National Repository of Grey Literature 253 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Activities Extraordinary People's Courts in the period 1945- 1948
Feniková, Petra ; Kuklík, Jan (advisor) ; Šouša, Jiří (referee) ; Knoll, Vilém (referee)
1 Activities Extraordinary People's Courts in the period 1945-1948 Abstract The aim of my dissertation was to evaluate the activities of extraordinary people's courts in the period 1945-1948, which were established on the basis of Decree of the President of the Republic No. 16/1945 Coll. on the punishment of Nazi criminals, traitors and their helpers and on the extraordinary people's courts of June 19, 1945, also called the Great Retribution Decree. Particular emphasis was placed on examining the substance of the defendants' procedural rights in proceedings before these courts. The work, in its first rather theoretical part, descriptively identifies and analyses the procedural rights of offenders, which were associated with proceedings before retribution courts. The large retribution decree itself referred to the application of the then valid Criminal Procedure Code, which was Act No. 119/1873 Coll., Which introduces a new code of the Criminal Court, as amended (Criminal Procedure Code). It was thus necessary to examine which other procedural rights, in addition to those set out directly in the text of the decree, were applied in the proceedings. For this purpose, in addition to legal norms, implementing regulations were used, not only at the level of decrees, but also directives, instructions or...
JUDr. August Adolf Popelka, President Hácha's Chancellor
Piják, Martin ; Čechurová, Jana (advisor) ; Kuklík, Jan (referee)
This thesis deals with the life and work of doctor of law, JUDr. August Adolf Popelka (1887- 1951), lawyer and official working for the President of the Czechoslovak Republic in years 1919-1945. Part of this thesis is based on a relatively wide range of archive materials from The Archives of The Office of the President of the Czechoslovak Republic. Documentation relating to the chapter dealing with Popelka's trial before The National Court and with his imprisonment comes from The National Tribunal fund in the National Archives. The thesis also examines the family background of August A. Popelka, in particular his father JUDr. Augustin Popelka, head of The Supreme Court, and his mother Ludvika Rottová Popelková, member of The National Theatre in Prague. keywords: August Adolf Popelka, Emil Hácha, The Office of the President of the Czech Republic, Prague Castle, Protectorate of Bohemia and Moravia, The National Court, collaboration
Social legislation in Czech lands in the years 1918 - 1948
Roubíková, Petra ; Kuklík, Jan (advisor) ; Kindl, Vladimír (referee) ; Rákosník, Jakub (referee)
Social legislation in Czech lands in the years 1918 - 1948 Abstract The dissertation deals with the theme of social legislation in the period of 1918-1948. i.e. during the so called First, Second and Third Czechoslovak republic. However, the foundations of the Czechoslovak laws in this area lays in the period of Austrian laws, especially from the second half of the 19.th century. Development of social legislation was directly conected with the existence of a legal regulation of modern municipal self-government and higher levels of self-government. Two very important acts were adopted in this respect: Act No. 18/1862 The empire's code implemented on 5th March 1862 "The Act on Municipal matters" and on 3rd December 1863 Act. No. 105/1863 The empire's code "The act about Domestic rights". For poor relief the "The Poverty act" (Act No. 59/1868 The provincial code) was enacted on 3rd December 1868. Based on the social policies of "stick and carrot" of Otto von Bismarck in Germany, the Austrian Government enacted series of Acts on health and other types of social insurance systems, which were not universal, but had differences for different types of workers and employees, for example for miners, factory workers or white collars. Because the Act No. 11/ 1918 Coll. of laws transferred practically all existing...
Hubert Ripka - biography (until 1945)
Pavlát, David ; Kuklík, Jan (advisor) ; Harna, Josef (referee)
Česká historiografie dosud nevěnovala odpovídající pozornost významnému novináři, historikovi, publicistovi a jednomu z předních představitelů národněsocialistické strany, politikovi demokratického smýšlení, Hubertu Ripkovi (1895-1958). Cílem předkládané práce se proto stalo zachycení života této významné osobnosti českých a československých dějin 20. století. Z důvodu značného rozsahu jeho novinářské a politické činnosti byl za mezník zvolen rok 1945, kdy se dne 17. května Hubert Ripka po šestiletém období exilu vrátil do osvobozeného Československa.
The Expulsion of Germans from the Area of Šluknov in the Years 1945 - 1947
Jahoda, Štěpán ; Kuklík, Jan (advisor) ; Starý, Marek (referee)
The goal of the thesis "Transfer of Germans between years 1945-1947 in Šluknov region" is to analyze processes that started after the end of World War II in the Šluknov region and were directly related to the transfer of Germans from the territory of the Czechoslovak Republic. It closely studies the documentation of the transfer inside the Šluknov region, i.e. it is partly an analysis of the legal form, which was the basis for the transfer and mainly an analysis of the complications, which occurred during the transfer, and the practice of the administration when dealing with these complications. I am working with the documents from the local state archive in Děčín and based on these documents I am trying to closely reconstruct the process of the transfer of Germans from the Czechoslovak Republic. I have focused on trying to get a closer look at the conditions in the collecting camps, where the Germans were awaiting the transfer. I am also addressing the problem of German antifascists and their transfer. The issue of the influence of the need to retain the industrial plants in the Šluknov region in good working condition during the transfer is also examined. At the end I am trying to confront the individual transports to the American occupation zone and to the Soviet occupation zone and also find out some...
