Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Aplikace a prezentace historického fotografického materiálu v expozicích a instalacích paměťových institucí
Buriánková, Magdaléna ; Cikrytová, Tereza ; Hozák, Jan ; Hrubá, Michaela ; Kliment, Petr ; Kopecká, Ivana ; Stříteský, Hynek ; Zeinerová-Brachtlová, Ivana
Metodika podává přehled, o různých způsobech jak využívat historický fotografický materiál pro expozice, a základní instrukce jak by se ním mělo zacházet, aby přitom neutrpěl žádná poškození
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Kadaňské městské knihy a správa města v letech 1465-1620
Rak, Petr ; Ebelová, Ivana (vedoucí práce) ; Sulitková, Ludmila (oponent) ; Hrubá, Michaela (oponent)
Kadaňské městské knihy a správa města v letech 1465-1620 Práce se zabývá dvěma tématy, která spolu úzce souvisí. Prvním je diplomatický popis a paleografická analýza souboru 43 úředních knih, které byly vedeny v kanceláři královského města Kadaně (I.1 Možnosti studia a zpřístupňování městských knih). Podrobně jsou popsány v kapitole I.7 Katalog kadaňských městských knih z let 1465-1620. Kadaňské městské knihy byly uspořádány poprvé v letech první světové války; podruhé a naposled pak v letech 1966- 1968 (I.2 Osudy kadaňských městských knih do třetí čtvrtiny 20. století). Pro účely dalšího zpracování a katalogizace byly dochované knihy rozděleny do čtyř skupin: knihy městské správy v užším slova smyslu; knihy nesporného soudnictví; knihy civilního sporného soudnictví a knihy vesnic městského panství (I.3. Obsahové rozdělení dochovaných kadaňských městských knih). Podle různých písemných zmínek lze identifikovat asi třicet ztracených knih; tento počet ovšem nemůže být konečný (I.4. Deperdita). Způsobům vedení knih, číslování folií, rejstříkům, filigránům a původu papíru je věnována kapitola I.5. Popis knih. Paleografická analýza ukázala, že nejvíce knih vedli pouze přísežní městští písaři. Samostatné písařské centrum bylo spojeno s úřední činností radních služebníků ("ratsdiener"). Další dvě skupiny...
Testamentární praxe soběslavských měšťanů v letech 1525-1600 (výběrová edice)
Říhová, Hana ; Ebelová, Ivana (vedoucí práce) ; Hrubá, Michaela (oponent)
3 Anotace Rigorózní práce "Testamentární praxe soběslavských měšťanů v letech 1525 - 1600" je založena na studiu testamentů mužů a žen, které jsou pro sledované období dochovány ve Státním okresním archivu v Táboře. Přibližuje laické i odborné veřejnosti ucelený soubor raně novověkých testamentů soběslavských měšťanů, mapuje testamentární praxi v poddanském městě, umožňuje poznat způsob života lidí, profesní a sociální stratifikaci raně novověké společnosti a finanční hospodaření jednotlivých domácností. Výjimečným způsobem poukazuje na vztah člověka k Bohu, jeho myšlení a vnímání světa na prahu života, vzájemné vazby v rodině a vztah ke svým blízkým.
Život soběslavských měšťanů v letech 1525-1550 z pohledu jejich testamentů
Říhová, Hana ; Hrubá, Michaela (oponent) ; Ebelová, Ivana (vedoucí práce)
Diplomová práce "Život soběslavských měšťanů v letech 1525 - 1550 z pohledu jejich testamentů" je založena na studiu testamentů mužů a žen, které jsou pro sledované období dochovány ve Státním okresním archivu v Táboře. Přibližuje laické i odborné veřejnosti ucelený soubor raně novověkých testamentů a pozůstalostních rejstříků soběslavských měšťanů, mapuje testamentámí praxi v poddanském městě, umožňuje poznat způsob života lidí, profesní a sociální stratifikaci raně novověké společnosti a finanční hospodaření jednotlivých domácností. Výjimečným způsobem poukazuje na vztah člověka k Bohu, jeho myšlení a vnímání světa na prahu života, vzájemné vazby v rodině a vztah ke svým blízkým.

Viz též: podobná jména autorů
4 HRUBÁ, Martina
1 HRUBÁ, Michaela
2 Hrubá, Marie
3 Hrubá, Markéta
2 Hrubá, Marta
4 Hrubá, Martina
1 Hrubá, Milana
4 Hrubá, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.