Original title: Kalibrační odhady ve výběrových šetřeních
Translated title: Calibration Estimators in Survey Sampling
Authors: Klička, Petr ; Omelka, Marek (advisor) ; Nagy, Stanislav (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2018
Language: cze
Abstract: V této práci se zabýváme odhady populačního úhrnu s využitím pomoc- ných informací. V práci je popsán obecný regresní odhad a předpoklady, za kterých je splněna asymptotická normalita tohoto odhadu. Dále jsou zde po- psány kalibrační odhady a zmínka o jejich asymptotické ekvivalenci s obec- ným regresním odhadem. Odvozené závěry aplikujeme na data z RADIO- PROJEKTu a porovnáme je s výsledky získanými společnostmi, které tento projekt realizovali. Na závěr pomocí simulací porovnáme skutečné pravdě- podobnosti pokrytí interval· spolehlivosti pro populační úhrn spočítané na základě teorie uvedené v této práci a na základě metod společností realizu- jících RADIOPROJEKT. 1
Keywords: calibration equation; calibration estimator; generalized regression estimator; population total; survey sampling; kalibrační odhad; kalibrační rovnice; obecný regresní odhad; populační úhrn; výběrová šetření

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/101037

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-386957


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2018-10-02, last modified 2018-10-02


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share