National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.00 seconds. 
Private business restrictions throught organisational changes in the heavy-machinery industry structure (ČKD, national enterprise and its role in struggle for confiscated industry property)
Stříteský, Hynek ; Šouša, Jiří (advisor) ; Dobeš, Jan (referee)
Po druhé světové válce došlo ve světě k zásadním mocenskopolitickým změnám a společnost řady zemí zaznamenala výrazný myšlenkový posun doleva, což se odrazilo v jejich hospodářské politice zejména podstatným zvýšením role státu. Posílení Sovětského svazu a vznik lidově demokratických republik pak vyústili v bipolární rozdělení světa na Východ - Západ. Poválečná československá společnost, traumatizovaná vzpomínkami na velkou hospodářskou krizi a události následující po září 1938, zaznamenala výraznou radikalizaci a podstatně v ní zesílilo levicové smýšlení. Požadavek širokých společenských změn, jež by zabránily opakování předválečného vývoj e vedoucího k rozbi tí republiky, se setkával s širokou veřejnou podporou, i když samozřejmě existovaly rozdílné názory na jeho realizaci. Mezi pro středky, kterými byl utvářen hospodářský a sociální systém obnovené republiky, patřilo vedle důsledného provedení pozemkové reformy, plánování či přeorientování partnerských vztahů na Sovětský svaz také znárodnění velkého a klíčového průmyslu 1 a konfiskace maj etku Němců, Mad'arů, zrádců a kolaborantů. V podstatě se jednalo o řadu opatření, jež měla přetvořit stávající uspořádání společnosti. Nový sociální řád se obhajoval potřebou povznést široké vrstvy obyvatelstva.
Aplikace a prezentace historického fotografického materiálu v expozicích a instalacích paměťových institucí
Buriánková, Magdaléna ; Cikrytová, Tereza ; Hozák, Jan ; Hrubá, Michaela ; Kliment, Petr ; Kopecká, Ivana ; Stříteský, Hynek ; Zeinerová-Brachtlová, Ivana
The aim of this methodology is to give an overview of the ways in which historical photographic material can be used when creating the exposition, whether it be a short-term or long-term exposition, an exposition exclusively devoted to photography, or an exhibition in which photographs and films form only an accompanying backdrop. The instructions given in the individual chapters of the methodology should provide accessible and feasible solutions to workers who build the exposition.
Fulltext: Download fulltextPDF
Private business restrictions throught organisational changes in the heavy-machinery industry structure (ČKD, national enterprise and its role in struggle for confiscated industry property)
Stříteský, Hynek ; Dobeš, Jan (referee) ; Šouša, Jiří (advisor)
Po druhé světové válce došlo ve světě k zásadním mocenskopolitickým změnám a společnost řady zemí zaznamenala výrazný myšlenkový posun doleva, což se odrazilo v jejich hospodářské politice zejména podstatným zvýšením role státu. Posílení Sovětského svazu a vznik lidově demokratických republik pak vyústili v bipolární rozdělení světa na Východ - Západ. Poválečná československá společnost, traumatizovaná vzpomínkami na velkou hospodářskou krizi a události následující po září 1938, zaznamenala výraznou radikalizaci a podstatně v ní zesílilo levicové smýšlení. Požadavek širokých společenských změn, jež by zabránily opakování předválečného vývoj e vedoucího k rozbi tí republiky, se setkával s širokou veřejnou podporou, i když samozřejmě existovaly rozdílné názory na jeho realizaci. Mezi pro středky, kterými byl utvářen hospodářský a sociální systém obnovené republiky, patřilo vedle důsledného provedení pozemkové reformy, plánování či přeorientování partnerských vztahů na Sovětský svaz také znárodnění velkého a klíčového průmyslu 1 a konfiskace maj etku Němců, Mad'arů, zrádců a kolaborantů. V podstatě se jednalo o řadu opatření, jež měla přetvořit stávající uspořádání společnosti. Nový sociální řád se obhajoval potřebou povznést široké vrstvy obyvatelstva.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.