Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Sledování kvality video přenosů pomocí technologie NetFlow
Havlík, Jan ; Grégr, Matěj (oponent) ; Matoušek, Petr (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce vznikla za účelem vytvoření nástrojů pro sledování kvality video přenosu na Internetu. Cílem je vytvořit takové nástroje, které automaticky rozpoznají přenos videa na Internetu z předloženého souboru v daném formátua následně provedou jeho analýzu. Vybrané statistiky o video kvalitě posílá nástroj pomocí architektury klient-server na kolektor, kde server statistiky zpracuje a rozšíří relevantní Netflow IPFIX záznamy. Pojednává tedy i o problematice kódování videa, zapouzdření paketů a internetových protokolech souvisejících s daným tématem. Systém je psaný v jazyce C pro unixový operační systém.
Design a syntéza selektivních chelatantů dvojmocné mědi
Havlík, Jan ; Kotek, Jan (vedoucí práce) ; Holzhauser, Petr (oponent)
Název: Design a syntéza selektivních chelatantů dvojmocné mědi Řešitel: Jan Havlík Ústav: Katedra anorganické chemie, Přírodovědecká fakulta Školitel: doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. E-mail školitele: modrej@natur.cuni.cz Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá přípravou selektivních chelatantů dvojmocné mědi. V rámci této práce bylo připraveno 13 látek, z toho 7 zcela nových. Všechny látky byly charakterizovány pomocí NMR a hmotnostní spektroskopie. U měďnatého komplexu nového ligandu cyklam-1,11-bis(methylfosfinová kyselina) (1,11-dipin) byla studována disociační a formační kinetika. Byly určeny rychlostní konstanty a aktivační parametry disociace měďnatého komplexu Cu(1,11-dipin). Klíčová slova: selektivní chelatant, měď, deriváty cyklamu, makrocyklické ligandy, methylfosfonát, methylfosfinát
The European Policy of French Institutions: Europeanisation of French Central Administration Since 1981
Havlík, Jan ; Perottino, Michel (vedoucí práce) ; Brüstlová, Markéta (oponent)
Tato práce analyzuje, jakým způsobem se vytváří evropská politika ve francouzské státní správě od roku 1981, kdy se prezidentem Francie stal François Mitterrand. Využívá optiku tzv. europeizace, ve smyslu adaptování institucí členských zemí na fungování Evropské unie. Autor ukazuje, jak v tomto procesu europeizace fungují komunikační kanály mezi jednotlivými aktéry, jaké jsou pravomoci těchto aktérů, co znamená v tomto systému formální či neformální komunikace a jak se jednotlivé orgány v čase přizpůsobovaly procesu evropské integrace. Snaží se najít odpověď na otázku, zda se jednotlivé orgány v přístupu k EU liší, či ne, zda jsou na svou agendu dobře připraveny, jakým způsobem získávají fundované pracovníky a celkově do jaké míry jsou jednotlivé orgány "europeizovány". Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Použití sociálních média pro propagaci vzdělávacích služeb
Kolomatskyi, Artem ; Pavlíček, Antonín (vedoucí práce) ; Havlík, Jan (oponent)
Cílem diplomové prácí je analyzovat vliv propagací v socílanich media pro vzdělávací služby. Táto práce pokrývá všichní pojmy a přehledy z literatury příslušné teto temate. Teoretické údáje býlí vyplily z příkladů realizací nástrojů který mohli bych pomoct podpořit státky a služby na lokálním trhu. Praktická část prácí postávena na výzkumu podniků ktery provádí vzdělovací služby v Ukraině a jak investovani v vývoj socialnich media ukázuje zvýšení obratu prodeje. Myslím, že moje práce bude užitečná v porozumění všech klíčových oblastech v marketingu sociálnich média. Cílem tohoto učení je nabídnout cenné vhledy ve vývoji procesů který byl bych užitečný Meat Studies v přitahování nových klientů v vzdělávací služby firmy.
Studie návrhů na zlepšení výrobních procesů se zaměřením na štíhlé procesy včetně BOZP
Havlík, Jan ; Marek, David (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou výrobních procesů a následně jejich optimalizací pro zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci v podniku EMS-PATVAG s.r.o.. V této práci jsou pospány metody a technologie, které společnost využívá při výrobě. Na základě provedené analýzy, bude vytvořen návrh na vylepšení výrobního procesu.
MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ
Havlík, Jan ; Šmardová, Kateřina (oponent) ; Zemánková, Helena (vedoucí práce)
Městský dům na nábřeží v Přerově. Dům je ve tvaru vlny. Stavba má bytovou funkci. Je zde 14 bytů, podzemní parkování, komerční vybavennost, luxusní byty, klasické byty, startovní byty. Dům je čtyřpatrový s volným přízemím pro komerční využití.
Prostějov – město moderní architektury
Havlík, Jan
Prostějov je jedno z mála měst České republiky s autonomním vývojem moderní architektury. Tento fenomén by měl být sledován s kritickým pohledem a odstupem poloviny století a nově zhodnocen.
Proměna města Prostějova: Prostějov - město moderní architektury
Havlík, Jan
Prostějov je jedno z mála měst České republiky s autonomním vývojem moderní architektury. Tento fenomén by měl být sledován s kritickým pohledem a odstupem poloviny století a nově zhodnocen.
Výukový vývojový kit s procesorem Freescale S08
Havlík, Jan ; Fedra, Zbyněk (oponent) ; Šebesta, Jiří (vedoucí práce)
Práce je věnována architektuře a využití procesorů Freescale řady S08, dále je věnována návrhu vývojového výukového kitu s procesorem MC9S08JM60 se zaměřením na aplikace v elektronice a sdělovací technice. Je sestaven soubor několika ukázkových aplikací pro ověření funkce ve vývojovém prostředí CodeWarrior.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 HAVLÍK, Jiří
2 HAVLÍK, Josef
5 Havlík, Jakub
2 Havlík, Jaromír
6 Havlík, Jiří
2 Havlík, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.