Název: V knihách je o Něm psáno. Nakladatelská teorie a praxe staré Jednoty bratrské
Překlad názvu: In Books It Is Written of Him. Publishing Theory and Practice of the Unity of Brethren
Autoři: Hlouchová, Hana ; Veverková, Kamila (vedoucí práce) ; Lášek, Jan Blahoslav (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2019
Jazyk: cze
Klíčová slova: Bible; Bible kralická; biblická společnost; biblické překlady; cenzura; didachografie; ilustrace; Ivančice; Jan Amos Komenský; Jan Blahoslav; Jan Hus; Jednota bratrská; Johann Gutenberg; kniha; knihtisk; knižní vazba; Kralice nad Oslavou; křesťanská literatura; Lešno; Martin Luther; mecenášství; nakladatelství; protestantismus; protireformace; reformace; tisk; tiskový stroj; tiskárna; typografie; Bible; Bible of Kralice; Bible society; Bible translations; book; bookbinding; censorship; christian literature; counter-reformation; didachography; illustration; Ivančice; Jan Amos Comenius; Jan Blahoslav; Jan Hus; Johann Gutenberg; Kralice Bible; Kralice nad Oslavou; letterpress; Lešno; Martin Luther; Moravian Church; printing; printing machine; printing office; protestantism; publishing; reformation; sponsorship; typography; Unitas Fratrum; Unity of the Brethren

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/110982

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-405150


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce
 Záznam vytvořen dne 2019-10-19, naposledy upraven 2019-12-09.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet