Název: Možné dopady prijatia eura na českú ekononiku: porovnanie s prípadom Slovenskej republiky
Překlad názvu: Plausible Effects of the Adoption of the Euro on the Czech economy: Comparison with the case of the Slovac Republic
Autoři: Goralková, Nikola ; Dědek, Oldřich (vedoucí práce) ; Hedbávný, Petr (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2019
Jazyk: eng
Abstrakt: This master thesis deals with the euro adoption in the Czech Republic, comparing the possible effects of the euro adoption on the Czech economy and consequences of currency changeover after the Slovak Republic joined the eurozone in 2009. After introducing the theoretical concepts inevitable for the euro adoption, the process of preparation for the currency changeover in the Slovak Republic and the currency changeover itself will be described. Subsequently, the work focuses on the conditions which the Czech government has already met in the process of preparation for the euro adoption and which still need to be fulfilled. In addition, the Czech Republic's economic alignment with euro area countries is analyzed, especially focusing on particular areas. A significant part of this work deals with the comparison of positive and negative effects of the euro adoption in the Slovak Republic with possible impacts of euro on the Czech Republic. In the end, the emphasis is put on the strength of the Czech economy to deal with the possible future financial crisis.
Klíčová slova: ekonomika; finančná kríza; konvergenčné kritéria; prijatie eura; Slovenská republika; Česká republika; convergence criteria; economy; euro adoption; financial crisis; the Czech republic; the Slovak republic

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/107546

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-398824


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce
 Záznam vytvořen dne 2019-07-25, naposledy upraven 2019-07-25.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet