Název: Obnova zapomenutého a vytváření nového lexika v současném ukrajinském jazyce (na příkladech názvů profesí a pracovních pozic).
Překlad názvu: The renewal of the forgotten and forming of the new lexis in the contemporary Ukrainian language (using examples of professions and positions).
Autoři: Morozuk, Uladzimir ; Sverdan, Tetiana (vedoucí práce) ; Macurová, Jana (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2018
Jazyk: rus
Abstrakt: [eng] [cze]

Klíčová slova: reaktivace slov|lexikální tvorba|ukrajinský jazyk|svébytný lexikon|stylistika|slovotvorba; reactivation of words|lexical creation|Ukrainian language|distinctive lexicon|stylistics|word formation

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/103652

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-389840


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce
 Záznam vytvořen dne 2018-11-15, naposledy upraven 2018-12-08.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet