Original title: Rozpracování vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v Rámcovém vzdělávacím programu
Translated title: An Analysis of the Subject Humans and Their World in the Framework of an Educational Programme
Authors: Součková, Jana ; Kalbáčová, Jaroslava (advisor) ; Linková, Marie (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2007
Language: cze
Abstract: V této diplomové práci se snažím odpovědět na otázku, jak vidím uplatnění zásad RVP ve své pedagogické praxi za současných podmínek a při použití stávajících učebních materiálů. Podávám zde v proto stručný přehled učebnic s akreditací MSMT, s nimiž se nyní ve školách pracuje a které byly pochopitelně napsány i vydány dříve, než byl vytvořen RVP. V přehledu uvádím učebnice vzdělávacích programů základní škola, obecná škola i národní škola. Obsah předmětů prvouka i vlastivěda se u jednotlivých koncepcí příliš neliší a všechny zhruba odpovídají i RVP. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/8815

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-271431


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2017-04-24, last modified 2017-06-26


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share