Original title: Guerrilla marketing
Translated title: Guerrilla marketing
Authors: Ptáček, Petr ; Bursíková, Marcela (advisor) ; Šír, Martin (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2007
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: Práce popisuje hlavní principy a myšlenky guerrilla marketingu, jeho různé styly a odnože a rozdíly oproti marketingu tradičnímu. Důraz je kladen na rozdílnost přístupu a stylu myšlení. Součástí jsou i aplikace jednotlivých myšlenek nebo nástrojů guerrilla marketingu na reálné nebo hypotetické situace, doplněné rozborem případových studií.
Keywords: buzz marketing; guerrilla marketing; marketing; undercover marketing; viral marketing

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/18114

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-14084


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2011-07-01, last modified 2017-06-29


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share