Original title: Kourenceschopnost českých lázeňských subjektů v podmínkách EU
Translated title: Competitiveness of Czech Spa in the EU
Authors: Hlostová, Zitová Denisa ; Zamazalová, Marcela (advisor) ; Střítreský, Václav (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2006
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: Práce se zabývá oborem českého lázeňství, podmínkami podnikání v této oblasti a především faktory určujícími konkurenceschopnost českého lázeňství v podmínkách EU. Praktická část zkoumá konkurenceschopnost konkrétního podniku-Lázeňského Sanatoria Royal Mariánské Lázně a.s. Zde je východiskem situační analýza mikro a makroprostředí společnosti, dále analýza jednotlivých částí marketingového mixu společnosti, managementu lázeňské destinace. Aktuální podmínky českého lázeňství v rámci EU jsou charakterizovány z pohledu legislativního, z hlediska financování, struktury lázeňské péče, počtu, struktury a indikací hostů. V práci jsou užity tyto metody- situační analýza, syntéza pomocí SWOT analýzy, PEST analýza pro zhodnocení externích vlivů a analýza marketingového mixu.
Keywords: analýza; historie; konkurencechopnost; marketingový mix; současnost; české lázeňství

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/1264

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-718


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2011-07-01, last modified 2017-06-29


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share