National Repository of Grey Literature 69 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Demographic changes in Bosnia and Herzegovina in the 90s of the last century. Forced migration and its spatial impacts
Žíla, Ondřej ; Pelikán, Jan (advisor) ; Vojtěchovský, Ondřej (referee)
Stěžejní pozornost této práce, zabývající se demografickými proměnami v prostoru Bosny a Hercegoviny, je zaměřena na porovnání etno-demografické situace na počátku devadesátých let 20. století se stavem v zemi po ukončení válečného konfliktu. Současná etnická a demografická situace byla (a nadále zůstává) zásadně ovlivněna procesem tzv. nucených migrací. Původně jsem svou práci koncipoval v naivním předpokladu, že může být založena pouze na sekundární literatuře a pramenné bázi v podobě veškerých dostupných dílčích statistických materiálů. Po čase jsem si ale uvědomil, že pokud má mít práce určitou vypovídající hodnotu, musí být doplněna ještě o třetí zdroj informací, čímž by měly být výsledky terénních šetření provedených v prostoru Bosny a Hercegoviny.l Ty jsem postavil do srovnání s výsledky analýzy primárních a sekundárních zdrojů. Vznikla tak práce, která není klasickou historickou studií. Naopak je, i vzhledem k mému studijnímu oboru HistorieGeografie, interdisciplinárního charakteru, usilující o sledování proměn jednotlivých procesů v prostoru a čase, řešená historickými metodami i formami výzkumu, jež využívá současná socioekonomická geografie. Éra devadesátých let 20. století je dobou, za kterou se řada historiků nerada pouští, neboť se jedná již spíše o "přítomnost",2 což přináší četná rizika...
Croatia 1989-1990: between Yugoslavia and nationalism
Moskovič, Boris ; Pelikán, Jan (referee) ; Vojtěchovský, Ondřej (referee)
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy nám. Jana Palacha , 6 8 Praha IČ: 6 8 DIČ: CZ 6 8 Jed á se o rigoróz í práci, která je uz a ou diplo ovou či disertač í prací. Děkuje e za pochope í.
Forming of the Yugoslavian cominform emigration in Czechoslovakia
Vojtěchovský, Ondřej ; Pelikán, Jan (advisor) ; Tejchman, Miroslav (referee)
Politické události roku 1948, které poznamenaly podobu evropského kontinentu na čtyřicet let, byly zvláště osudné pro dvě v lecčem podobné a přitom tolik rozdílné země - Československo a Jugoslávii. Únorový převrat v Československu byl jedním z mezníků v konečné fázi utváření sovětského bloku. Roztržka mezi Stalinem a Titem, která vyvrcholila červnovou rezolucí Informačního byra komunistických stran, byla pak impulsem k jeho přeměně v monolitní celek, kde se suverenita jednotlivých států podřizovala linii určované Moskvou. Také pojem "lidová demokracie", označující vnitropolitické uspořádání zemí v sovětské zájmové sféře, začal měnit svůj obsah. Zavržena byla teorie o vlastních cestách k socialismu, respektující specifika té které země a vyhýbající se užití násilných prostředků. Místo toho začal být uplatňován jediný známý model, totiž sovětský. Systém formální demokracie, v jejíž reálné náplni na jedné straně stálo relativně svobodné Československo a na druhé komunisty nepokrytě ovládaná Jugoslávie, ztratil nyní pro Sověty opodstatnění. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Interethnic Relations in the 1980s' Croatia shown on the case of Daruvar region.
Petrov, Michal ; Vojtěchovský, Ondřej (advisor) ; Moskovič, Boris (referee)
This bachelor thesis analyses interethnic relations in the Daruvar region in Croatia during the 1980s. Daruvar and its surrounding areas were inhabited by multiple nationalities, Croats and Serbs being the two majority ethnic groups among which lived a considerable Czech minority. Research is mainly based on oral history, local newspapers (mainly a minority weekly Jednota). Thesis will analyze the position of the Czech minority in a decade which preceded the violent break-up of the Yugoslav federation. Keywords Yugoslavia, Croatia, Daruvar, Czechs in Croatia, interethnic relations, socialist Yugoslavia in the 1980s, oral history
Czech Forced Labourers in the Occupied Norway during the Second World War
Králová, Gabriela ; Vojtěchovský, Ondřej (advisor) ; Maršálek, Zdenko (referee)
This bachelor's thesis deals with the topic of Czech workers who were forcibly deployed by the Nazi apparatus of the Third Reich to work in occupied Norway during World War II. The aim is to put this lesser-known area of research in a broader historical context and, on the basis of archives and available and newly discovered sources, to analyse the living and working conditions of these involuntarily working Czechs. The first part of the thesis provides a comprehensive picture of pre-war and Nazi-occupied Norway and presents the basic terminology of the phenomenon of forced labor. The second section briefly maps the situation in Germany and outlines the organization of forced labor, focusing on the general living and working conditions of workers. In the third part, with regard to key sources, the issue of the Czech manpower on Norwegian territory is analysed in detail. Within the final section of the thesis, statistical data, and the current view of both countries (Germany, Norway) involved in the issue of forced labor are presented.
The Czech Political Debate on the NATO Air Strikes Against FR Yugoslavia in 1999
Ivaniushin, Mikhail ; Vojtěchovský, Ondřej (advisor) ; Moskovič, Boris (referee)
The aim of the thesis is to map and analyze the Czech public debate about the bombing of the Federal Republic of Yugoslavia by NATO air forces in 1999. The North Atlantic Alliance attack on the FRY, which followed shortly after the Czech Republic had joined the Organization. Part of the political representation reacted to NATO's actions with restraint or regret, while the current, represented mainly by President Havel, became a principled supporter of the attack, even on the international political scene. The work deals with various levels of this debate: the initiation of individual actors in the problems of the NATO Operation in Yugoslavia, the starting points, argumentation strategies or links with other topics. It tries to reveal secondary motivations in the formulation of individual opinions (considerations of the security interests of the Czech Republic, worldview, prejudices, etc.). The source base of the work is mainly periodicals, especially the most read dailies. Klíčová slova (anglicky): Czech Republic, Serbia, Federal Republic of Yugoslavia, Yugoslavian crisis, The conflict in the Balkans in 1999, NATO Air Strikes Against Yugoslavia in 1999, NATO
Libyan Civil War 2011 through the eyes of witnesses
Fischer, Philipp-Jakob ; Vojtěchovský, Ondřej (advisor) ; Pešta, Mikuláš (referee)
The aim of the thesis is to use the methodology of oral history to collect and analyze the statements of five respondents from the Libyan environment, or respondents who have a material relationship to the Libyan issue. The focus is on personal experiences of the 2011 civil war and views and attitudes towards the war and Libya in general. The statements are directed both to the experience of war reality and to the broader context of war. The narrators were asked about their attitudes towards the regime of Muammar Gaddafi and about the development of their views on his personality. Research also tries to capture Libyan everyday life before and after the war. The purpose of this work is to provide an insight into the lives of people in this country ravaged by conflict and to try to capture the reality of war as they perceived it. What lives did these people lead before the war? How did they take part in the war? What are their views and beliefs and how did these views and attitudes evolve? The work also contains a historical overview of events, written on the basis of available Czech and foreign literature.
Human rights movement in Czechoslovakia and in Ukraine in the end of 1970s
Mokryk, Radomyr ; Vojtěchovský, Ondřej (advisor) ; Svoboda, Libor (referee)
This thesis deals with the topic of the human rights movement in Ukraine and Czechoslovakia after signing the final act of the conference on security and cooperation in Europe in Helsinki 1975. The thesis is an attempt of a comparative analysis of these two human rights movements in the late 1970s, based on two concrete groups: Ukrainian Helsinki Group and Committee for the Defense of the Unjustly Prosecuted. The research focuses on the comparison of the social context for the dissent activity, the historical circumstances and the activities of the human rights groups. The thesis traces the main tendencies and topics in the activities of both groups. Particular attention is paid to the life stories of the actors of human rights movement and efforts to explore some common features in biographies of these personalities. Key words: Human rights; Helsinki movement; dissent; opposition; Soviet Union; Normalization; Czechoslovakia
Serbian and Croatian Propaganda in the Breakup of Yugoslavia
Miklošovič, Martin ; Vojtěchovský, Ondřej (advisor) ; Moskovič, Boris (referee)
The role of the media in inciting hatred and nationalist passions in the break-up of socialist Yugoslavia (SFRY) is a well-known and notable fact. The aim of the thesis is a selective comparative content analysis of Serbian and Croatian press during the break-up of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia in 1990-1991 on the example of two daily journals, namely Zagreb's Vjesnik and Belgrade's Politika. It is a period closely preceding the military conflict after the declaration of independence of Slovenia and Croatia in June 1991. The intention of this work is to find out in what form the propaganda, as defined below, appeared in the selected press. The second task will then examine how its occurrence varied over time, depending on ongoing events. While the relationship of state power and media in this case is already well-known and has been the subject of research on a number of occasions, the selective content analysis should show what elements are used in particular to activate the public. The aim of this work will be to gain a segment of a complex image, analyze one type of medium and content component arguments used to support positions of state regime, national agitation and arousing hostility to opponents of current political power and their intentions, whether from the other...
The Affirmation proces of Muslim nation in Yugoslavia, 1953-1971. A Debate Analysis
Ceropita, Mihail ; Vojtěchovský, Ondřej (advisor) ; Pelikán, Jan (referee)
To analyze this problem we used periodical publications from the funds of "Adil Zulfikarpašić" Bosnian Institute in Sarajevo, the National Library of Serbia and the Library of the Husnija Kamberović and Amir Duranović from University of Sarajevo, who spesialize in the described by Moše Pijade in his article, which was one of the prerequisites for futher streingh and in 1967, after the release of the essay by Muhamed Filipović, gained a wide range. nation officially named by the government "Muslims" was controversial and illogi 's death in 1980, the problem once again came to the fore.

National Repository of Grey Literature : 69 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.