National Repository of Grey Literature 65 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Virtual Reality Enabled Flight Simulator
Ruta, Dominik ; Vlk, Jan (referee) ; Chudý, Peter (advisor)
This bachelor thesis is focused on the development of a flight simulator, which uses its own simlaution core to run an aircraft dynamic model. The simulation framework cosists of a motion model, the Earth atmosphere model, aerodynamics and inertial characteristics of the aircraft and an aircraft propulsion model. The Unity 3D software was used for the simulation enviroment and user interface development. The 3D models of the cockpit and the aircraft were modeled in a student version of the 3DS Max. The presented simulator also supports the virtual reality for higher simulation autenticity and an improved sense of realism.
Business Cards Generator
Chytilová, Kristýna ; Prustoměrský, Milan (referee) ; Chudý, Peter (advisor)
Vizitky jsou stále populární způsob jak předat své nebo firemní informace druhé osobě. Tato práce se zabývá vytvořením webového programu pro tvorbu vizitek. Uživatel si může vizitku zcela zpersonalizovat nebo si vybrat z předem vytvořených šablon. Následně si může nechat vizitku vyexportovat do formátu PDF, který je určen pro sdílení nebo tisk.
Futuristic Cockpit for Urban Mobility
Bohovic, Samuel ; Prustoměrský, Milan (referee) ; Chudý, Peter (advisor)
Rastúci záujem o mestskú leteckú dopravu vytvára priestor pre vývoj užívateľských rozhraní pre mestskú leteckú dopravu . Nasledújúca práca je koncept zobrazovania letových dát a užívateľského rozhrania pre tieto dopravné prostriedky . Toto bolo dosiahnuté skúmaním minulých a moderných metód zobrazovania letových dát . Výsledný koncept bol implementovaný do simulácie vo virtuálnej realite . Toto bolo dosiahnuté pomocou Unity a okuliarov pre virtuálnu realitu HTC Vive . Koncept je modulárny a bol postavený pre súkromné aj komerčné použitie . Výsledok je demonštrácia toho ako by mohli vyzerať užívateľské rozhrania pre moderné lietadlá pre mestskú mobilitu .
Lunar Landing Simulation
Filo, Jakub ; Prustoměrský, Milan (referee) ; Chudý, Peter (advisor)
Cílem této bakalářské práce je vypočítat a vizualizovat optimální sestupovou trajektorii lunárního modulu. Pro tento účel byla s pomocí 3D enginu Godot vytvořena aplikace, která vizualizuje sestupovou trajektorii a polohu lunárního modulu z datové sady. Naměřené souřadnice byly získány digitalizací grafů z letového plánu mise Apollo 11, který publikovala NASA. Následně byla vypočtena optimální trajektorie a tato porovnána s naměřenými historickými daty z přistání na Měsíci mise Apollo 11. S vytvořenou aplikací je možné interaktivně vizualizovat rozdíly mezi optimálními sestupovými trajektoriemi.
Aircraft Ground Operations Simulator
Halamová, Mária ; Vlk, Jan (referee) ; Chudý, Peter (advisor)
This bachelor thesis is focused on designing an application which simulates the aircraft ground operations on Brno-Turany airport. It introduces a physical model of the aircraft ground motion over an airport infrastructure under various weather conditions. Considering Brno-Turany airport model, the application allows for motion trajectory visualization to avoid unwanted collision scenarios. The resulting ground motion trajectory display is a suitable decision support tool for the air traffic and ground controllers.
Futuristic Aircraft Cockpit Design
Zembjaková, Martina ; Vlk, Jan (referee) ; Chudý, Peter (advisor)
Táto bakalárska práca sa zaoberá modernou vizualizáciou letových dát. Obsahuje historický vývoj návrhu vizualizácie letových dát v pilotnej kabíne a súčasné trendy vizualizácie letových dát. Ďalej je v práci popísaný matematicko-fyzikálny popis lietadla, návrh vizualizácie futuristického displeja so zameraním na jednopilotnú prevádzku a jeho samotná implementácia v prostredí 3D grafického softvéru. Aplikácia je navrhnutá pre použitie v leteckom simulátore.
Business Cards Generator
Vavro, Tomáš ; Prustoměrský, Milan (referee) ; Chudý, Peter (advisor)
Business cards are still an important part of communication and they are used as a carrier of basic information about their owner. This bachelor thesis deals with the development of the internet application used for business cards generation. The output of this application is a PDF document containing a set of created ready to print business cards.
Automatic Event Identification from Flight Data Records
Király, Adrián ; Vlk, Jan (referee) ; Chudý, Peter (advisor)
Táto bakalárska práca je zameraná na automatické spracovanie záznamov letových dát, konkrétne na identifikáciu fáz letu a zátačiek. S pomocou verejne dostupného datasetu obsahujúceho záznamy zozbierané z jedného druhu regionálneho prúdového lietadla bola vyvinutá sada niekoľkých metód pre identifikáciu týchto udalostí. Pre demonštráciu týchto metód bola vyvinutá interaktívna 3D aplikácia, ktorá intuitívne vizualizuje letové dáta a identifikované udalosti.
Meteo Probe for the Measurement of Basic Atmospheric Quantities
Pumr, Martin ; Vlk, Jan (referee) ; Chudý, Peter (advisor)
The bachelor thesis focuses on the problematics on basic atmosphere sounding. Its content is a study of the physical properties of the atmosphere. Based on these findings, the design and implementation of a specimen meteorological probe and ground receiving station are carried out. The meteorological probe records atmospheric data at regular intervals and stores them in CSV format. The probe continuously reports information about its position, and after completion of the measurement sends all measured data to the ground receiving station, where data evaluation and further processing takes place.
Real-Time Object Localization
Rydlo, Štěpán ; Chudý, Peter (referee) ; Kolář, Dušan (advisor)
This bachelor thesis purposes solution of a radio signal processing to determine actual receiver position on computers using software defined radio. The purpose of this thesis is to create and parallelize program to achieve real-time processing . To achieve real-time processing we will use GPU . This work contains a description of two independent possibilities of data transfer and processing .

National Repository of Grey Literature : 65 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 CHUDÝ, Pavel
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.