Ústav geoniky

Nejnovější přírůstky:
2019-08-26
09:04
Podpora při zpracování ZBZ NJZ EDU: DP4 – Komplexní charakteristika lokality NJZ EDU (zvažované nové jaderné zařízení Elektrárny Dukovany)
Prachař, I. ; Daňková, L. ; Mazanec, M. ; Roštínský, Pavel
Závěrečná zpráva shrnuje dosavadní geologické a geomorfologické výzkumy provedené v průběhu několika posledních let pro zajištění seismotektonické bezpečnosti zvažovaného nového jaderného zařízení Elektrárny Dukovany. Hodnoceny byly hlavní zlomové struktury v okolí do cca 25 km od místa plánované lokalizace stavby, nejvíce zlom Diendorf – Boskovice a třebíčský zlom. Za jedinou rizkovou strukturu je výsledně považována zóna zlomu Diendorf – Boskovice, zahrnující jak podélné, tak i příčné zlomové jevy. Zjištěná seismicita v ostatních částech oblasti se jeví pouze jako difuzní a aktivita tamních starších důležitých zlomů ve stavbě Českého masivu za již vyhaslou.

Úplný záznam
2019-08-26
09:04
Malý pohled na historii suchých období v řece Punkvě se zřetelem na rok 2018
Lejska, S. ; Kuda, František ; Kněžínek, K.
Od roku 2012 lze pozorovat klesající trend hladiny vody podzemních krasových vod v povodí Punkvy. V roce 2018 klesl průtok na LG Skalní Mlýn na nejnižší hodnotu za posledních 60 let (75 l.s-1). To umožnilo suchý vstup do Dome jezera tvořící přítokovou jímku řeky Punkvy do Bludiště Milana Šlechty (Labyrint Milana Šlechty) v soutokové oblasti Sloupského potoka a potoka Bílé vody, v centrální části Amatérské jeskyně. Vana sousedí s Jezerní propastí (LAke Abyss) V té době nebylo prozkoumáno spojení mezi těmito dvěma lokalitami, takže naše pracovní skupina „Jezero Abyss - přítoková jímka řeky Punkvy“ prohledala tuto sekci pomocí 3D skeneru v srpnu 2018.

Úplný záznam
2019-08-26
09:04
GEOSITE AND GEOMORPHOSITE ASSESSMENT FOR GEOTOURISM PURPOSE: A CASE STUDY FROM THE VIZOVICKA VRCHOVINA HIGHLAND, EASTERN MORAVIA
Kirchner, Karel ; Kubalíková, Lucie
Geotourism can be understood at a broader sense as geographical tourism sustaining environment, culture, aesthetics, heritage and the well-being of residents of a place or in a more restricted sense as a form of nature tourism that specifically focuses on landscape and geology. Geological, geomorphological and pedological sites are the most important resource for the geotourism activities. It is evident that not every site can be used for geotourism purposes. To find out which site can be used, it is necessary to identify, describe and assess various sites using a suitable assessment methodology. Based on the definition and conceptsof geotourism and the assessment methods already used for geomorphosite assessment, authors propose five groups of assessment criteria. The method was used for assessing selected sites in the Vizovickavrchovina Highland (Eastern Moravia, Outer Western Carpathians). Thanks to the assessment of the sites in this region, some potential geotourism resources were identified. Although the proposed method is numerical which should reduce the subjectivity, there is always a degree of subjectivity due to the fact that the real value of some criteria cannot be measured and it depends on assessor's experience, knowledge and preferences.

Úplný záznam
2019-08-26
09:04
Factors of revitalization of brownfields in the Czech Republic
Osman, Robert ; Frantál, Bohumil ; Kunc, Josef ; Klusáček, Petr ; Martinát, Stanislav
The paper deals with reuse of brownfields in the Czech Republic. Based on the analysis of information about re-use of residual spaces are shown major changes in the current management space. The paper is based on a comparison of two data files - specifically, the existing brownfields database managed by the CzechInvest and own database of brownfields that have already been revitalized. The paper is divided into three parts, the first part of the paper analyzes the structure of a revitalized brownfields, in the second part of the paper, the structure of this file is compared with the structure of existing brownfields and the third part analyzes the factors revitalization of brownfields. The paper aims to answer the question what functions take the brownfields after revitalization and what factors determine their reuse.

Úplný záznam
2019-08-26
09:04
Perception of wind power plants construction on the local level: Case studies in East Bohemia
Janová, M. ; Kunc, J. ; Frantál, Bohumil
The paper aims to evaluate selected findings of a research regarding the attitudes of the inhabitants of East Bohemian municipalities (Anenska Studanka and Vitezna) towards the construction of wind power plants and the perception thereof. A survey was carried out among the inhabitants of the two municipalities, as well as nearby municipalities and guided interviews were conducted with their mayors. The two selected sites differ in population numbers, time of power plant construction, number and size of the turbines and form of financial settlement. In the case of Vitezna, the power plant in question was community-funded, meaning that a portion of the shares was offered to the inhabitants (a unique case in the Czech Republic). The results indicated that, over time, the attitudes and opinions of the respondents from all the municipalities concerned have shifted towards a more positive perception of wind power plants. They have, however, also become more polarized. Citizens' movements against further construction have been created, even though it is currently not possible in the Czech Republic, especially given that the government has cancelled funding for the support of clean power. Respondents who were found to have the fewest issues with the wind power plants were younger than 30 years, graduates of secondary education and resided at a greater distance from the stations without having direct visual contact with them from their home.

Úplný záznam
2019-08-26
09:04
Community area risk assessment for flash flood
Kolejka, Jaromír ; Rapant, P. ; Krejčí, Tomáš
The flash floods forecasting is struggling mainly with extraordinary irregularities in origin of causal precipitations. They only in conjunction with the territory water saturation caused by antecedent precipitations start effect of other local factors that can consequences of short-term extreme precipitation either worsen or mitigate vice versa. Other community area features represent a permanent potential for an adequate territory response after heavy rains. According to current knowledge, it is possible to assess the flash floods hazard of a particular territory in case of extreme precipitation in advance. If such precipitations are already on the ground, or if they are just coming up in the atmosphere, the local flood control headquarters has at least time enough to call alarm and issue a flood warning. In the ideal case, it is possible to incorporate such area assessment into the concept of decision-making of the disaster staff and to insert it into the master plan documentation. The aim of this text is to present above mentioned original method, which can be used in authomatic GIS environment by public administration as well as other users. Suggested procedure is based on automatic hydrologic modelling in ArcGIS platform in combination with advanced digital terrain model. Delimitation of partial catchment basins is also part of our proces, which enables to decide about the risk value of the area in more detail using weighted arithmetic mean. These methods result to detailed imagination about probably threatened localities - and it is essential tool for local authorities and their decision making process in case of early warning.

Úplný záznam
2019-08-26
09:04
Geotourism within urban areas: New ways of promotion of natural and cultural heritage (Case study from Brno City).
Kubalíková, Lucie ; Bajer, A.
Geotourism is based especially on geodiversity, but it also uses the cultural-historical aspects of an area, it is linked to the education and counts with active engagement of local people. Currently, geotourism is developed mainly within rural areas, but there are activities that point on the geodiversity and its importance within urban areas. Rational and sustainable use of geodiversity within urban areas can represent an alternative to the traditional tourist destinations and contributes to the understanding of the importance and necessity of protection of geodiversity itself. Geodiversity, respectively geoheritage within urban areas does not include only issues of primary (natural) geodiversity (substrate, Iandforms, soils), but also anthropogenic landforms and processes (secondary geodiversity), hydrological features (wells, millraces) and geodiversity ex-situ (museum collections, building material). The paper presents this new form of tourism and gives examples of selected geodiversity/geoheritage features within the Brno city.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2019-07-25
09:14
Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění hlubinného úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti – lokalita Horka
Havlová, V. ; Pertoldová, J. ; Bukovská, Z. ; Hroch, T. ; Štědrá, V. ; Uhlík, J. ; Říha, J. ; Červinka, R. ; Baier, J. ; Buriánek, D. ; Černý, M. ; Dudková, I. ; Dušek, K. ; Franěk, J. ; Gondolli, J. ; Hokr, M. ; Holeček, J. ; Jankovec, J. ; Jelének, J. ; Jelínek, J. ; Kachlíková, R. ; Kaláb, Zdeněk ; Klajmon, M. ; Kolomá, K. ; Kouřil, M. ; Královcová, J. ; Kučera, R. ; Kunceová, E. ; Maryška, J. ; Milický, M. ; Nývlt, D. ; Ondra, P. ; Pacherová, P. ; Polák, M. ; Rapprich, V. ; Rukavičková, L. ; Steinová, J. ; Svoboda, J. ; Šír, P. ; Švagera, O. ; Vašíček, R. ; Vavro, Martin ; Vopálka, D. ; Zeman, J. ; Zeman, O.
Tato zpráva shrnuje dostupná data z lokality Horka a hodnotí lokalitu podle kritérií odvozených pracovníky SÚRAO z požadavků SÚJB (vyhláška č. 378/2016 Sb. o umístění jaderného zařízení) a IAEA (NS-R-3 rev.1 Site Evaluation for Nuclear Installations Safety Requirements, IAEA 2016; SSG-14 Geological Disposal Facilities for Radioactive Waste, IAEA 2011b) na vlastnosti lokality, které mají vliv na dlouhodobou bezpečnost HÚ (MP22 v3, Vokál et al. 2017). Lokality jsou hodnoceny podle následujících kategorií kritérií:\n1. Geologické charakteristiky lokality\n2. Hydrogeologické charakteristiky lokality\n3. Transportní charakteristiky lokality\n4. Stabilita lokality\n5. Faktory zvyšující pravděpodobnost intruze člověka do lokality\n6. Slučitelnost vlastností horninového masivu s inženýrskými bariérami

