Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
3D Printed Microfluidic Cell for Spectroelectrochemical Analysis
Šikula, M. ; Vaněčková, Eva ; Hromadová, Magdaléna ; Kolivoška, Viliam
Recent advances in fused deposition modeling 3D printing (FDM 3DP) enabled \nthe manufacture of customized spectroelectrochemical (SEC) devices. Despite significant progress, \nreported designs still rely on conventional optical components (windows and cuvettes). In this \nwork, we apply bi-material FDM 3DP combining electrically conductive and optically \ntranslucent filaments to manufacture a fully integrated microfluidic SEC device. Employing cyclic \nvoltammetric measurements with redox probes, we demonstrate that the platform allows SEC sensing of \nreactants, intermediates, and products of charge transfer reactions in an oxygen- free \nenvironment. Developed approaches pave the way for SEC d vices with dramatically\nreduced costs compared to currently available commercial platforms.\n
Metody rychlého prototypování použitelné ve slévárenství
Kadlecová, Hana ; Kuzma, Zbyněk (oponent) ; Horáček, Milan (vedoucí práce)
Rapid Prototyping je nezbytnou součástí odvětví moderního slévárenství. Cílem této bakalářské práce je přehled moderních technologií Rapid Prototyping (RP). Dále se tato práce zabývá nejdůležitějšími aplikacemi ve slévárenském průmyslu se zaměřením na metodu vytavitelného modelu.