Original title: Regresní analýza výskytu opakovaných událostí
Translated title: Regression analysis of recurrent events
Authors: Rusá, Pavla ; Kulich, Michal (advisor) ; Komárek, Arnošt (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2018
Language: cze
Abstract: V této práci se zabýváme metodami pro regresní analýzu výskytu opako- vaných událostí, při které je třeba se vypořádat se závislostí čas· do události v rámci jednoho subjektu. V první části práce se zabýváme možným rozšířením Coxova modelu proporcionálního rizika, který se využívá při analýze cenzoro- vaných dat, pro analýzu výskytu opakovaných událostí. Hlavní část práce je věnována odhadu parametr· v marginálních modelech a jejich asymptotickým vlastnostem. Následně se zabýváme i odhadem parametr· v marginálních mo- delech pro mnohorozměrná cenzorovaná data. Vhodnost použití marginálních model· je zkoumána pomocí simulací. 1
Keywords: Cox model; marginal model; multivariate failure time data; recurrent event data; Coxův model; marginální model; mnohorozměrná cenzorovaná data; opakované události

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/101064

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-386984


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2018-10-02, last modified 2018-10-02


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share