Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Refaktorizace síťového forenzního nástroje Netfox Detective
Slámová, Hana ; Polčák, Libor (oponent) ; Pluskal, Jan (vedoucí práce)
Práce pojednává o návrhových vzorech použitých v síťovém nástroji Netfox Detective. V práci je obsažena jejich analýza a identifikace problémů v jejich implementaci. Dále je popsána implementace unit testů a procesu jejich automatizace. Tato práce také obsahuje popis kontribuce nového kódu do projektu Netfox Detective.
Test Suite of the EAS Framework
Mazáková, Júlia ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Smrčka, Aleš (vedoucí práce)
This work focuses on the software testing of the system with an emphasis on lower layers of testing, which includes unit and integration testing. The primary objective is to showcase the testing process using the EAS (Effective Agenda System) framework, starting with the test plan process followed by the creation of the final test suite that will evaluate the performance of the system's backend microservices. This test suite covers a significant part of the system's functionality. The results are stored and analyzed in the final test report. Performed analysis of the system and the final suite serve as valuable assets in the context of testing.
Refaktorizace síťového forenzního nástroje Netfox Detective
Slámová, Hana ; Polčák, Libor (oponent) ; Pluskal, Jan (vedoucí práce)
Práce pojednává o návrhových vzorech použitých v síťovém nástroji Netfox Detective. V práci je obsažena jejich analýza a identifikace problémů v jejich implementaci. Dále je popsána implementace unit testů a procesu jejich automatizace. Tato práce také obsahuje popis kontribuce nového kódu do projektu Netfox Detective.
Automatizované testování finanční webové aplikace
Procházková, Jitka
Tato diplomové práce se zabývá návrhem a implementací automatizovaných testů v dané IT firmě EmbedIT, které by mělo současné řešení vylepšit a zvýšit tak efektivnost automatizovaných testů.
Podpora testování ve Visual Studiu 2005
Padevět, Daniel ; Kašparová, Alena (vedoucí práce) ; Ruda, Aleš (oponent)
Tato bakalářská práce shrnuje teoretická východiska testování aplikací a uvádí praktické návody a osvědčené postupy pro testování s využitím Microsoft Visual Studia 2005 Team Suite. Práce byla napsána ve spolupráci s firmou Empire s.r.o. při testování ASP.NET webové aplikace. Všechny uvedené postupy byly ověřeny při úspěšném testování komerční aplikace. Hlavním přínosem práce je uvedení úspěšného návodu na testování aplikace a doporučení pro řešení nejčastějších problémů. V první části jsou popsána teoretická východiska a postupy testování. V dalších částech je uveden doporučený postup testování, poznámky k vytváření dokumentace testů a zajištění jejich konzistence. Poslední část práce je věnována využití Visual Studia 2005 na podporu testování. Jsou zde rozebrány základní typy testů a nastavení Visual Studia 2005.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.