Original title: Lagomorpha (Mammalia) pliocénu a pleistocénu Evropy: revize vybraných taxonů
Translated title: Lagomorpha (Mammalia) of the Pliocene and Pleistocene of Europe: a revision of selected taxa
Authors: Čermák, Stanislav ; Horáček, Ivan (advisor) ; Sabol, Martin (referee) ; Benda, Petr (referee)
Document type: Doctoral theses
Year: 2009
Language: cze
Abstract: 1 Lagomorpha (Mammalia) pliocénu a pleistocénu Evropy: revize vybraných taxonů Stanislav Čermák Předkládaná dizertační (uznaná jako rigorózní) práce se zabývá vybranými taxony fosilních zajícovců (starobylá konzervativní skupina býložravých savců) úseku spodního pliocénu až spodního pleistocénu (ruscin - bihar) Evropy. Technikami podrobné morfometrické analýzy (42 metrických, 14 nemetrických znaků) byl zpracován fosilní materiál (většinou nový nepublikovaný) dentálních a kraniálních pozůstatků rodů Psedobellatona, Ochotonoma, Ochotona a Hypolagus (N = 639) celkem z 38 lokalit území Česka, Slovenska, Maďarska a Ukrajiny reprezentující stratigrafický úsek spodní ruscin až svrchní bihar (MN 14 - Q2). Daná práce podává: (1) Ochotonidae - detailní revizi dosud komplexně nestudovaných taxonů pišťuch "skupiny Ochotona" spodního pliocénu (ruscin) východní a jihovýchodní Evropy (tj. taxonů Ochotona antiqua, Pseudobellatona, a Ochotonoma); v kontextu Česka a Slovenska revizi nálezů rodu Ochotona z pleistocénních (MN 17 - Q1) lokalit daného území, která podstatnou měrou rozšiřuje znalosti o těchto pišťuchách založené dosud na relativně nepočetných nálezech z lokalit Francie, Německa, Polska a Maďarska; (2) Leporidae - komplexní revizi rodu Hypolagus - stěžejního a dominantního rodu čeledi Leporidae pliocénu a...

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/93754

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-370574


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Doctoral theses
 Record created 2017-12-07, last modified 2019-05-17


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share