Název: Diverzita makrozoobentosu v Evropsky významné lokalitě výskytu raka kamenáče (Austropotamobius torrentium)
Autoři: PEŘINOVÁ, Eliška
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2019
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]

Klíčová slova: biodiverzita; biomasa; makrozoobentos; potok; rak kamenáč; saprobní index; čistírna odpadních vod; bentos; biodiverzity; biomass; brook; macrozoobentos; saprobity index; stone crayfish; wastewater treatment plants
Citace: PEŘINOVÁ, Eliška. Diverzita makrozoobentosu v Evropsky významné lokalitě výskytu raka kamenáče (Austropotamobius torrentium) . Č. Budějovice, 2019. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Fakulta rybářství a ochrany vod

Instituce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Plný text je dostupný v digitálním repozitáři JČU.
Původní záznam: http://www.jcu.cz/vskp/49776

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-395961


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce
 Záznam vytvořen dne 2019-06-11, naposledy upraven 2020-03-26.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet