Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kontrastní látky pro heteronukleární MRI
Koucký, Filip ; Kotek, Jan (vedoucí práce) ; Havlík, Jan (oponent)
Během práce byla studována pH závislost koordinačních módů lanthanoidových komplexů s makrocyklickými ligandy založenými na skeletu 1,4,7,10-tetraazacyklododekanu se třemi acetátovými a jednou aminoethylovou skupinou s N-alkyl-N-methylfosfonátovým substituentem, DO3AN(R)P, kde R je alkylový substituent na atomu dusíku aminoethylového pendantního ramene (R = methyl, benzyl). Komplexy lanthanoidů dříve studovaného prototypového ligandu DO3ANP se sekundární aminoskupinou (R = H) vykázaly díky různým koordinačním možnostem zajímavé vlastnosti z hlediska 31 P NMR zobrazování, umožňující in situ měření pH. Dané komplexy jsou použitelné i z hlediska sledování kinetiky chemické výměny protonu aminové skupiny v 1 H NMR zobrazování pomocí přenosu saturace při chemické výměně (chemical exchange saturation transfer, CEST NMR). V rámci této práce byly pro lepší porozumění změny koordinačních módů této třídy ligandů připraveny nové deriváty DO3ANMeP a DO3ANBnP a bylo studováno jejich koordinační chování vůči vybraným iontům lanthanoidů (Eu3+ , Gd3+ , Dy3+ , Yb3+ ). Na základě NMR a luminiscenčních experimentů bylo zjištěno, že v kyselém prostředí dochází u komplexů s DO3ANP ke koordinaci molekuly vody, která je v bazickém prostředí vytlačena změnou koordinace pendantního ramena, která je ve 31 P NMR spektru...
Design and synthesis of surface architectures on fluorescent nanodiamonds
Havlík, Jan ; Kotek, Jan (vedoucí práce) ; Lang, Kamil (oponent) ; Štěpánek, František (oponent)
Díky svým unikátním vlastnostem a vysoké biokompatibilitě patří fluorescenční nanodiamanty mezi slibné zástupce uhlíkatých nanomateriálů s potenciálně širokým spektrem uplatnění v mnoha odvětvích. Jejich nízká intenzita fluorescence a koloidní nestálost v biologickém prostředí však doposud brání jejich širšímu využití. Optimalizace jejich přípravy spolu s vývojem nových vhodných povrchových architektur tak představuje významnou výzkumnou výzvu. V rámci této práce byly navrženy a optimalizovány jednotlivé kroky přípravy fluorescenčních nanodiamantů, díky čemuž bylo dosaženo řádového zvýšení intenzity jejich fluorescence spolu s omezením poškození jejich povrchu grafitizací. Dále byla vyvinuta metoda ozařování nanodiamantů umožňující dramatické navýšení jejich produkce. S využitím částečné fluorace funkčních skupin na povrchu nanodiamantů byla demonstrována možnost ovlivnění parametrů jejich fluorescence. Byla také vyvinuta metoda zvyšující homogenitu a cirkularitu nanodiamantů, což významně ovlivnilo jejich interakci s biologickými strukturami. Možná uplatnění tohoto materiálu v medicíně a biologickém výzkumu byla demonstrována na přípravě částic s komplexní povrchovou architekturou umožňujících cílení a terapii nádorových buněk. Bylo také objevena a na in vitro a ex vivo modelech demonstrována vysoká a...
Sledování kvality video přenosů pomocí technologie NetFlow
Havlík, Jan ; Grégr, Matěj (oponent) ; Matoušek, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce vznikla za účelem vytvoření nástrojů pro sledování kvality video přenosu na Internetu. Cílem je vytvořit takové nástroje, které automaticky rozpoznají přenos videa na Internetu z předloženého souboru v daném formátua následně provedou jeho analýzu. Vybrané statistiky o video kvalitě posílá nástroj pomocí architektury klient-server na kolektor, kde server statistiky zpracuje a rozšíří relevantní Netflow IPFIX záznamy. Pojednává tedy i o problematice kódování videa, zapouzdření paketů a internetových protokolech souvisejících s daným tématem. Systém je psaný v jazyce C pro unixový operační systém.
