National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.00 seconds. 
Přístup obcí k problematice strategického plánování na území BMO
Tomanová, Natalie
The diploma thesis deals with the issue of strategic planning at the municipal level. The creation of strategic documents has become a key factor in the development of the territory in recent years. The main goal of the work was to find out how municipalities within the Brno metropolitan area approach this issue, whether they create strategic documents and what areas they primarily focus on. The theoretical part focuses on methodologies related to strategic planning within the Czech Republic as well as related research by Czech and foreign authors. The practical part presents knowledge ob-tained by analyzing strategic documents of selected municipalities and evaluating interviews with representatives of municipalities. In the last part, the obtained information is discussed with similar researches by other authors.
Functions of professional scientific discourse
Kis, Mátyás András ; Baumgartnerová, Alena (referee) ; Krhutová, Milena (advisor)
Tato práce zkoumá parametry odborného diskurzu v oblasti informačních technologií. Jejím cílem je prozkoumat jazykové rysy a funkce diskurzu v odborných a populárně naučných textech a porovnat je a konfrontovat. Zkoumané materiály zahrnují technické a populárně naučné texty na témata, jako jsou počítačové sítě, algoritmy, enzymy a operační systémy. Mezi očekávané výsledky studie patří hlubší pochopení rozdílů a podobností mezi technickými a populárně-vědeckými texty z hlediska jejich jazykových rysů a funkcí diskurzu, jakož i vhled do odborného kontextu, v němž jsou tyto texty vytvářeny a konzumovány. Vnesením světla do charakteristických rysů odborného diskurzu v oblasti informačních technologií chce tato studie přispět k rozvoji efektivních komunikačních postupů v této důležité a rychle se rozvíjející oblasti. Prostřednictvím komplexního přehledu relevantní literatury tato práce ukazuje, že odborný diskurz ve vědě a technologiích plní řadu funkcí, včetně předávání technických informací, přesvědčování ostatních o vědeckých argumentech a podpory spolupráce a inovací v rámci vědeckých komunit. Jazykové rysy a jazykové strategie používané v tomto diskurzu pomáhají dosahovat těchto funkcí tím, že poskytují přesný, odborný jazyk, který je často nepřístupný neodborníkům, ale má zásadní význam pro přesné sdělování složitých vědeckých pojmů. Řečové akty používané v odborném diskurzu v oblasti vědy a techniky se liší v závislosti na zamýšleném publiku a účelu, přičemž obzvláště důležité jsou komunikační akty, jako je informování, vysvětlování a přesvědčování. Závěrem práce ukazuje, jak pragmatické kontexty, jako jsou sociální a kulturní faktory, mohou významně ovlivnit produkci a interpretaci odborného diskurzu ve vědě a technice. Celkově si tato práce klade za cíl prohloubit naše porozumění odbornému diskurzu ve vědě a technice a jeho zásadní roli při rozvoji vědeckého poznání a inovací.
Municipality strategic plan for development as a dead document?
Kudrna, Libor ; Illner, Michal (advisor) ; Ochrana, František (referee)
This thesis is devoted to strategic planning of municipalities. To render the life cycle of the strategic document the diploma work uses process models of public policy and is dedicated to the problem of not implemented strategic plans of some cities in the Usti region. Study constructs and analyzes it as a publicly-political problem. This thesis identifies the views on the strategic plans in the cities where it exists, but is not systematically used to managing of the city.
Využití nástroje participativního plánování při budování singletrailů v České republice
Horký, David
This bachelor thesis deals with citizen participation method and analysis of its use in practise, on example of bike parks in the Czech republic. The work is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part of the thesis gives a comprehensive overview of the participatory method. It also contains a charakteristics of the basic terms, description of tools, limits and legal adaptations of the chosen method. In the practical part I deal with the analysis of specific cases of citizen engagement, based on the information obtained from the questionnaire survey and personal interviews with representatives of specific areals. The survey is evaluated at the end of the work and based on the results I analyze the current situation and define proposals to make planning process more efficient.
Municipality strategic plan for development as a dead document?
Kudrna, Libor ; Illner, Michal (advisor) ; Ochrana, František (referee)
This thesis is devoted to strategic planning of municipalities. To render the life cycle of the strategic document the diploma work uses process models of public policy and is dedicated to the problem of not implemented strategic plans of some cities in the Usti region. Study constructs and analyzes it as a publicly-political problem. This thesis identifies the views on the strategic plans in the cities where it exists, but is not systematically used to managing of the city.
How to transform a Park in Cooperation with Public and experienced Professionals
Nadace Proměny
metodika pro tvorbu a obnovu městského parku nebo jiného veřejného prostoru, ve spolupráci s odborníky a s veřejností
Fulltext: Download fulltextPDF
Update of Programme of the Development of the Municipality
Havlíčková, Marta ; Krbová, Jana (advisor) ; Luštický, Martin (referee)
The aim is to propose an update of the development plan of the town Nová Včelnice, cooperation with the community and the resulting priorities link with funding. In the theoretical part are the basic concepts - strategic managemenet of municipality, strategic planning of municipality, cooperation with community. In another part of theory is development plan - content plan and methodological possibilities. In the practical part is performed strategic analysis - socioeconomic analysis and SWOT. As the last in practical part is update of Programme of the development of the town Nová Včelnice. Development priorities are link with funding.
Utváření veřejného prostoru ve spolupráci s veřejností - Blansko Nad Čertovkou
Součková, Ivana
Bachelor's thesis deals with the question of public cooperation in planning of public spaces. Thesis summarizes the background and importance of public involvement and methods of this kind of planning. The aim is the application of relevant public cooperation on the selected study area Blansko Nad Čertovkou. Based on the suggestions and ideas a proposal is made while respecting the interests of all the stakeholders.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.