Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vliv triazolových fungicidů na parametry půdy
Račko, Ján ; Ryšlavá, Helena (vedoucí práce) ; Smrček, Stanislav (oponent)
Ochrana rostlin stále závisí na používání pesticidů, často ve směsích, které představují potenciální hrozbu pro necílové organismy. Triazolové fungicidy (tebukonazol, penkonazol a další) jsou široce používány v zemědělství proti houbovým patogenům, ale mohou ovlivnit jak metabolismus samotných rostlin, tak složení půdních organismů. Mezi biochemické indikátory zdraví a kvality půdy patří obsah mikroorganismů a aktivity enzymů z řad glykosidas, proteas a dehydrogenas. V této práci bylo zkoumáno, jak ovlivňuje aplikace penkonazolu a tebukonazolu a jejich kombinace zálivkou do půdy a postřikem na listy rostlin rajčete jedlého (Solanum lycopersicum L., cv. Cherrola) aktivity enzymů podílejících na metabolismu uhlíku a fosforu. Bylo zjištěno, že endoglykosidasy podílející se na degradaci buněčných stěn rostlin a hub (celulasy, chitinasy) mají vlivem triazolů v půdě sníženou aktivitu, zatímco aktivita endo- β-1,3-glykanasy byla zvýšená ve skupině sPT. Aktivita exoglykosidas (β-glukosidasy, β-hexosaminidasy, β-galaktosidasy a α-manosidasy)v půdě byla zvýšena. Aktivita těchto enzymů byla stanovena také v kořenech rostlin rajčat, ze kterých může docházet k sekreci enzymů do půdy. Triazolové fungicidy zvyšovaly také aktivitu kyselé a alkalické fosfatasy v půdě. Celkově vyšší aktivity enzymů byly detekovány v půdě a...