Design a syntéza selektivních chelatantů dvojmocné mědi
Havlík, Jan ; Kotek, Jan (vedoucí práce) ; Holzhauser, Petr (oponent)
Název: Design a syntéza selektivních chelatantů dvojmocné mědi Řešitel: Jan Havlík Ústav: Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta Školitel: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. E-mail školitele: modrej@natur.cuni.cz Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá přípravou selektivních chelatantů dvojmocné mědi. V rámci této práce bylo připraveno 13 látek, z toho 7 zcela nových. Všechny látky byly charakterizovány pomocí NMR a hmotnostní spektroskopie. U měďnatého komplexu nového ligandu cyklam-1,11-bis(methylfosfinová kyselina) (1,11-dipin) byla studována disociační a formační kinetika. Byly určeny rychlostní konstanty a aktivační parametry disociace měďnatého komplexu Cu(1,11-dipin). Klíčová slova: selektivní chelatant, měď, deriváty cyklamu, makrocyklické ligandy, methylfosfonát, methylfosfinát
The European Policy of French Institutions: Europeanisation of French Central Administration Since 1981
Havlík, Jan ; Perottino, Michel (vedoucí práce) ; Brüstlová, Markéta (oponent)
Tato práce analyzuje, jakým způsobem se vytváří evropská politika ve francouzské státní správě od roku 1981, kdy se prezidentem Francie stal François Mitterrand. Využívá optiku tzv. europeizace, ve smyslu adaptování institucí členských zemí na fungování Evropské unie. Autor ukazuje, jak v tomto procesu europeizace fungují komunikační kanály mezi jednotlivými aktéry, jaké jsou pravomoci těchto aktérů, co znamená v tomto systému formální či neformální komunikace a jak se jednotlivé orgány v čase přizpůsobovaly procesu evropské integrace. Snaží se najít odpověď na otázku, zda se jednotlivé orgány v přístupu k EU liší, či ne, zda jsou na svou agendu dobře připraveny, jakým způsobem získávají fundované pracovníky a celkově do jaké míry jsou jednotlivé orgány "europeizovány". Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Použití sociálních média pro propagaci vzdělávacích služeb
Kolomatskyi, Artem ; Pavlíček, Antonín (vedoucí práce) ; Havlík, Jan (oponent)
Cílem diplomové prácí je analyzovat vliv propagací v socílanich media pro vzdělávací služby. Táto práce pokrývá všichní pojmy a přehledy z literatury příslušné teto temate. Teoretické údáje býlí vyplily z příkladů realizací nástrojů který mohli bych pomoct podpořit státky a služby na lokálním trhu. Praktická část prácí postávena na výzkumu podniků ktery provádí vzdělovací služby v Ukraině a jak investovani v vývoj socialnich media ukázuje zvýšení obratu prodeje. Myslím, že moje práce bude užitečná v porozumění všech klíčových oblastech v marketingu sociálnich média. Cílem tohoto učení je nabídnout cenné vhledy ve vývoji procesů který byl bych užitečný Meat Studies v přitahování nových klientů v vzdělávací služby firmy.
Studie návrhů na zlepšení výrobních procesů se zaměřením na štíhlé procesy včetně BOZP
Havlík, Jan ; Marek, David (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou výrobních procesů a následně jejich optimalizací pro zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci v podniku EMS-PATVAG s.r.o.. V této práci jsou pospány metody a technologie, které společnost využívá při výrobě. Na základě provedené analýzy, bude vytvořen návrh na vylepšení výrobního procesu.
MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ
Havlík, Jan ; Šmardová, Kateřina (oponent) ; Zemánková, Helena (vedoucí práce)
Městský dům na nábřeží v Přerově. Dům je ve tvaru vlny. Stavba má bytovou funkci. Je zde 14 bytů, podzemní parkování, komerční vybavennost, luxusní byty, klasické byty, startovní byty. Dům je čtyřpatrový s volným přízemím pro komerční využití.
Prostějov – město moderní architektury
Havlík, Jan
Prostějov je jedno z mála měst České republiky s autonomním vývojem moderní architektury. Tento fenomén by měl být sledován s kritickým pohledem a odstupem poloviny století a nově zhodnocen.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 HAVLÍK, Jiří
2 HAVLÍK, Josef
6 Havlík, Jakub
2 Havlík, Jaromír
6 Havlík, Jiří
2 Havlík, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.