National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.01 seconds. 
The structure of currency in the Czech lands in the second half of the 17th century. The predictive value of coin findings of the second half of the 17th century
Brádle, Vojtěch ; Kostlán, Antonín (referee) ; Šimek, Eduard (referee)
Contemporary Czech numismatics still lacks an up-to-date summary work which would deal with the issues of monetary circulation in Bohemia in the second half of the 17th century which to a great extent coincides with the rule of Leopold I. Besides studying written sources monetary situation of the given period may be also enlightened in a way by coin hoards cached at that time. Following the criteria of the minimum number of 100 coins in particular hoards, their complete or almost complete preservation and a certain degree of expert processing, 13 coin hoards were selected cached by their owners between 1650 and 1700 containing in all 8089 coins. These coins were used for making a detailed analysis with the objective to ascertain monetary structure in Bohemia in the second half of the 17th century, compare the results with the composition of coins hoards from between 1618 and 1648 and thus reveal possible changes and trends. In the case of Bohemian coinages the objective was also to compare its representation in coins hoards abroad in other parts of the Habsburg monarchy. Last but not least, the analysis was to verify some theses often repeated in literature concerning e.g., occurrence and influx of foreign coins to the territory of Bohemia or significance of private issuers of coins from Bohemia, Moravia...
Credit policy of Maxmilian II. (1564-1576) with special view to Bohemia
Chmelař, Jiří ; Šimek, Eduard (referee) ; Čechura, Jaroslav (advisor)
The Credit Policy of Maximilian II. (1564 - 1576) with special view to Bohemia is an overlooked theme. A1so whole personality of the emperor is in the shadow ofhis more known relations, the father Ferdinand 1. and the son Rudolf II. A last work, which was specialized in an economic and a credit policy, is over sixty years oldo Therefore I have to use foreign studie s, which are linked with the intemational project named A Financial and Economic Policy of the first Habsburgs. I have chosen this theme, because I had written a study about the king's credit policy in 1574 and 1575 in 2005. This study is divided into five parts, An Introduction, The Survey of Sources and Literatures, The Financial and Economic Policy, The Campaign in 1566, Eliška z Landštejna na Tuchorazi and Magdalena z Brodějovic as Examples of Creditors. The first expert chapter is The Financial and Economic Policy. In this issue I would like to introduce an administration of Maximilian' s revenues and expenses. I have given consideration to offices and officers, chamber' s possessions, credits, fiscal systems in the second part of the XVI.th century, a phenomenon of loan. I would like to give notice of elaborate lists of loans and creditors and a new detected chamber's instruction at 12. January 1571. The second chapter is based on a...
Analysis of the present state of medical library network registered by Health Department of the Czech Republic
Jůzlová, Soňa ; Šimek, Eduard (referee) ; Stöcklová, Anna (advisor)
Hlavním tématem jsou muzejní knihovny Královéhradeckého kraje. Srování tří vybraných knihoven z hlediska jejich služeb, fodnu, otevírací doby a propagace knihovny směrem k široké veřejnosti. V úvodní části se seznámíme s vývojem muzejnictví a muzejních knihoven u nás, možnostmi získávání informací pro knihovníky a kde zvýšit své odborné vzdělání. Dále je zde řešeno téma spolupráce muzejních knihoven, jak tyto knihovny spolupracují nejen mezi sebou, ale i s ostatními knihovnami. Malá pozornost je věnována také Studijní a vědecké knihovně v Hradci králové Jsou zde zachyceny některé grantové projekty, kterých se muzejní knihovny aktivně účastnily. Nedílnou součástí je i seznam muzejních knihoven Královéhradeckého kraje evidovaných na Ministestrvu kultury ČR.
Credit policy of Maxmilian II. (1564-1576) with special view to Bohemia
Chmelař, Jiří ; Šimek, Eduard (referee) ; Čechura, Jaroslav (advisor)
The Credit Policy of Maximilian II. (1564 - 1576) with special view to Bohemia is an overlooked theme. A1so whole personality of the emperor is in the shadow ofhis more known relations, the father Ferdinand 1. and the son Rudolf II. A last work, which was specialized in an economic and a credit policy, is over sixty years oldo Therefore I have to use foreign studie s, which are linked with the intemational project named A Financial and Economic Policy of the first Habsburgs. I have chosen this theme, because I had written a study about the king's credit policy in 1574 and 1575 in 2005. This study is divided into five parts, An Introduction, The Survey of Sources and Literatures, The Financial and Economic Policy, The Campaign in 1566, Eliška z Landštejna na Tuchorazi and Magdalena z Brodějovic as Examples of Creditors. The first expert chapter is The Financial and Economic Policy. In this issue I would like to introduce an administration of Maximilian' s revenues and expenses. I have given consideration to offices and officers, chamber' s possessions, credits, fiscal systems in the second part of the XVI.th century, a phenomenon of loan. I would like to give notice of elaborate lists of loans and creditors and a new detected chamber's instruction at 12. January 1571. The second chapter is based on a...
Lifestyle as a social determinant of health (an attempt to operationalize one social relationship)
Ivanová, Kateřina ; Duffková, Jana (advisor) ; Šimek, Eduard (referee)
V současné západní společnosti jsou lidé stále více nuceni čelit životním rizikům1 a vyvíjet strategie, jak se jim vyhnout nebo jak oslabit jejich dopady. Na zdravotní rizika se v rámci těchto strategií zaměřuje mimořádná pozornost, která se tak stává konglomerátem vědění a diskurzů, praxe a institucí. 2 Tento jev reflektují všechny humanitní obory, jiné je ale jejich stanovisko: Někteří filosofové a sociologové (např. Illich, Foucault, Lupton, Parusníková, Komárek, Capra aj.) se domnívají, že v současné "rizikové společnosti" zdraví získalo téměř prorockou dimenzi. Být zdravý rovná se být normální, morální a odpovědný, civilizovaný a úspěšný, silný a atraktivní. Pěstování nezdravých aktivit je definováno protikladně - být nezdravý znamená být stigmatizován a sociálně diskvalifikován, být barbarský a ošklivý. Zdraví jako osobní odpovědnost se podle nich stává břemenem, vnuceným pomocí medicinalizace a medikalizace3 každému člověku. To vše ovlivňuje, ba determinuje životní styl některých sociálních skupin. Výsledkem je, jak uvádějí, že pravidla a principy zdraví se stávají extrémně internalizované a jsou zvnitřněny jako naše "svobodné volby". Helsismus se pokouší snížit zdravotní rizika na minimum a vtrhává do každého koutu života jedinců. Současně je zdraví prezentováno jako něco, co můžeme mít pod...

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.