Název: Sokol za protektorátu. Organizovaná rezistence ČOS
Překlad názvu: Sokol during the protectorate. Organized resistance of ČOS
Autoři: Uhlíř, Jan Boris ; Kuklík, Jan (vedoucí práce) ; Němeček, Jan (oponent) ; Vykoupil, Libor (oponent)
Typ dokumentu: Disertační práce
Rok: 2006
Jazyk: cze
Abstrakt: Záměrem této disertační práce bylo postihnout sokolskou protinacistickou rezistenci jako celek. Výsledkem takto zaměřené heuristiky bylo ovšem brzké konstatování, že za současného stavu výzkumu protektorátní problematiky let 1943- 1945 není v silách autora zpracovat sokolský odboj druhé poloviny protektorátu na úrovni alespoň částečně adekvátní polovině první. Původní záměr nebylo možno realizovat, neboť šířka a složitost této problematiky (zvláště v závěru války) by si vyžádala řadu samostatných studií o významných rezistenčních organizacích, které v současné době nejsou v primárním zorném poli autora. Otázky, které ohledně sokolského odboje na sklonku protektorátu vyvstaly, se koncentrují minimálně do dvou základních okruhů, v nichž se jedná především o individuální podíl jednotlivých sokolů a sokolských skupin na protinacistické rezistenci let 1943 - 1944 a účast sokolů na českém povstání roku 1945. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Instituce: Fakulty UK (VŠKP) (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři UK.
Původní záznam: http://hdl.handle.net/20.500.11956/3572

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-266273


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Karlova > Fakulty UK (VŠKP)
Vysokoškolské kvalifikační práce > Disertační práce
 Záznam vytvořen dne 2017-04-21, naposledy upraven 2018-11-15.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet