Original title: Kinezioterapie v reedukčním zařízení pro obtížně vychovatelnou mládež.
Translated title: Kinesiotherapy for Adolescents in Reeducation Care Facility.
Authors: Kuchař, Lukáš ; Hátlová, Běla (advisor) ; Kirchner, Jiří (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2006
Language: cze
Abstract: Název: Kinezioterapie v reedukačním zařízení pro obtížně vvchovatelnou mládež Jihlava Kinesiotherapy for adolscents in reeducation care facility in Jihlava Cíle práce: Cílem diplomové práce bylo shrnout informace z oblasti problematiky obtížně vychovatelných a následné aplikace kinezioterapie formou prožitkového pohybového programu v přírodě, se zaměřením na ovlivňování interpersonálních vazeb dětí rodinné buňky jako základní organizační formy reedukačního zařízení- DDsŠ v Jihlavě. Metoda: Průzkum ve vybrané skupině byl proveden formou sociometrického šetření, které se týkalo tří oblastí- oblasti sociálních vztahů, důvěry a povinností. Dotazník byl sestaven pod vedením Mgr. Daniela Hanzla, který vedl stejné sociometrické šetření v dětských domovech na zjišťování sourozeneckých konstelací v roce 2003. Respondenti vyplnili dotazníky dvakrát. Poprvé při zahájení kurzu, podruhé bezprostředně po ukončení kurzu. Výsledky: Pomocí sociometrických matic byly sestaveny grafy a sociogramy, které byly následně porovnány a na základě srovnání jsme vyhodnotili platnost hypotéz. Klíčová slova: obtížná vychovatelnost, reedukace, kinezioterapie, rodinná buňka, prožitková pedagogika, sociometrie 2

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/4217

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-266911


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2017-04-21, last modified 2017-09-01


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share