Název: Genetická struktura izolovaných populací hýla rudého (Caprodacus erythrinus)
Překlad názvu: Gentic structure of isolated populations of the Scarlet rosefinch (Caprodacus erythrinus)
Autoři: Šašková, Lucie ; Munclinger, Pavel (vedoucí práce) ; Bryja, Josef (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2010
Jazyk: cze
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá původem a demografickými charakteristikami geograficky izolovaných, nedávno vzniklých populací hýla rudého (Carpodacus erythrinus) na západním okraji areálu druhu. Práce je zalo.ena na nově získaných sekvencích dvou úseků mitochondriální DNA (410 páru bazí dlouhá sekvence kontrolní oblasti a 1029 dlouhá sekvence genu ND2) zji.těných u 82 jedinců ze 13 lokalit a jejich srovnáním s publikovanými sekvencemi z kontinuálního areálu. Zjistila jsem, .e geograficky izolované populace ze střední a severní Evropy nejsou významně geneticky izolované od populací kontinuálního areálu. Nově vzniklé populace také vykazují překvapivě vysokou diverzitu srovnatelnou s asijskými populacemi. Tato zji.tění nasvědčují intenzivnímu toku genů mezi populacemi zprostředkovanému pravděpodobně převá.ně disperzí mladých ptáků před prvním zahnízděním. Navzdory intenzivnímu toku genů mezi kontinuálním areálem a středo- a severoevropskými izolovanými populacemi hýli z Kavkazu, Bulharska a Turecka utvořili jasně oddělenou skupinu, která byla podpořena na základě několika typů analýz. Zdá se tedy, .e jedinci z těchto oblastí mohou mít vlastní oddělené zimovi.tě, komunikují jen minimálně se zbytkem areálu a díky tomu jsme zde zřejmě svědky počínající speciace. Klíčová slova: Hýl rudý (Carpodacus...
Klíčová slova: Hýl rudý (Carpodacus erythrinus); izolované populace; populační strukt; isolated populations; popul; Scarlet Rosefinch (Carpodacus erythrinus)

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/25407

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-280403


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce
 Záznam vytvořen dne 2017-04-25, naposledy upraven 2017-06-26.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet