Original title: Kinezioterapie v komunitní léčbě drogově závislých
Translated title: Kinesiotherapy for addicts in the treatment therapeutic community
Authors: Večeřová, Petra ; Hátlová, Běla (advisor) ; Kirchner, Jiří (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2007
Language: cze
Abstract: Název práce: Kinezioterapie v komunitní léčbě drogově závislých Kinesiotherapy for adicts in the treatment therapeutic community Cíle práce: Na podkladě poznatků předchozích studií z využití kinezioterapie v komunitní léčbě závislých, vytvořit a aplikovat specificky zaměřený pohybový program. Zaznamenat změny v aktuálním emočním stavu klienta z rozdílných hodnot měřených dotazníkem "Profile ofMood States" před zahájením a po ukončení kinezioterapeutické lekce. Metoda: Pro zjišťování změn aktuálního psychického stavu (emočních stavů a nálad) byl použit dotazník E-POMS "Profile of Mood States" (POMS), ve volném překladu "profil nálady" . Metoda je používána k profilování emočních stavů a nálad, zejména v souvislosti s potřebou monitorovat efekty krátkodobých terapií. E-POMS je sejmut vždy na začátku a na konci dané intervence. Výzkumu se zúčastnilo 1Oklientů terapeutické komunity pro drogově závislé ve věku 18 až 32let, 4 ženy a 6 mužů. Výsledky testujsou doloženy třemi charakteristickými kazuistikam klientů. Výsledky: Z výsledků dotazníků E-POMS byly sestaveny tabulky a grafy, které byly následně porovnány a popsány rozdíly. Na základě získaných hodnot jsme vyhodnotili platnost hypotéz. Klíčová slova: kinezioterapie, závislost, léčba, drogy 2

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/13924

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-289847


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2017-04-25, last modified 2017-09-01


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share