Název: Application Of Optimization Algorithms To The Genome Assembly
Autoři: Jugas, Robin
Typ dokumentu: Příspěvky z konference
Jazyk: eng
Nakladatel: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstrakt: The paper results from development of new sequencing methods together with the need of suitable genome assembly algorithms. It combines the genomic signal processing, correlation techniques and optimization algorithms for solving assembly task. Genomic signals are made by conversion of letter-based DNA into the form of digital signal, thus the methods of digital signal processing can be applied. Possible overlaps between reads converted into signals are found by computing correlation coefficient similarly to cross-correlation. We acquire similarity matrix and the task is to find the path through it achieving minimum distance criterion. For the task, the two optimization techniques were employed: ant colony optimization (ACO) and simulated annealing (SA). The result implies the possibility of using the ACO at the task of creating path through similarly to graphtheory-based algorithms.
Klíčová slova: bioinformatics; genome assembly; genomic signal processing; optimization tec
Zdrojový dokument: Proceedings of the 22st Conference STUDENT EEICT 2016, ISBN 978-80-214-5614-3

Instituce: Vysoké učení technické v Brně (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Plný text je dostupný v Digitální knihovně VUT.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/11012/138303

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-393489


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoké učení technické v Brně
Konferenční materiály > Příspěvky z konference
 Záznam vytvořen dne 2019-03-14, naposledy upraven 2019-03-14.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet