Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 46 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Recent progress in numerical methods for explicit finite element analysis
Kolman, Radek ; Kopačka, Ján ; Gonzalez, J. ; Gabriel, Dušan ; Cho, S.S. ; Plešek, Jiří ; Park, K.C.
In this paper, a recent progress in explicit finite element analysis is discussed. Properties and behaviour of classical explicit time integration in finite element analysis of elastic wave propagation and contact-impact problems based on penalty method in contact-impact problems are summarized. Further, stability properties of explicit time scheme and the penalty method as well as existence of spurious oscillations in transient dynamics are mentioned. The novel and recent improving and progress in explicit analysis based on a local time integration with pullback interpolation for different local stable time step sizes, bipenalty stabilization for enforcing of contact constrains with preserving of stability limit for contact-free problems and using a direct inversion of mass matrix are presented. Properties of the employed methods are shown for one-dimensional cases of wave propagation and contact-impact problems.
Experimental and finite element analysis of composite gun barrels
Mochar, Dominik ; Trnka, Jan ; Chlada, Milan ; Valeš, František ; Gabriel, Dušan ; Červ, Jan ; Vtípil, J.
In this work experimental and numerical investigation of composite gun barrels was studied. The history of the stress-induced deformations located at the center of gun barrels on the outer surface generated by impact loading was measured for six types of barrels. The obtained signals were subsequently evaluated using wavelet transformation. Finally, the finite element analysis in Abaqus and MARC software for optimum composite material M46J was performed.
Development, assessment and verification of finite element procedures for contact problems
Gabriel, Dušan ; Kopačka, Ján ; Masák, Jan ; Plešek, Jiří
A frictionless three-dimensional contact algorithm based on the pre-discretization penalty formulation was proposed. The algorithm proved to be robust, accurate and symmetry preserving—no master/slave surfaces have been introduced. It was implemented in the finite element code PMD (Package for Machine Design) for the solution of complex engineering problems. The capability of the algorithm was demonstrated in creep analysis of T-piece of the steam distributor of the CHEMOPETROL heating plant T200. Material properties were described by the probabilistic exponential model with damage. The purpose of the analysis was to compare the original version and the proposed design modification applied to one of T-pieces of the distributor when the proposed contact algorithm was employed to simulate the interaction between the collar and the pipe.
Metodika pro modelování dynamických deju metodou konecných prvku - fáze II
Mochar, Dominik ; Mračko, Michal ; Gabriel, Dušan ; Kolman, Radek ; Kopačka, Ján
Zpráva navazuje na metodiku Z-1546/15 popisující základní metody, algoritmy a postupy pro numerické rešení MKP úloh rázové dynamiky pri vývoji komponent zbraní. V této práci byly testovány disperzní vlastnosti bilineárních ctyruzlových prvku s redukovanou integrací na úloze rázu dvou elastických válcu, pro které je k dispozici analytické rešení. Pozornost byla zamerena na zkoumání vlivu velikosti prvku a casového integracního kroku na presnost numerického rešení. Výsledky získané z MKP programu PMD, Abaqus a Ansys byly diskutovány a porovnány s analytickým rešením.
Experimentální a MKP analýza kompozitní hybridní hlavně
Mochar, Dominik ; Gabriel, Dušan ; Trnka, Jan ; Chlada, Milan ; Valeš, František ; Masák, Jan
Zpráva shrnuje výsledky výzkumu zamereného na posouzení konstrukce šesti ruzne vinutých vzorku kompozitních hybridních hlavní vyrobených firmou Compo Tech PLUS, spol. s r.o. pro návrh hlavne zbrane. Experimentálne byly stanoveny casové prubehy deformací na povrchu kompozitních hlavní vyvolané rázovým zatížením. Získané výsledky byly následne vyhodnoceny pomocí waveletové tranformace. V druhé cásti zprávy je popsána MKP analýza kompozitní hlavne s optimálne navrženým vinutím metodou konecných prvku v programech Abaqus a MARC.
Posouzení výpočtové dokumentace návrhu opravy heterogenního svárového spoje nátrubku PG technologií Weld Overlay. Dokumentace k výpočtovému modelu MKP pro hodnocení kritické velikosti trhliny.
Pták, Svatopluk ; Masák, Jan ; Gabriel, Dušan
V první cásti zprávy je vypracováno posouzení výpoctové dokumentace návrhu opravy heterogenního svarového spoje nátrubku superhavarijního napájení parogenerátoru v JE Dukovany technologií Weld Overlay (WOL). V druhé cásti zprávy je shrnuta dokumentace k vytvorenému MKP modelu nátrubku s trhlinou, který bude použit k výpoctu kritické velikosti trhliny v nátrubku parogenerátoru.
Posouzení výpočtové dokumentace vybraných případů zabývajících se hodnocením nalezených indikací a výpočtem kritické velikosti vady ve svárových spojích na zařízeních českých JE
Pták, Svatopluk ; Masák, Jan ; Gabriel, Dušan
Ve zpráve je vypracováno posouzení výpoctové dokumentace vybraných prípadu zabývajících se hodnocením nalezených indikací a výpoctem kritické velikosti vady ve svarových spojích na zarízeních ceských JE. Pro každý prípad je detailne analyzován zvolený prístup k hodnocení daného prípadu nálezu. Konkrétne je provedeno posouzení z hlediska použitých materiálu, zatížení, možného rozvoje indikace, kategorizace napetí a hodnocení zbytkových napetí. Na záver každého posuzovaného prípadu je zhodnocena celková prukaznost predložené dokumentace. V rámci zprávy byla také poskytnuta konzultacní cinnost týkající se posuzování prípadu pomocí metodiky R6.
Greep analysis of-piece of the steam distributor
Gabriel, Dušan ; Masák, Jan ; Plešek, Jiří
The finite element analysis of the steam distributor of the CHEMOPETROL heating plant T200 was analyzed under creep conditions. Material properties were described by the probabilistic exponential model with damage. The purpose of the analysis was to compare the original version and the proposed design modification applied to one of T-pieces of the distributor when the original contact algorithm was employed to simulate the interaction between the collar and the pipe.
Creepová analýza VT vnitřního tělesa DSPWR – kontaktní úloha
Kopačka, Ján ; Masák, Jan ; Gabriel, Dušan ; Plešek, Jiří
Zpráva shrnuje výsledky III. etapy rešení creepové analýzy vysokotlakého vnitrního telesa Doosan Škoda Power. Je provedena analýza vysokotlakého vnitrního VT telesa s respektováním kontaktních okrajových podmínek v delicí rovine a použitím komplexního creepového materiálového modelu. Výsledky kontaktní analýzy v programu PMD jsou porovnány s namerenými hodnotami a též srovnány s programem ANSYS, kde byl použit Nortonuv-Baileyuv model creepu.
Explicit dynamic finite element analysis of a firing pin assembly
Mochar, Dominik ; Gabriel, Dušan ; Masák, Jan ; Kopačka, Ján ; Kolman, Radek ; Plešek, Jiří ; Hynek, P. ; Vtípil, J.
In this paper, explicit dynamic finite element analysis of a firing pin assembly was performed. Two different geometries of the firing pin were considered using the finite element software PMD and Abaqus. For both variants there was evaluated a stress distribution at the critical point of a tested component, that is going to be later used for a fatigue analysis of the firing pin.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 46 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Gabriel, David
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.