and its theoretical use. These operations are all made in MatLAB language.

See also: similar author names
16 KAŠPAR, Petr
1 Kaspar, P.
4 Kašpar, Pavel
1 Kašpar, Peter
16 Kašpar, Petr
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.