Ústav geoniky

Nejnovější přírůstky:
2019-06-11
07:52
Possibilities of using 3D laser scanning in geotechnical practise
Kukutsch, Radovan ; Kajzar, Vlastimil ; Šňupárek, Richard ; Waclawik, Petr
We are experiencing the penetration of modern and smart technologies in all sectors of human activity, including mining and geotechnics. One of these technologies is 3D laser scanning, which has seen significant technological advancements over the last decade and has become an integral part of underground construction monitoring as a tool to enable comprehensive, accurate and unbiased capture of the spatial situation in digital form. This development was behind the fact that since 2013, 3D laser scanner has been used by the Institute of Geonics of the Czech Academy of Sciences as a necessary part of the geotechnical monitoring of mine works, when it is possible to precisely detect and quantify the time-space changes caused by man's intervention in the rock mass compared to the traditional established measuring methods. A leading project of recent years was the monitoring of the strain stress state of the rock massif during the 30th seam extraction during the trial operation of the Room and Pillar extraction method in the CSM Mine shaft safety pillar where, besides many other measuring instruments, 3D laser scanning was used for the convergence measuring of roadways, especially for capturing any deformation changes on the permanent pillars. A complementary function was the comparative evaluation with the results of other tools, e.g. with data measured by horizontal extensometers. The subject of the article will be a general description of the possibilities of using 3D laser scanning in geotechnical practice on spatial data acquired during the monitoring lasting almost 3.5 years, when important phenomena were detected in the movement of the pillar walls and the floor heave in the CSM Mine in the tens of cm, sometimes up to 100 cm.

Úplný záznam
2019-06-11
07:52
37th Czech - Polish - Slovak Symposium on Mining and Environmental Geophysics and 28th Conference OVA´19 - New Knowledge and Measurements in Seismology, Engineering Geophysics and Geotechnical Engineering.
Kaláb, Zdeněk ; Lednická, Markéta
Main topics of event were: Environmental and mining geophysics, Natural, induced and technical seismicity, Deep geological repository,\nOther geophysical, geotechnical and related research. Participants represent both scientific institution and also commercial companies with \ngeophysical and geotechnical scopes.

Úplný záznam
2019-06-11
07:51
Předindustriální krajina Slovácka
Kolejka, Jaromír ; Batelková, Kateřina
Části území se zachovalou druhotnou strukturou krajiny vzniklou cca před polovinou 19. století, lze považovat za existující segmenty předindustriální krajiny. Takové území si zachovalo podobný charakter parcelace a využití pozemků z doby před zahájením hlavní vlny průmyslové revoluce u nás. Srovnávací podklady registrující starou předindustriální druhotnou strukturu krajiny jsou představovány jak daty II. vojenského mapování, tak indikačních skic katastrálního mapování. Vlastní zdroj informací o předindustriální krajině je reprezentován recentním barevným ortofotem. Region Slovácka, který byl účelově vymezen, vykazuje jen poměrně malé množství kritériím vyhovujících segmentů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2019-06-11
07:51
Předindustriální a postindustriální krajina na Moravě: koncepce a realita
Kolejka, Jaromír ; Batelková, Kateřina
Přípěvek pojednává odborný obsah pojmů postindustriální a předindustriální krajina a přehled datových zdrojů potřebných k jejich zjišťování na území České republiky. V přehledu je uveden současný stav poznání a výzkumu obou typů historických krajin. Ve stručnosti je uvedena metodika jejich zjišťování, mapování a klasifikace podle klíčových vlastností. Na příkladech z historického území Moravy jsou prezentovány ukázky postindustriální krajiny Rosicko-Oslavansko a předindustriální krajiny Bělečsko. Zdůrazněn je jejich význam pro poznávací, vzdělávací a ochranářskou praxi.

Úplný záznam
2019-05-16
18:17
Reliable computation and local mesh adaptivity in limit analysis
Sysala, Stanislav ; Haslinger, Jaroslav ; Repin, S.
The contribution is devoted to computations of the limit load for a perfectly plastic model with the von Mises yield criterion. The limit factor of a prescribed load is defined by a specific variational problem, the so-called limit analysis problem. This problem is solved in terms of deformation fields by a penalization, the finite element and the semismooth Newton methods. From the numerical solution, we derive a guaranteed upper bound of the limit factor. To achieve more accurate results, a local mesh adaptivity is used.

