Original title: Propagace Krkonoš
Authors: Dattelová, Iva ; Mikeš, Jiří (advisor) ; Vávra, Michal (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2007
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: Cílem diplomové práce je analyzovat všechny komunikační aktivity turistického regionu Krkonoše. První kapitola je věnována marketingové komunikaci a propagaci. Obsahuje přehled jednotlivých komunikačních nástrojů a jejich základní charakteristiku. V druhé kapitole jsou vyzdviženy ty komunikační aktivity, které jsou vhodné pro propagaci regionu. Třetí kapitola představuje Krkonoše, jejich geografické vymezení, přírodní podmínky, historický vývoj a správní členění. Čtvrtá kapitola se týká analýzy potenciálu rozvoje cestovního ruchu v Krkonoších. Obsahem páté kapitoly je SWOT analýza Krkonoš. Šestá kapitola je věnována současné propagaci Krkonoš a veškerým současným komunikačním aktivitám turistického regionu Krkonoše. V sedmé kapitole jsou prezentována navrhovaná opatření pro zkvalitnění propagace Krkonoš.
Keywords: komerční komunikace; marketingová komunikace; propagace

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/2108

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-1139


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2011-07-01, last modified 2017-06-29


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share