Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hra na zobcovou flétnu na 1. stupni ZŠ
BINKOVÁ, Adriana
Diplomová práce se zabývá zařazením hry na zobcovou flétnu do hodin hudební výchovy na prvním stupni základních škol. Sleduje realizaci lekcí a výsledné schopnosti žáků. V teoretické části lze nalézt stručný popis hudebního vývoje dítěte, na který navazuje představení oboru hudební výchovy. Za důležité mohou být považovány kapitoly o zobcové flétně, její historii, o technice hry a možných způsobech výuky. V závěru teoretické části je představeno několik publikací zabývajících se výukou hry na zobcovou flétnu, z nichž může pedagog čerpat inspiraci pro své hodiny. Praktická část práce obsahuje deset vytvořených lekcí, které byly ověřeny v praxi. Součástí každé lekce je vypracovaná metodika, autorský pracovní list obsahující obrázkový materiál a notové záznamy, reflexe a doporučené úpravy či obměny. Cílem diplomové práce je zjistit, zda je možné realizovat hru na zobcovou flétnu v rámci vyučovacích hodin i při větším počtu žáků. Z toho důvodu obsahuje práce také výsledky akčního výzkumu, jež zobrazují úroveň osvojení hry u žáků po odučených lekcích.
Metody RWCT na počátku školní docházky
Hálová, Martina ; Tomková, Anna (vedoucí práce) ; Hejlová, Helena (oponent)
Diplomová práce se zabývá využitím metod RWCT na počátku školní docházky. Zkoumá vhodné podmínky pro práci pomocí metod RWCT. Zabývá se výběrem metody prvopočátečního čtení a vhodnými výukovými materiály s ohledem na práci pomocí metod kritického myšlení. Popisuje třífázový model učení E-U-R a vybrané metody kritického myšlení. Praktická část obsahuje výukové lekce zpracované pomocí metod RWCT a shrnuje závěry akčního výzkumu. Výsledky práce zjišťují, že pokud mají žáci na počátku školní docházky vytvořené vhodné podmínky, jsou schopní pracovat vybranými metodami RWCT.
Metody RWCT na počátku školní docházky
Hálová, Martina ; Tomková, Anna (vedoucí práce) ; Hejlová, Helena (oponent)
Diplomová práce se zabývá využitím metod RWCT na počátku školní docházky. Zkoumá vhodné podmínky pro práci pomocí metod RWCT. Zabývá se výběrem metody prvopočátečního čtení a vhodnými výukovými materiály s ohledem na práci pomocí metod kritického myšlení. Popisuje třífázový model učení E-U-R a vybrané metody kritického myšlení. Praktická část obsahuje výukové lekce zpracované pomocí metod RWCT a shrnuje závěry akčního výzkumu. Výsledky práce zjišťují, že pokud mají žáci na počátku školní docházky vytvořené vhodné podmínky, jsou schopní pracovat vybranými metodami RWCT.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.