Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 41 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Posouzení výpočtové dokumentace návrhu opravy heterogenního svárového spoje nátrubku PG technologií Weld Overlay. Dokumentace k výpočtovému modelu MKP pro hodnocení kritické velikosti trhliny.
Pták, Svatopluk ; Masák, Jan ; Gabriel, Dušan
V první cásti zprávy je vypracováno posouzení výpoctové dokumentace návrhu opravy heterogenního svarového spoje nátrubku superhavarijního napájení parogenerátoru v JE Dukovany technologií Weld Overlay (WOL). V druhé cásti zprávy je shrnuta dokumentace k vytvorenému MKP modelu nátrubku s trhlinou, který bude použit k výpoctu kritické velikosti trhliny v nátrubku parogenerátoru.
Posouzení výpočtové dokumentace vybraných případů zabývajících se hodnocením nalezených indikací a výpočtem kritické velikosti vady ve svárových spojích na zařízeních českých JE
Pták, Svatopluk ; Masák, Jan ; Gabriel, Dušan
Ve zpráve je vypracováno posouzení výpoctové dokumentace vybraných prípadu zabývajících se hodnocením nalezených indikací a výpoctem kritické velikosti vady ve svarových spojích na zarízeních ceských JE. Pro každý prípad je detailne analyzován zvolený prístup k hodnocení daného prípadu nálezu. Konkrétne je provedeno posouzení z hlediska použitých materiálu, zatížení, možného rozvoje indikace, kategorizace napetí a hodnocení zbytkových napetí. Na záver každého posuzovaného prípadu je zhodnocena celková prukaznost predložené dokumentace. V rámci zprávy byla také poskytnuta konzultacní cinnost týkající se posuzování prípadu pomocí metodiky R6.
Greep analysis of-piece of the steam distributor
Gabriel, Dušan ; Masák, Jan ; Plešek, Jiří
The finite element analysis of the steam distributor of the CHEMOPETROL heating plant T200 was analyzed under creep conditions. Material properties were described by the probabilistic exponential model with damage. The purpose of the analysis was to compare the original version and the proposed design modification applied to one of T-pieces of the distributor when the original contact algorithm was employed to simulate the interaction between the collar and the pipe.
Creepová analýza VT vnitřního tělesa DSPWR – kontaktní úloha
Kopačka, Ján ; Masák, Jan ; Gabriel, Dušan ; Plešek, Jiří
Zpráva shrnuje výsledky III. etapy rešení creepové analýzy vysokotlakého vnitrního telesa Doosan Škoda Power. Je provedena analýza vysokotlakého vnitrního VT telesa s respektováním kontaktních okrajových podmínek v delicí rovine a použitím komplexního creepového materiálového modelu. Výsledky kontaktní analýzy v programu PMD jsou porovnány s namerenými hodnotami a též srovnány s programem ANSYS, kde byl použit Nortonuv-Baileyuv model creepu.
Explicit dynamic finite element analysis of a firing pin assembly
Mochar, Dominik ; Gabriel, Dušan ; Masák, Jan ; Kopačka, Ján ; Kolman, Radek ; Plešek, Jiří ; Hynek, P. ; Vtípil, J.
In this paper, explicit dynamic finite element analysis of a firing pin assembly was performed. Two different geometries of the firing pin were considered using the finite element software PMD and Abaqus. For both variants there was evaluated a stress distribution at the critical point of a tested component, that is going to be later used for a fatigue analysis of the firing pin.
Explicitní dynamická MKP analýza zápalníku zbraně
Mochar, Dominik ; Masák, Jan ; Gabriel, Dušan ; Kolman, Radek ; Kopačka, Ján ; Plešek, Jiří
Zpráva shrnuje výsledky řešení rázové úlohy zápalníku zbraně. V první části je popsán verifikační výpočet na zjednodušené úloze bez uvažování kontaktu. V druhé části zprávy jsou prezentovány výsledky získané s využitím kontaktního algoritmu.
Posouzení obecné metodiky hodnocení přípustnosti nalezených indikací během provozu v heterogenních svarech na zařízeních JE
Pták, Svatopluk ; Masák, Jan ; Gabriel, Dušan
Ve zprávě je vypracováno posouzení obecné metodiky hodnocení přípustnosti nalezených indikací během provozu v heterogenních svarech na zařízeních JE připravované pod hlavičkou Asociace strojních inženýrů (A.S.I.) - Zvláštní případy zařízení a potrubí jaderných elektráren typu VVER - Případ 7/2016. Posudek porovnává hlavní kroky předkládané metodiky se standardem R6, který byl použit jako podklad k vypracování tohoto posudku.\n
Posouzení výpočtové dokumentace čtyř vybraných případů zabývající se hodnocením nalezených indikací ve svárových spojích na zařízeních českých JE
Pták, Svatopluk ; Masák, Jan ; Gabriel, Dušan
Ve zprávě je vypracováno posouzení výpočtové dokumentace čtyř vybraných případů zabývajících se hodnocením nalezených indikací ve svarových spojích na zařízeních českých JE. Pro každý případ je detailně analyzován zvolený přístupu k hodnocení konkrétního případu nálezu. Konkrétně je provedeno posouzení z hlediska použitých materiálů, zatížení, možného rozvoje indikace, provedené kategorizace napětí a hodnocení zbytkových napětí. V závěru každého posuzovaného případu je hodnocena celková průkaznost předložené dokumentace.
Metodika pro modelování dynamických dějů metodou konečných prvků - fáze I
Kolman, Radek ; Gabriel, Dušan ; Červ, Jan ; Plešek, Jiří
Ve zprávě je detailně představena metoda konečných prvků (MKP) pro řešení rázových úloh šíření vln napětí v poddajných tělesech se zaměřením na explicitní integraci pohybových rovnice metodou centrálních diferencí. Je provedena dispersní analýza MKP, na jejímž základě je možné navrhnout optimální velikost prvku MKP sítě, a je taktéž sledován vliv velikosti časového kroku na dispersní hování. V závěru zprávy jsou shrnuty doporučující kritéria pro volbu velikosti prvků a časového kroku tak, aby dispersní chyby měřené rychlostmi šíření vlny nepřesáhly dovolené hodnoty.
Dispersion properties of finite element method: review
Kolman, Radek ; Okrouhlík, Miloslav ; Plešek, Jiří ; Gabriel, Dušan
Review of the dispersion properties of plane square bilinear finite element used in plane elastic wave propagation problems is presented. It is assumed the grid (spatial) dispersion analysis and, further, the temporal-spatial dispersion analysis for explicit direct time integration based on the central difference method. In this contribution, the dispersion surfaces, polar diagrams and error dispersion graphs for bilinear finite element are depicted for different Courant numbers in explicit time integration. Finally, recommendation for setting the mesh size and the time step size for the explicit time integration of discretized equations of motion by the bilinear finite element method is provided.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 41 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Gabriel, David
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.