Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
English-Speaking Communists, Communist Sympathisers and Fellow-Travellers and Czechoslovakia in the Early Cold War Years.
Geaney, Kathleen Brenda ; Vojtěchovský, Ondřej (vedoucí práce) ; Rychlík, Jan (oponent) ; Čapková, Kateřina (oponent)
Doctoral Dissertation PhDr. Kathleen Brenda Geaney English-Speaking Communists, Communist Sympathizers and Fellow- Travellers and Czechoslovakia in the Early Cold War (Anglicky mluvící komunisté, komunističtí sympatizanti a podporovatelé a Československo v počátcích studené války) Anotace Disertace se věnuje těm členům a sympatizantům komunistické strany, kteří cestovali skrze železnou oponu, aby na vlastní oči viděli život v nové lidové demokracii. Výzkum se zaměřuje na Československo v počátcích studené války, které se stalo cílem až překvapujícího množství anglojazyčných turistů. Práce ukazuje, že sovětský příklad sloužil jako model pro přijímání těchto návštěvníků pro oficiální místa v Praze. Československé úřady si nicméně tento vzor přizpůsobily na základě získaných zkušeností, místních podmínek a také geopolitického kontextu. Přístup k nim byl přizpůsobován na základě hodnocení jejich přínosu a důležitosti pro věc komunismu. Klíčová slova: Československo, komunismus, studená války, anglicky-mluvící cizinci, metody pohostinosti
The Construction of the Symbolic Meaning of the Monarchy in Contemporary Thai Society
Nirundon, Chanankan ; Janáč, Jiří (vedoucí práce) ; Geaney, Kathleen Brenda (oponent) ; Verdier, Nicolas (oponent)
SHRNUTÍ Tato práce se zaměřuje na konstruování veřejného obrazu krále Bhumibola - současného thajského krále, ve dvou novodobých dokumentárních filmech "Můj král" z roku 2012 a "Bhumibol - král lidu" z roku 2013. Hlavním cílem této studie je především zkoumat jak je za využití současného dokumentárního filmu vytvářen obraz současného thajského krále. Studie vychází z předpokladu, že Bhumibol si propůjčuje způsob vytváření veřejného obrazu a reprezentace z evropského kontextu, tak jak byla popsána Peterm Burkem na příkladu konstruování veřejné reprezentace u Ludvíka XIV v díle "Výroba Ludvíka XIV" (The Fabrication of Louis XIV"). Základ empirické části studie tak tvoří výše zmíněná Burkeho práce, články o analýze dokumentárních filmů a literatura o významu obrazů v thajské společnosti. Ze zmiňovaných dvou dokumentárních filmů bylo pak vybráno jedenáct specifických atributů veřejného obrazu krále Bhumibola: "Respektovaný", "Otec lidu", "Velkorysý", "Božský", "Slavný", "Hrdina národa", "Neporazitelný", "Pracovitý", "Moderní", "Zbožný", a "Znalý". Na základě výsledků tohoto výzkumu je možné učinit závěr, že vytváření veřejného obrazu krále Bhumibola není radikálně odlišné od obdobného procesu u krále Ludvíka XIV. Thajský král tak převzal podstatu vytváření veřejného obrazu z evropského vzoru, přičemž ji...
Rakouská emigrace v Československu 1934 - 1939
Rys, Jiří ; Vojtěchovský, Ondřej (vedoucí práce) ; Geaney, Kathleen Brenda (oponent)
Bakalářská práce analyzuje působení rakouské emigrace v Československu v letech 1934 - 1939. Zkoumá jejich činnost a sleduje jejich pobyt. Snaží se ale také nastínit náladu československé veřejnosti a postoj československých oficiálních míst. Zaměřuje se také na dobovou publicistiku.
Rakouská emigrace v Československu 1934 - 1939
Rys, Jiří ; Vojtěchovský, Ondřej (vedoucí práce) ; Geaney, Kathleen Brenda (oponent)
Bakalářská práce analyzuje působení rakouské emigrace v Československu v letech 1934 - 1939. Zkoumá jejich činnost a sleduje jejich pobyt. Snaží se ale také nastínit náladu československé veřejnosti a postoj československých oficiálních míst. Zaměřuje se také na dobovou publicistiku.
Obraz Československa v britském komunistickém tisku v letech 1966-1969
Vlasáková, Magdalena ; Vojtěchovský, Ondřej (vedoucí práce) ; Geaney, Kathleen Brenda (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá reakcí britských komunistů na události v Československu v druhé polovině 60. let, přičemž nejvíce pozornosti je věnováno reformnímu roku 1968. Tento obraz je rekonstruován na základě analýzy stranického deníku Morning Star, který je zkoumán v rozmezí let 1966-1969. Práce obsahuje kapitoly týkající se vývoje komunismu v Británii, britské novinové kultury a vztahů Británie k zemím Východního bloku, především pak vůči Československu. Součástí předkládané práce je rovněž podrobná analýza novinových článků v deníku Morning Star, které se svým obsahem dotýkaly československé tematiky. Cílem analýzy je ilustrovat zájem o dění v Československu v britském komunistickém prostředí a přispět k širšímu výzkumu o západním komunismu.
Irská neutralita během druhé světové války
Geaney, Kathleen Brenda ; Rovná, Lenka (vedoucí práce) ; Rak, Jiří (oponent)
Druhá světová válka znamená zlom v dějinách každého státu. Irsko, respektive dvacet šest hrabství se statusem dominia, praktikovalo mezi roky 1939 až 1945 politiku neutrality, ta je objektem našeho zkoumání. Během válečných let a po jejich skončení se vypěstovalo několik mýtů o neutralitě Irska, ať již ten, že Irové v průběhu války stranili nacistickému Německu, nebo ten, že dobrovolně a aktivně pomáhali Velké Británii v jejím válečném úsilí. Cílem této rigorózní práce je zjistit, jaká byla neutralita Irska v letech druhé světové války doopravdy. Z toho důvodu jsou analyzovány jak vnější, tak i vnitřní podmínky irského státu, které mohly podobu zvolené politiky ovlivnit, ne-li dokonce předurčit. Zároveň není opomenuta role jednotlivce, v našem případě tedy Eamona de Valéry, v celém procesu. Klíčová slova: Irsko, Velká Británie, Německo, Spojené státy, neutralita, národní zájem, jednotlivec
Irská neutralita během druhé světové války
Geaney, Kathleen Brenda ; Šlosarčík, Ivo (oponent) ; Rovná, Lenka (vedoucí práce)
Druhá světová válka znamená zlom v dějinách každého státu. Irsko, respektive dvacet šest hrabství se statusem dominia, praktikovalo mezi roky 1939 až 1945 politiku neutrality, ta je objektem našeho zkoumání. Během válečných let a po jejich skončení se vypěstovalo několik mýtů o neutralitě Irska, ať již ten, že Irové v průběhu války stranili nacistickému Německu, nebo ten, že dobrovolně a aktivně pomáhali Velké Británii v jejím válečném úsilí. Cílem této práce je zjistit, jaká byla neutralita Irska v letech druhé světové války doopravdy. Z toho důvodu jsou analyzovány jak vnější, tak i vnitřní podmínky irského státu, které mohly podobu zvolené politiky ovlivnit, ne-li dokonce předurčit. Zároveň není opomenuta role jednotlivce, v našem případě tedy Eamona de Valéry, v celém procesu.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.