National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.01 seconds. 
Access System Controller Supporting More Types of Identification
Havlíček, Lukáš ; Bidlo, Michal (referee) ; Vašíček, Zdeněk (advisor)
This thesis deals with design and implementation of access system control unit supporting more types of identification. Designed system supports identification using access cards MIFARE and detection of Bluetooth Low Energy devices. Device is realised using the ESP32 development board. The display of passage history and system configuration is solved using a web interface, which is provided by a web server running on this device.
Environmental Impact Assessment for Powder Coating Technology
Havlíček, Lukáš ; Mukhametzianova, Leisan (referee) ; Krbalová, Maria (advisor)
This diploma thesis is focused on evaluating an environmental impact of using LCA methodology. LCA is a methodology of powder varnishing. The first part of the thesis is concerned with technologies modifying metal surfaces. An analysis of LCA technology was executed and a technological process was described. As a part of theoretical part, a description of available methods evaluating environmental impact was made. According to description the LCA methodology was chosen. In practical part of the thesis an analysis of material and energetic inputs of each process was made.
Influence of social networks on communication and culture
Havlíček, Lukáš ; Krhutová, Milena (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Má bakalářská práce je zaměřena na problematiku sociálních sítí a jejich vliv na dnešní společnost. Zabývá se jejich historií od prvotních pokusů až po nejnovější globální sociání sítě. Poté práce vysvětluje základní myšlenku vedoucí k vytvoření sociálních sítí i jejich charakteristické znaky. Dále nastiňuje problémy související se snadnou dostupností a nadměrným využíváním sociálních sítí, které následně ovlivňuje lidskou společnost. Práce se věnuje vlivu sociálních sítí na jazyk, mezilidskou komunikaci a kulturní adaptaci.
Laboratory power source
Havlíček, Lukáš ; Drexler, Petr (referee) ; Szabó, Zoltán (advisor)
he goal of this semestral work is to design a switch-mode power supply with the following requirements. The input voltage is determined as constant 230 V AC, whereas output voltage should be infinitely adjustable in range of 0 V – 30 V DC. The maximum output current loading is 3 A. The output voltage and output current are controlled by means of a microprocessor.
Quantification of energy loss in photothermic system of hot water supply in photovoltaics
Havlíček, Lukáš ; Kubánek, David (referee) ; Zeman, Václav (advisor)
This masters’s thesis is about quantify of energy losses in the solar system for heating of hot water by energy from photovoltaics. During the April in year 2014 will be realized a practical data collection on the real system. Then, based on these measurements, calculations will be performed.
Production of the electric motor cover
Havlíček, Lukáš ; Staněk, Vojtěch (referee) ; Podaný, Kamil (advisor)
The present thesis solves a design of electric motor cover; specifically it deals with manufacture of cover body. A drawing is of simple flange-free cylindrical shape made of deep-drawn 11 305 steel sheet. With respect to the given shape of the component, material and annual series of 25,000 pieces, the most suitable technology selected was the method of deep drawing without thinning the wall by means of conventional tools. The process of deep drawing will be performed using a single-acting deep drawing tool supplemented with technical documentation. This tool is designated for the hydraulic press ZH 40 with a total drawing force of 400 kN. In the technical-economic part, the price of one product (respecting the indirect costs) was calculated for 42 CZK.

See also: similar author names
2 HAVLÍČEK, Ladislav
2 Havlíček, Lumír
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.