Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Globální produkční sítě v Česku na příkladu leteckého průmyslu
Housková, Štěpánka ; Blažek, Jiří (vedoucí práce) ; Csank, Pavel (oponent)
Globální produkční sítě v Česku na příkladu leteckého průmyslu Tato diplomová práce se věnuje leteckému průmysl v Česku. Používá k tomu relativně nového konceptu globálních produkčních sítí (GPN), který zkoumá funkčně integrované avšak geograficky rozptýlené výrobní sítě. Cílem této práce je poukázat, jak jsou české firmy zapojeny do globální dělby práce. Téměř čtvrtina výrobců v leteckém průmyslu se dokázala zapojit do globální výroby letadel, i když na nižších stupních dodavatelských řetězců. Vedle této výroby však v Česku existuje výroba malých a ultralehkých letadel, která dosahuje mezinárodního věhlasu. V tomto výrobním sektoru jsou firmy vyrábějící nejzákladnější součástky i výrobci celých letadel. Největší vliv na to, jakého dodavatelského stupně firmy jsou, má stáří firmy a v případě firem zapojených do výrobních sítí velkých letadel i zahraniční vlastnictví a velikost. Naopak u firem vyrábějících malá letadla je více než velikost a vlastnictví rozhodující tradice a zkušenosti. Čím vyšší postavení mají firmy v rámci hierarchie, tím spíše mají kapacity na vědu a výzkum. Většina firem je dodavateli několika firem vyšších dodavatelských řádů a jsou i zapojeny do výroby v jiných sektorech. Velmi důležitá institucionální podpora je v Česku poměrně roztříštěná, ale i přes to dosahuje výsledků na poli...
Inovační potenciál regionů ČR
Šavelková, Šárka ; Csank, Pavel (vedoucí práce) ; Blažek, Jiří (oponent)
Inovace představují v dnešní době hlavní konkurenční výhodu firem. Pokud prosperují firmy, prosperuje také region, ve kterém se nacházejí. Inovační aktivita firem je rozdílná region od regionu. Samotné inovace lze těžko hodnotit, jelikož neexistuje statistika inovací firem. Můžeme však hodnotit faktory, které stojí za tvorbou inovací. Diplomová práce je zaměřená na zhodnocení inovačního potenciálu krajů České republiky prostřednictvím pasivního faktoru inovačního potenciálu - výzkumu a vývoje. Hodnocení vychází s dat Českého statistického úřadu, který každoročně provádí šetření o výzkumu a vývoji v České republice. Kapacity výzkumu a vývoje jsou sledovány pouze za podnikatelský sektor, který je hlavním producentem inovací. Klíčová slova: inovace, inovační potenciál, ekonomický rozvoj, konkurenceschopnost

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.