National Repository of Grey Literature 269 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Realization of mortgage security over real property in the course of execution of judgment, in bankruptcy proceedings and out of court
Fraňo, Michal ; Mikeš, Jiří (advisor) ; Frintová, Dita (referee)
Záměrem při psaní této práce bylo, vedle podrobného popisu jednotlivých kroků v procesu (především toho soudního) směřujícího k realizaci uhrazovací funkce zástavního práva k nemovitostem, vystihnout i některé praktické problémy, které se zde vyskytují. Již v úvodní kapitole, jejímž cílem je pouze stručný úvod k hlavnímu tématu, je zmíněna otázka regresu zástavního dlužníka vůči dlužníku hlavního závazku poté, co zajištěný závazek byl uspokojen zpeněžením zástavy. Závěr učiněný ve prospěch institutu bezdůvodného obohacení se vypořádává s možností analogické aplikace postupu ručitele, která se zde rovněž nabízí. Relativně novým prvkem v českém civilním procesním právu je řízení o soudním prodeji zástavy, jež lze, pro některá svá specifika, označit za řízení sui generis. Kromě objasnění jednotlivých zákonných ustanovení, tvořících tento institut, je ve druhé kapitole poukázáno i na to, jak je aplikován v soudní praxi a také nakolik je využíván samotnými zástavními věřiteli. Pro lepší názornost byl do přílohy této práce zařazen statistický přehled řízení o soudním prodeji zástavy u některých okresních a obvodních soudů v České republice. Stranou nezůstalo ani sporné rozhodnutí Nejvyššího soudu, které ve svém důsledku přenáší těžiště sporu ohledně existence zástavního práva, či vůbec samotné pohledávky, z...
Succession law - substantive law aspects
Matuševský, Martin ; Mikeš, Jiří (advisor) ; Frintová, Dita (referee)
58 4. Summary The Czech material law of succession The law of succession is one of the most important branches of civil law. It governs the succession of the deceased's property onto his heirs. The Czech law distinguishes two means of succession - the former is testamentary succession while the later is legal succession. The difference between the two lies in the fact that legal succession takes place only when the deceased leaves no last will. In my thesis I thoroughly processed the all the institutes of the Czech material law of succession. The first chapter introduces the meaning of the law of succession and its main principles, e.g. the principle of familiarity or the principle of free disposition. The second chapter concentrates main focus of my thesis and is furthermore sub-divided into sub- chapters. In the first sub-chapter I explain and give examples of the most important sources of law of succession. The second sub-chapter enumerates the premises of succession, i.e. death of the predecessor, existence of the inheritance, legal reason for succession and capacity to be heir. The third and fourth sub-chapters elaborate on the possibility of refusing the inheritance and the succession of debts. The fifth sub-chapter contains all the information about both means of succession - the legal succession and...
Court's executions by sale of movables
Erbová, Martina ; Smolík, Petr (referee) ; Mikeš, Jiří (referee)
1. Abstract The English version: I chose court's execution by sale of movables as a topic for my thesis because it's a part of daily routine in my current profession. Execution is an important topic in the current society and it should be natural that everybody understands basic institutes of legal provisions in execution proceeding. I analyze not only the current legal provision for execution proceedings. I assess specific law institutes that are connected with legal proceedings. I also assess the changes that can occur in the legal framework in the future and that government tries to pass. I also point out an issue of the current two-way character of court's execution done on the basis of Code of Civil Procedure with execution done by executor on the basis of Code of execution.

National Repository of Grey Literature : 269 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
3 MIKEŠ, Jiří
9 Mikeš, Jan
1 Mikeš, Josef
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.