National Repository of Grey Literature 64 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Powers of interval matrices
Říha, David ; Hartman, David (advisor) ; Matonoha, Ctirad (referee)
The aim of this thesis is to analyse methods of how to calculate the interval enclosure of interval matrix powers, investigate special cases where exponentiation is easier than in the general case and those methods implement to software MATLAB. In the thesis will be introduced two algorithms for calculations of interval enclosure of general interval matrix. First uses spectral decomposition, thus the decomposition based on eigenvalues and eigenvectors and the second one is based on well- known binary exponentiation. Special cases include for example non-negative interval matrices or cube power of diagonally interval matrices. For researched methods, the theory on which they are built, are explained and the methods themselves are described both verbally and by code. At the end is done the testing of quality for the interval enclosures and time complexity of calculations.
Character of a businessman and its influence on a brand positioning
Nemravová, Daniela ; Říha, David (advisor) ; Balek, Michal (referee)
The bachelor thesis is focused on analysis of brand positioning of Partners Financial services, a.s. and on businessmen who cooperate with this company. Theoretical part first focuses on term of businessman and on its differences from other participants in the market. Term marketing and its utilisation, marketing strategy, brand or marketing research are discussed in the next chapters. The research of this thesis is introduced in the practical part. According to collected data I will evaluate behaviour of businessmen and explain and analyse the influence of his or her business activity on perception of brand Partners Financial Services, a.s. by their clients. This will also be the goal of my bachelor thesis.
Product placement and its perception by Czech population
Marek, Lukáš ; Tahal, Radek (advisor) ; Říha, David (referee)
This bachelor thesis deals with the process of inserting products, services and brands into audiovisual works, especially into television programmes and its perception by the Czech population. The aim of the thesis is to describe the history and development of product placement, analyze it not only as a part of the communication mix but also as a marketing tool. The aim is also to introduce its different kinds and the current trends. Besides that, the thesis focuses on the legislation framework, which provides for this type of advertisement. It also discusses the positive and negative aspects of this marketing tool. Marketing research using questionnaires was carried out to determine the perception of product placement in cinematography, serials and other audiovisual works. The bachelor thesis tries to find out the perception of product placement and general knowledge about it by Czech audience. In the end of the thesis there are presented possible measures for improving the process of inserting products or brands into audiovisual works. These measures are based on the results of the questionnaire survey.
Sponsorship as a component of a company's business and marketing strategy
Hampl, Radek ; Říha, David (advisor) ; Urbánek, Tomáš (referee)
This diploma thesis focuses on the analysis of sponsorship, as one of the tools of business and marketing strategy of a company. The theoretical part of this thesis focuses on defining the concept of sponsorship and its position within the business and marketing strategy of a company. The practical part of this thesis focuses on the analysis of sponsorship activities of companies that are partners of the minor field Sales Management. The research is based on personal interviews with the top managers of these companies.
Analysis of the competitive enviroment of the company Intelsol s. r. o.
Hrnčíř, Filip ; Říha, David (advisor) ; Svoboda, Petr (referee)
This master thesis is focused on analysis of competitive environment of the company Intelsol s.r.o. The goal was to compare companys competition and determining companys competetive advantage. The theoretical part deals with the basic terminology such as competetive environment, SWOT analysis, and Porters five forces framework. The rest of the chapters in theoretical part are dedicated to market segmentation, marketing communication, customer acquisition and customer service. The practical part is describes the company and its major competitors on domestic market. It is internal and external analysis. Further there is introduction of main competetiors and their comparison using the SWOT analysis and Porters five forces framwork. The last part deals with customer service and competetive advantage. It also contains recommendations regarding managing and improving the company, which Intelsol may find useful in its further corporate life.
Online marketing tools of a chosen e-shop and their effectiveness on the Czech and Poland market
Žižka, Jan ; Říha, David (advisor) ; Jandl, Štěpán (referee)
The Bachelor's thesis deals with various online marketing tools. The main objective of Bachelor's thesis is to analyse online marketing tools of a chosen e-shop and evaluate their effectiveness on the Czech and Poland market. On the basis of the research, results will be formulated into specific recommendations, which may be used by the e-shop for improving it's online marketing tools' results, such as costs, revenues and profit.
