Brožury

Nejnovější přírůstky:
2020-06-22
10:40

Úplný záznam
2020-06-22
10:36

Úplný záznam
2019-10-15
12:21
100 let BOZP 1918 - 2018
Vala, Jiří
Tato brožura seznamuje s historickým vývojem problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), včetně dozoru nad BOZP, jak v kontextu vzniku Československa, tak z pohledu vývoje právních předpisů, v nichž se oblast BOZP nebo její aspekty řešily. Druhá část je pak věnována vzniku, vývoji a poslání Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. Seznamuje se současnými činnostmi, organizační strukturou i výzvami, které se aktuálně v oblasti BOZP objevují a které je třeba v rámci jeho výzkumných aktivit řešit.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2019-10-15
12:12
100 let BOZP 1918 - 2018
Vala, Jiří
Tato brožura seznamuje s historickým vývojem problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), včetně dozoru nad BOZP, jak v kontextu vzniku Československa, tak z pohledu vývoje právních předpisů, v nichž se oblast BOZP nebo její aspekty řešily. Druhá část je pak věnována vzniku, vývoji a poslání Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. Seznamuje se současnými činnostmi, organizační strukturou i výzvami, které se aktuálně v oblasti BOZP objevují a které je třeba v rámci jeho výzkumných aktivit řešit.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2019-04-08
09:36

Úplný záznam
2019-04-08
09:33

Úplný záznam
2019-03-28
14:44
Čísla z první ruky Praha - 2017
Český statistický úřad
Základní tendence sociálního, demografického a ekonomického vývoje hl. m. Prahy v roce 2017.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2019-03-28
14:06
Česká republika v číslech - 2018
Český statistický úřad
Statistické údaje z řady oblastí týkajících se České republiky a životní úrovně občanů. Obsahuje výpočty v tabulkách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2019-03-04
14:04

Úplný záznam
2019-02-14
15:04

Úplný záznam