Úplný záznam
2019-07-25
09:14
Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění hlubinného úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti – lokalita Dukovany – západ \n(EDU-Z).
Havlová, V. ; Pertoldová, J. ; Bukovská, Z. ; Hroch, T. ; Štědrá, V. ; Jankovec, J. ; Říha, J. ; Červinka, R. ; Černý, M. ; Dudková, A. ; Dušek, K. ; Franěk, J. ; Gondolli, J. ; Gvoždík, L. ; Hokr, M. ; Holeček, J. ; Hrdličková, K. ; Jelének, J. ; Jelínek, J. ; Kachlíková, R. ; Kaláb, Zdeněk ; Klajmon, M. ; Kolomá, K. ; Královcová, J. ; Kouřil, M. ; Kryštofová, E. ; Kučera, R. ; Kunceová, E. ; Maryška, J. ; Milický, M. ; Nývlt, D. ; Ondra, P. ; Pacherová, P. ; Polák, M. ; Rapprich, V. ; Rukavičková, L. ; Sedláčková, I. ; Vašíček, R. ; Vavro, Martin ; Vopálka, D. ; Uhlík, J. ; Zeman, J. ; Zeman, O.
Tato zpráva shrnuje dostupná data z lokality Dukovany-západ a hodnotí lokalitu podle kritérií odvozených pracovníky SÚRAO z požadavků SÚJB (vyhláška č. 378/2016 Sb., o umístění jaderného zařízení) a IAEA (NS-R-3 rev.1 Site Evaluation for Nuclear Installations Safety Requirements, IAEA 2016; SSG-14 Geological Disposal Facilities for Radioactive Waste, IAEA 2011b) na vlastnosti lokality, které mají vliv na dlouhodobou bezpečnost HÚ (MP 22 verze 3, Vokál et al. 2017). Lokality jsou hodnoceny podle následujících kategorií kritérií:\n1. Geologické charakteristiky lokality\n2. Hydrogeologické charakteristiky lokality\n3. Transportní charakteristiky lokality\n4. Stabilita lokality\n5. Faktory zvyšující pravděpodobnost intruze člověka do lokality\n6. Slučitelnost vlastností horninového masivu s inženýrskými bariérami

Úplný záznam
2019-07-25
09:14
Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění hlubinného úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti – lokalita Čihadlo
Havlová, V. ; Pertoldová, J. ; Bukovská, Z. ; Hroch, T. ; Štědrá, V. ; Polák, M. ; Říha, J. ; Červinka, R. ; Černý, M. ; Dudíková Schulmannová, B. ; Dudková, A. ; Dušek, K. ; Franěk, J. ; Gondolli, J. ; Gvoždík, L. ; Hokr, M. ; Holeček, J. ; Jankovec, J. ; Jelének, J. ; Jelínek, J. ; Kachlíková, R. ; Kaláb, Zdeněk ; Klajmon, M. ; Klomínský, J. ; Kolomá, K. ; Kouřil, M. ; Královcová, J. ; Kučera, R. ; Kunceová, E. ; Lednická, Markéta ; Maryška, J. ; Milický, M. ; Nývlt, D. ; Ondra, P. ; Polák, M. ; Rapprich, V. ; Rukavičková, L. ; Steinová, J. ; Svoboda, J. ; Šír, P. ; Švagera, O. ; Uhlík, J. ; Vašíček, R. ; Vavro, Martin ; Verner, K. ; Vopálka, D. ; Zeman, J. ; Zeman, O.
Tato zpráva shrnuje dostupná data z lokality Čihadlo a hodnotí lokalitu podle kritérií odvozených pracovníky SÚRAO z požadavků SÚJB (vyhláška č. 378/2016 Sb., o umístění jaderného zařízení) a IAEA (NS-R-3 rev.1 Site Evaluation for Nuclear Installations Safety Requirements, IAEA 2016; SSG-14 Geological Disposal Facilities for Radioactive Waste, IAEA 2011b) na vlastnosti lokality, které mají vliv na dlouhodobou bezpečnost HÚ (MP 22 verze 3, Vokál et al. 2017). Lokality jsou hodnoceny podle následujících kategorií kritérií:\n1) Geologické charakteristiky lokality\n2) Hydrogeologické charakteristiky lokality\n3) Transportní charakteristiky lokality\n4) Stabilita lokality\n5) Faktory zvyšující pravděpodobnost intruze člověka do lokality\n6) Slučitelnost horninového prostředí se systémem inženýrských bariér

Úplný záznam