Analysis of marketing mix of the company Comtessa
Djukič, Irina ; Říha, David (advisor) ; Janda, Tomáš (referee)
The main aim of my bachelor thesis considers to be the analysis of marketing mix of the company Comtessa, Czech chain providing womens fashion and to suggest relevant recommendations to make the company more competitive. I obtained all the information and data needed from the supervisors. The thesis is divided into two parts. The first one is a theoretical basis concerning marketing mix with links to the fashion. The second, practical part deals with the market analysis from the macro-economic (PEST analysis) and micro-economic perspective (Porter analysis 5F). Furthermore, it contains the SWOT analysis, which is based on the information obtained through the individual depth interview with supervisors. The last and most important part is the analysis of marketing mix, where each element is described into details. The result is recommendation for each element according to the previous analyses.
Basic Collection of Medieval Manuscripts in Cistercial Monastery in Vyšší Brod
Říha, David Michal ; Kubík, Viktor (advisor) ; Ottová, Michaela (referee)
Résumé Ve své práci jsem si dal za úkol revizi katalogu Doc. Antonína Friedla, který napsal pro výstavu iluminovaných rukopisů vyšebrodských. Výstava proběhla v roce 1965 v Českých Budějovicích. Také jsem zjistit v jakém stavu rukopisy jsou, jak je o ně postaráno. Zmíněný katalog mnou byl rozšířen o rukopisy kaligraficky zdobené. S laskavým svolením bratří cisterciáků z Vyššího Brodu mi to bylo umožněno a mohl jsem pracovat s rukopisy, které katalog obsahuje i s rukopisy jež jsem do katalogu zařadil. Středem mého zájmu je Vyšebrodská gigantická bible (sig. CLV - CLVIX). Výzdoba těl iniciál v Gigantické bibli využívá z části aditivní konstrukce z románské tradice a z části gotické uzavřené formy s orámovanou výzdobou vnějších polí včetně motivu kazetového rámu. Ve vnitřních polích jsou velmi často monstra utvářena dle pozdně románských schémat, avšak oproti tomu barevná škála je založená na kontrastu podle gotických vzorů. Celkově lze výzdobu Bible shrnout do motivického repertoáru kolísajícího mezi přejímanými ohlasy francouzských gotických rukopisů spojovaných s pozdně románskou tradicí středoevropské knižní malby končícího 13. století. U některých vyšebrodských svazků, zvláště pak u třetího svazku Vyšebrodské gigantické bible (CLVII), jak již upozornil A. Friedl, můžeme sledovat sled práce ve skriptoriu a...
Analysis of marketing communication of the Staropramen brand and determination of its archetype
Pajerová, Hedvika ; Říha, David (advisor)
The aim of this thesis is to identify the key characters used in a marketing campaign of Staropramen and based on their impact on the selected members of target group of the company to determine what archetype this campaign use. Analyzed campaign is communication of the company implemented in 2014 to celebrate the 145th anniversary of the brewery in Smíchov. I analyze this campaign using qualitative marketing research, focus group method, based on associations. Special emphasis is placed on the importance of the archetype role as a powerful tool companies can use for brand building. Conclusion of this thesis is to determine the archetype that in this communication Staropramen uses. The archetype is representative of the group Nobody is lonely island called Everyman. This thesis is part of a complex semiotic research of Staropramen brand and its communication.
Green marketing and its impact on consumer behaviour
Gajdoš, Michal ; Říha, David (advisor) ; Procházková, Markéta (referee)
This bachelor thesis is devoted to green marketing, and how this kind of marketing affects consumer behaviour. Describes in detail what is green marketing and its components, and also describes the negative part of green marketing - greenwashing. It also deals with the topic of corporate social responsibilty and in the last theoretical part with the consumer beahviour. In the practical part was created quantitative research in the form of online survey, which aimed at identifying people's awareness of green marketing knowleadge of green marketing, what opinion this consumers have about eco-friendly products and the impact of green marketing on buying decisions of young people.

National Repository of Grey Literature : 64 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 ŘÍHA, David Michal
1 Říha, Daniel
2 Říha, David Michal
2 Říha, Dušan
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.