Úplný záznam
2019-02-26
15:24
Zatížení svorníků v silně namáhavém masivu
Waclawik, Petr ; Sahendra, Ram ; Šňupárek, Richard
Při zkušebním provozu modifikované metody komora-pilíř s ponechanými stabilními pilíři, nazvané chodba-pilíř byla na Dole ČSM použita svorníková výztuž stropu a boků chodeb (stěn ponechaných pilířů). Zatížení a deformace svorníků byly měřeny v rámci rozsáhlého geotechnického monitoringu [1,2]. Následně bylo použito matematického modelování v softwaru Itasca FLAC3D [3] pro lepší objasnění zatěžovacích charakteristik svorníkové výztuže.
Plný text: Stáhnout plný textDOCX

Úplný záznam
2019-02-13
17:44
Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné štoly staveniště Skalka pomocí tenzometrických svorníků v roce 2018
Staš, Lubomír ; Zajícová, Vendula
Předmětem tohoto díla je pokračování sledování měření změn napětí v horninovém masivu v návaznosti na předchozí měření z let 1997 - 2017 v okolí průzkumné štoly pomocí tenzometrických svorníků, zabudovaných do stropu a boků průzkumné a přístupové štoly. Měření probíhalo v průběhu roku 2018.

Úplný záznam
2019-02-13
17:44
Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2018
Lacina, Jan ; Halas, Petr
Studie byla zpracována na základě smlouvy o dílo z 14.12.2017 pro objednatele DIAMO, s. p., o. z. GEAM v Dolní Rožínce. Podle této smlouvy letošní monitoring navazuje na obdobné výzkumné práce z let 1998 - 2017, přičemž se soustřeďuje zejména na opakované šetření vegetace formou fylocenologických snímků na testovacích plochách vymezených v minulých letech, zvláštní pozornost je opět věnována avifauně antropogenně podmíněných biotopů odkališť K1 a K2. Dále bylo realizováno sledování stavu biotopů ekologicky významných egmentů krajiny s ohledem na jejich případné ovlivnění aktivitami uranového průmyslu. Terénní šetření jsme prováděli v období od poloviny ledna do poloviny listopadu roku 2018.

Úplný záznam
2019-02-13
17:44
Structural mapping of exploration boreholes walls within first phase - Safety boreholes for Boxcut
Waclawik, Petr ; Souček, Kamil ; Vavro, Martin ; Kukutsch, Radovan ; Ram, S.
Structural-geological analysis, i.e. core fracturing assessment within the boxcut safety\nborehole was carried out on the basis of optical televiewer record evaluation. In general,\noptical televiewer (OPTV) probe provides a continuous, unwrapped, high-resolution digital\n360° image of the borehole-walls oriented towards the cardinal points. This technique\nprovides information about the strike, dip direction, dip angle and depth of foliation, bedding\nplanes and fractures, as well as the frequency, aperture and infillings of fractures. Information\nabout spatial characteristics of structural elements is one of its indisputable advantages and\nallows for subsequent statistical evaluations.\nThe structural mapping of boreholes of Boxcut safety boreholes were carried out within the\ncontract of IG CAS (Contract No. D/18/156/00) GEOMET, s.r.o. (as a customer, contract No.\n01/2018). The aim of the contractual research was the realisation and interpretation of the\nfractures by digital logging of boreholes walls.

Úplný záznam
2019-02-13
17:44
SNA´19 - Seminar on numerical analysis.
Blaheta, Radim ; Starý, Jiří ; Sysalová, Dagmar
Seminar on Numerical Analysis 2017 (SNA'17) is a continuation in a series of SNA events held\nin different places in the Czech Republic and organized alternatively by Ostrava and Prague\ninstitutions. The SNA'17 is organized by the Institute of Geonics of the CAS in collaboration with\nVŠB - Technical University of Ostrava and IT4Innovations National Supercomputing Centre.\nConference location is one of the lecture rooms in New Aula of the VŠB-TU Ostrava.\nLet us note that SNA 2016 was reshaped to EMS School in Applied Mathematics (ESSAM)\ndevoted to mathematical modelling, numerical analysis and scientiffc computing. The SNA'17\nis turning back to more traditional winter event.\nIt provides opportunity for meeting and mutual information of the community working in computational\nmathematics and computer science, but an important part of SNA is devoted to the\nWinter School with tutorial lectures focused on selected important topics within the scope of\nnumerical methods and modelling.\nThis year, a part of the Winter School will be the course Parallel Linear Algebra (PLA) organized\nby the European research infrastructure PRACE, particularly by the French PRACE Advanced\nTraining Centre - Maison de la Simulation. Winter school lectures will cover the ongoing topics\nrelated to domain decomposition methods, interval computations and numerical veriffcation. The\nPLA course will provide lectures from the area of direct and iterative parallel solvers, as well as\npractical training with selected programs.

Úplný záznam