Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
Hodnocení kondiční připravenosti ve florbalu žen
Procházková, Jitka ; Kaplan, Aleš (vedoucí práce) ; Dragounová, Zuzana (oponent)
Název: Hodnocení kondiční připravenosti ve florbalu žen Cíle: Hlavním cílem této práce je zjištění a porovnání vybraných pohybových schopností u šestnácti hráček florbalového extraligového týmu. Dalším cílem je zhodnocení adekvátnosti vybrané testové baterie pro identifikaci kondiční připravenosti hráček ve florbalu pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. Metody: V práci se použila metoda (pre)experimentu v podobě intervenčního programu. Výzkum byl proveden formou testování podle testové baterie, která obsahovala pět testů: běh 50 m, běh 30 m pozadu, leh-sed opakovaně, bench press max (maximální hmotnost v individualitě hráčky) a bench press opakovaně (50 % tělesné hmotnosti). Naměřené hodnoty výkonů v testech byly následně vyhodnoceny a mezi sebou porovnány. Výsledky: Hráčky testovaného souboru po absolvování vstupního a výstupního měření prokázaly výrazné zlepšení ve 3 testech z 5 celkově. Jednalo se o testy leh-sed opakovaně (zlepšení o 10,82 %), bench press max (zlepšení o 6,1 %) a bench press opakovaně (zlepšení o 9,73 %). Oproti tomu u testu běhu na 50 m a běhu 30 m pozadu, spatřujeme jen zanedbatelné zlepšení. Nejvýraznějšího zlepšení hráčky dosáhly v testu leh-sed opakovaně, když se v průměru zlepšily v počtu n=10 opakování. V testu bench press max se hráčky zlepšily v průměru o 3 kg a v...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.