Název: Filozofie přirozeného jazyka - její úpadek a co po něm
Překlad názvu: Philosophy of Ordinary Language - its Decline and What to Do After It
Autoři: Ivan, Michal ; Kolman, Vojtěch (vedoucí práce) ; Peregrin, Jaroslav (oponent) ; Tomeček, Marek (oponent)
Typ dokumentu: Disertační práce
Rok: 2019
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]

Klíčová slova: filozofie běžného jazyka|běžný jazyk|význam|teorie významu|používání|jazyková hra|argument paradigmatického příkladu|jednorozměrná filozofie|empirický význam|jazyková intuice|doslovný význam|model|obraz|čirý nesmysl|normativita|racionalita|řečový akt; ordinary language philosophy|ordinary language|meaning|theory of meaning|use|speech act|language game|paradigm case argument|one-dimensional philosophy|empirical meaning|language intuition|literal meaning|model|image|austere nonsense|normativity|rationality

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/107534

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-398800


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Disertační práce
 Záznam vytvořen dne 2019-07-25, naposledy upraven 2019-07-25.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet