Název: Opomenutí v trestním právu
Překlad názvu: Omissions in Criminal Law
Autoři: Kučera, Pavel ; Šámal, Pavel (vedoucí práce) ; Ivor, Jaroslav (oponent) ; Gřivna, Tomáš (oponent)
Typ dokumentu: Disertační práce
Rok: 2018
Jazyk: cze
Abstrakt: [cze] [eng]

Klíčová slova: deliktní podstata omisivních trestných činů; důvod a historický vývoj trestnosti opomenutí; jednoduchá opomenutí obecná; jednoduchá opomenutí zvláštní; kvalifikovaná opomenutí; opomenutí a vývojová stadia trestné činnosti; opomenutí a účastenství; příčinná souvislost; sféra autonomie člověka; tradiční a novější přístup k trestní odpovědnosti za opomenutí; Trestný čin; tuzemský přístup k opomenutí v trestním právu; zvláštní forma trestného činu; úvaha de lege ferenda; autonomous sphere of man; causal nexus; Criminal offense; de lege ferenda considerations; delictual merits of omissive criminal offenses; domestic approach towards omissions in criminal law; omission and development stages of criminal activity; omission and participation; qualified omissions; reasons for and historical evolution of criminality of omission; simple general and simple special omissions; special form of criminal offense; traditional and newer approach towards criminal omissions

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/101468

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-387402


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Disertační práce
 Záznam vytvořen dne 2018-10-02, naposledy upraven 2018-11-15.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet