Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Předhydridace vzorků slitiny Zr1Nb
Weishauptová, Zuzana ; Jandečková, Alena
Zpráva uvádí výsledky hydridace vzorků slitiny Zr1Nb.
Texturní vlastnosti Zr-slitin
Weishauptová, Zuzana ; Jandečková, Alena
Provedená studie je zaměřena na identifikaci vlivu předoxidace na texturní charakter korozních vrstev vzorků Zr slitinv E110EDU po expozici na teplotu 1100 oC v časové závislosti na expoziční době.
Předhydridace vzorků slitiny Zr1Nb
Weishauptová, Zuzana ; Jandečková, Alena
Zpráva popisuje hydridaci vzorků slitiny Zr1Nb.
Texturní vlastnosti Zr-slitin
Weishauptová, Zuzana ; Jandečková, Alena
Provedená studie je zaměřena na identifikaci změny charakteru korozních vrstev vzorků Zr slitinv závislosti na době expozice při vysokoteplotní oxidaci.
Metodika hydridace slitiny Zr1Nb
Weishauptová, Zuzana
Zpráva popisuje původní metodu hydridace slitiny Zr1Nb.
Porovnání charakteru korozních vrstev vzorků slitiny Zr1Nb
Weishauptová, Zuzana ; Sýkorová, Ivana
Provedená studie je zaměřena na identifikaci charakteru korozních vrstev 3 vzorků slitiny Zr1Nb po expozici v prostředí páry a VVER 360 oC.
Porovnání charakteru korozních vrstev 3 vzorků slitiny Zr1Nb pomocí sorpce vodní páry
Weishauptová, Zuzana
Provedená studie je zaměřena na porovnání charakteru korozních vrstev ZrO2 s pomocí analýzy sorpčních izoterem vodní páry spolu se stanovením mikrotvrdostí.
Identifikace gelové struktury vzorků Zr1Nb po korozních experimentech
Weishauptová, Zuzana
Provedená studie je zaměřena na identifikaci gelové struktury korozní vrstvy ZrO2 s pomocí analýzy sorpčních izoterem vodní páry spolu s mikrotvrdostí.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.