The Trial with K. H. Frank in front of the Extraordinary People's Court
Vozdek, Jakub ; Kuklík, Jan (advisor) ; Soukup, Ladislav (referee)
In my Master's thesis I described in detail the historical process of war criminal Karl Hermann Frank. He was a man who had been influencing the main events in the Czech lands for many years. I divided the thesis in ten chapters. The first chapter is devoted to the personality of K. H. Frank. I tried to briefly describe all the life's milestones of a man justly sentenced to death for his crimes against the Czechoslovak state. In the second and third chapter I focused on two men who played a very important role in the process and extradition of K. H. Frank, Kamill Resler and Bohuslav Ečer. In subsequent chapters I fully dealt with the process itself, from the very start through the daily courses of the trial to the verdict. In conclusion I summarized findings from the process and answer the question about the objectivity of proceedings against the accused.
The Supreme Administrative Court of Czechoslovakia - its formation and development
Kučera, Miroslav ; Kuklík, Jan (advisor) ; Skřejpková, Petra (referee)
This thesis deals with the formation and development of the Supreme Administrative Court of the Republic of Czechoslovakia. Given that this institution in our country was built on similar principles as the previous administrative court in Vienna, there is a part of the work given to the development of Supreme Administrative Court in Vienna and also briefly discusses the development of directions of administrative judiciary in Europe, because only in mutual relations you can understand why after an establihment of the independent Republic of Czechoslovakia, the concept of the Supreme Administrative Court in Vienna used in our conditions as well. In particular, thanks to this and the legislative framework, the Supreme Administrative Court of Republic of Czechoslovakia could be constitued in a very short time after the establishment of the Republic of Czechoslovakia. The following is gradual evolution of the court changes its powers and jurisdiction, including amendments to the Act made about him. In addition, this work also addresses the issue of the seat of the Supreme Administrative Court, staffing its decision-making.
Legal Development of the Slovak Republic 1939-1945
Krákorová, Martina ; Kuklík, Jan (advisor) ; Kindl, Vladimír (referee)
Práce je rozdělena do pěti kapitol. První je pokusem zachytit nejvýznamnější právní momenty, které se staly v období, kdy se Slovákům naskytla možnost vymanit se ze spojení s habsburskou velmocí a zformovat se spolu s dalším slovanským národem v samostatný demokratický stát, resp. zklamání určité politicky aktivní části slovenského obyvatelstva z nenaplněných představ o státoprávním uspořádání v rámci společného československé státu. Tato kapitola pak ve své druhé polovině nabízí přehled událostí, které již bezprostředně vedly ke vzniku prvního samostatného slovenského státu. Druhá kapitola pojednává o mezinárodním postavení nově vzniklého státního celku a především se zaměřuje na poukázání na pouze teoretickou samostatnost Slovenské republiky, která se fakticky nacházela ve vazalském poměru k Hitlerovu Německu, a která si nejen kvůli této skutečnosti vysloužila označení "nacistický satelit". Kapitola třetí je studií slovenské ústavní listiny, pokusem o její charakteristiku a zhodnocení. Vývoj slovenského režimu v letech 1939 - 1945, jeho fašizaci a to "legální cestou", na podkladě celé řady právních norem, které postupně zaváděly totalitní právní pořádek, je obsahem čtvrté kapitoly. Poslední kapitola zachycuje jednu z nejsmutnějších a nejostudnějších skutečností slovenských dějin, protižidovské...
Building of light fortification in Orlické hory
Formánek, Ivo ; Kvaček, Robert (advisor) ; Kuklík, Jan (referee)
This essay called Bui1ding of light fortification in Orlicke hory describes not only one chapter on building of Czechoslovak fortification from 1935 to 1938, but it also bring closer bui1ding of this defensive system as one entity and make better knowledge about regional history. First part describes building of light fortification mk. 37 in Orlicke hory and for lucidity is divided into chapters according to single building sectors. Bui1ding of each one is described from competition for its building to the end ofworks in September 1938. This essay also treat of problems during bui1ding. In second part are included chapters treating groups of people, who took a share in bui1ding of fortification, Ol' this activity touched them. In this part is described work of mi1itary bui1ding supervisors, workers working on fortification and life of people in the neighbourhood offortresses. In the end was insert chapter about preparations on fortresses defence in Orlicke hory.

National Repository of Grey Literature : 253 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Kuklík, Jiří
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.