Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Dopady odkládaného zrušení superhrubé mzdy
Kalíšková, Klára ; Šoltés, Michal
Superhrubá mzda, zavedená v roce 2008, čelila již několika pokusům o zrušení. Poslední záměr na zrušení superhrubé mzdy spolu se zavedením progresivního daňového systému se objevil v únoru letošního roku jako součást daňového balíčku navrhovaného Ministerstvem financí ČR a posléze i v programovém prohlášení současné vlády. V srpnu 2018 tento záměr z legislativního balíku vlády opět vypadl, ale lze očekávat, že tato novela bude předložena v budoucnu znovu.
Endogenous Growth Model, Distance to Frontier, and Labour Market Institutions
Šoltés, Michal ; Baxa, Jaromír (vedoucí práce) ; Kopečná, Vědunka (oponent)
Tato práce studuje dopad štědrosti pojištění v nezaměstnanosti na ekonomický růst. Má se za to, že štedřejší podpora v nezaměstnanosti má dva dopady na ekonomiku. Na jedné straně způsobuje růst nezaměstnanosti a na straně druhé kvalitnější spojení mezi volným pracovním místem a zaměstnancem. Náš model ukazuje, že ve vyspělé zemi je pravděpodobně možné nastavit podporu v nezaměstnanosti tak, že nárůst produktivity vyrovná ztrátu způsobenou vyšší nezaměstnaností. V rozvojové zemi se naopak každá úrovneň podpory v nezaměstanosti ukazuje jako proti-růstové opatření. Navíc předkladáme silné důkazy, že podpora v nezaměstnanosti má pozitivní vliv na agregovaný růst produktivity. Kličová slova: Pojištění v nezaměstnanosti, Vzdálenost k hranici, Endogenní model růstu, Technologický růst, Ekonomický růst
Regional Unemployment Analysis: Case of the Czech Republic
Šoltés, Michal ; Matějů, Jakub (vedoucí práce) ; Šopov, Daniel (oponent)
V této práci se věnuji vývoji regionální nezaměstnanosti v České republice za poslední 2 desetiletí. Statistika ukazuje, že mezi jednotlivými regionálními měrami nezaměstnanosti jsou rozdíly, a tyto rozdíly jsou dokonce jedny z největších v Evropě. Vzhledem ke stacionaritě disperze měr nezaměstnanosti a existenci kointegračních vektorů mezi regionálními měrami nezaměstnanosti se navíc tyto rozdíly zdají býti trvalé. Jedno z možných vysvětlení, proč tomu tak je, jsou odlišné způsoby vzniku dlouhodobé rovnovážné míry nezaměstnanosti v jednotlivých regionech. V některých regionech chování nezaměstnanosti splňuje NAIRU hypotézu a dlouhodobá rovnováha není ovlivněna ekonomickými šoky. Na druhou stranu jsem rovněž našel regiony, kde data naznačují, že dlouhodobá rovnovážná nezaměstnanost je ovlivněna šoky a svojí minulou hodnotou. Po většinu času se rozdělení nezaměstnanosti zdá být symetrické okolo průměrné hodnoty, a tedy v České republice je relativně stejný počet regionů s velkou nezaměstnaností jako těch s malou nezaměstnaností. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Viz též: podobná jména autorů
2 Šoltés, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.