Original title: Stanovení titanu a fosforu atomovou absorpční spektrometrií
Translated title: Determination of Titanium and Phosphorus by Atomic Absorption Spectrometry
Authors: Jeníková, Eva ; Hraníček, Jakub (advisor) ; Rychlovský, Petr (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2015
Language: cze
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá optimalizací metod stanovení titanu a fosforu technikou atomové absorpční spektrometrie s plamenovou atomizací ve složení acetylen-oxid dusný. Pro jednotlivá stanovení byly experimentálně nalezeny optimální hodnoty pro průtokovou rychlost acetylenu, koncentraci přídavku hliníku či vápníku, výšku paprsku nad hranou hořáku a jiné faktory pro zvýšení analytického signálu. Za těchto experimentálně zjištěných podmínek bylo provedeno stanovení a zjištění základní charakteristiky metod u obou prvků. Významnost stanovení těchto dvou prvků souvisí s tím, že materiály na bázi titanu a oxidu titaničitého povrchově modifikované sloučeninami fosforu jsou perspektivní pro řadu biomedicínských i průmyslových aplikací. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Keywords: Atomic absorption spectrometry; determination; flame atomization; optimalization; phosphates; phosphorus; titanium; atomová absorpční spektrometrie; fosfor; fosforečnan; optimalizace; plamenová atomizace; stanovení; titan

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/66169

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-335304


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses
 Record created 2017-06-19, last modified 2017-06-27


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share