National Repository of Grey Literature 117 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Template assisted electrodeposition of multilayer nanostructures
Lednický, Tomáš ; Drbohlavová, Jana (referee) ; Čechal, Jan (advisor)
Tato diplomová práce je zaměřená na výrobu Au-PANI-Au nanodrátů. Prezentovaná výroba nanodrátů je založená na elektrochemické depozici různých kovů a polymerizaci polyanilínu do porézních šablon z porézní anodické aluminy připravených anodizací hliníku. Teoretická část pojednává o základech elektrochémie a porézní anodické aluminy.
Proposal for the Creation of an Investment Portfolio of a Fund of Qualified Investors
Kazda, Tomáš ; Brauner, Roman (referee) ; Rejnuš, Oldřich (advisor)
The subject of the bachelor's thesis is the elaboration of a proposal for an investment portfolio of a fund of qualified investors focused on gold mining companies. For this purpose, a model fund is created and it is made a selection of companies according to its statute. After that the companies are analyzed, verified and finally compared to determine the final ratio of individual companies in the fund. At the end of the work, a proposal for the management of the fund with the recommended composition of its portfolio is compiled.
Surface Plasmon Resonances on Colloidal Nanoparticles
Beránek, Jiří ; Brzobohatý,, Oto (referee) ; Šikola, Tomáš (advisor)
The presented diploma thesis is focused on the Localized Surface Plasmons (LSP). The far-field optical response of the colloidal solutions of gold nanoparticles caused by LSP was investigated and compared with the numerical calculations. For the simulations, the Discrete Dipole Approximation (DDA) and Finite-Difference Time Domain (FDTD) techniques were employed. In particular, the shape and size effects of spherical particles and nanorods were studied. The simulations performed by both methods are in a good agreement for the spheres. For the nanorods, the resonance was found to be affected markedly by their geometry. Also, broader resonance peaks were found. This effect was assigned to the sample size distribution and its influence is discussed by comparing the simulations with experiments. In addition, synthesis of nanorods was carried out as well. Finally, the results on the study of optical properties of silver clusters formed under equilibrium conditions are presented.
Application of high resolution transmission electron microscopy for structure analysis of nanowires
Kachtík, Lukáš ; Sháněl, Ondřej (referee) ; Kolíbal, Miroslav (advisor)
This diploma thesis deals with the structural analysis of semiconductor nanowires by transmission electron microscopy. The construction of microscope is introduced together with its basic imaging modes and with the function of each construction element in these modes. In the experimental part the results of analysis of several germnaium nanowires are discussed, with emphasis on their crystallographic structure and orientation.
Study of catalytic decomposition of silica
Štubian, Martin ; Kolíbal, Miroslav (referee) ; Bábor, Petr (advisor)
This thesis deals with catalytic decomposition of silica using electron microscopy and Auger spectroscopy. The thesis is primarily focused on the Au-Si phase, which is created during in the reaction. In the theoretical part, the principle of used methods is described and recherche on the catalytic decomposition of silica is presented. The practical part contains the results of the measurements and their interpretation.
Nanoparticles preparation by green synthesis
Kortusová, Dominika ; Valušová,, Eva (referee) ; Šimšíková, Michaela (advisor)
This thesis deals with green synthesis of noble metals nanoparticles. The first part contains secondary literature research which maps both the traditional and newly developed techniques of nanoparticles preparation. Most attention is given to the various types of green synthesis, which constitute an environmentally friendly alternative to industrially applied methods. The second part deals with the preparation of noble metal nanoparticles using tea broths. The section describes the entire synthesis process and includes photographic documentation. A total of eight colloidal solutions were prepared, four of each metal. The nanoparticles were subsequently analyzed using UV-vis spectroscopy. A time-lapse spectroscopic description of each synthesis was also undertaken. Furthermore, the size distribution of the particles by volume was measured and compared with the pictures obtained by scanning electron microscopy. The results have showed that tea broths, especially those from black tea and rooibos, are suitable for the biosynthesis of stable noble metal nanoparticles.
Synthesis of colloidal gold nanorods for biomedical applications
Valkovičová, Jiřina ; Bernard, Vladan (referee) ; Drbohlavová, Jana (advisor)
Diplomová práce se zabývá výrobou a využitím zlatých koloidních nanotyčinek v biomedicínských aplikacích. Konkrétně se zaměřuje na tři základní funkce nanočástic v analýze - transportní, separační a především zobrazovací. V části o využití nanočástic pro zobrazování je hlavní zájem věnován zejména povrchové plazmonové rezonanci zlatých nantyčinek. Dále je práce zaměřena na využití nanotyčinek pro termální terapii. Následující část je věnována vhodným modifikacím povrchu, hlavně za účelem zmírnění toxicity částic. Závěrem teoretické části jsou způsoby přípravy zlatých koloidních nanotyčinek a techniky jejich následné analýzy. V navazující experimetální části jsou uvedeny postupy, podmínky a výsledky provedených pokusů.
Semiconductor nanowire growth modelling
Kovács, Roland ; Bartošík, Miroslav (referee) ; Kolíbal, Miroslav (advisor)
This bachelor’s thesis deals with modelling of semiconductor nanowires growth. The work describes the mechanism of growth using the VLS method. The main objective is to simulate the distribution of eutectic material in a droplet in the initial stage of growth. Mathematical models describing different situations of material diffusion in the droplet were depeloped. The simulation model is programmed in MATLAB.
Generation of metallic nanoparticles by non-thermal plasma in liquids
Čechová, Ludmila ; Blahová, Lucie (referee) ; Kozáková, Zdenka (advisor)
This thesis focuses on the process of nanoparticle generation using new source of nonthermal plasma combining corona and pin-hole discharge in liquids. The theoretical part is focused on generation of metallic nanoparticles using various types of plasma discharge, the properties of metallic nanoparticles, their preparation by other methods and methods of characterization of nanoparticles. The experimental part deals with the preparation of copper, silver and gold nanoparticles from solutions of their precursors. The influence of experimental conditions, such as the influence of voltage polarity, effect of precursor concentration, effect of added electrolyte or reducing agent were investigated. All samples were analyzed by UV-VIS spectroscopy. Dynamic light scattering was used to determine the sice of nanoparticles. To confirm the presence of nanoparticles, samples were analyzed using scanning microscope with and energy dispersion spectrometer for elemental analysis.
Creating an Investment Portfolio
Ochodnický, Dušan ; Trávník, Vladimír (referee) ; Rejnuš, Oldřich (advisor)
Bachelor thesis shows new composition of a mixed hedge fund. The composition is designed according to company’s management specific requirements and ongoing conditions on market. The results of this bachelor thesis can be used for creating new composition of hedge fund.

National Repository of Grey Literature : 117 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.